Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đã xem: Assembled là gì, assembled giờ đồng hồ anh là gì
Bạn đang xem: Assemble là gì

*

*

*

*

assemble /ə"sembl/ đụng từ
tập hợp, tụ tập, nhóm họp sưu tập, thu thập (kỹ thuật) gắn thêm rápgắnghépkết hợplắplắp rápGiải yêu thích EN: In micromotion studies, a term for the elemental motion of bringing together two connecting parts.Giải ưa thích VN: vào các nghiên cứu và phân tích vận cồn vi mô, một thuật ngữ chỉ sự vận chuyển cơ bản của việc kết hợp hai phần tất cả quan hệ.nốitập hợptập trungthu thậpLĩnh vực: toán và tinhợp dịchassemble program: chương trình được vừa lòng dịchLĩnh vực: xây dựngráp nốiarray processor assemble language (APAL)hợp ngữ cpu mảngassemble (vs)tổ hợp ra mã máyassemble durationkhoảng thời gian hợp ngữassemble durationthời gian dịch vừa lòng ngữassemble origingốc dịch hợpassemble programchương trình vừa lòng ngữbrake assemblecụm phanhhand assembleráp tayintake assemblecụm đầu vàolắp rápcost of assemble: giá tiền lắp rápsưu tậptập phù hợp động từ o kết hợp, lắp ghép, tập hợp, tụ tập, team họp o sưu tập, tích lũy o (kỹ thuật) đính ráp
*Xem thêm: “ Doanh Thu Bán Hàng Tiếng Anh Là Gì ? Doanh Thu Bán Hàng Tiếng Anh Là Gì

assemble

Từ điển Collocation

assemble verb

ADV. carefully | badly | hastily, quickly a hastily assembled force of warriors | easily | together

VERB + ASSEMBLE begin to lớn The French began to lớn assemble an army | manage lớn | be easy to, be possible lớn | be difficult khổng lồ

PREP. for We had assembled for the first rehearsal. | into the force that permits atoms to lớn assemble into molecules

PHRASES fully/partially assembled The shelves are available in kit khung or fully assembled.

Từ điển WordNet

Microsoft Computer Dictionary

vb. In programming, lớn convert an assembly language program lớn equivalent machine language instructions called object code. See also assembler, assembly language, linker, object code.

English Synonym và Antonym Dictionary

assembles|assembled|assemblingsyn.: cluster collect congregate crowd gather together group meetant.: dismiss disperse dissolve