*

*

Tóm tắt Lý thuyết Sinh 12 bài 16 cấu trúc di truyền của quần thể từ thụ phấn và quần thể giao phối gần ngắn gọn, hay nhất. Tổng hợp cục bộ Lý thuyết Sinh 12 đầy đủ, bỏ ra tiết.

Bạn đang xem: Bài 16 cấu trúc di truyền của quần thể

I. CÁC ĐẶC TRƯNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ

1. Quan niệm quần thể:

Quần thể là tập hợp những cá thể cùng loài, cùng bình thường sống vào một khoảng không gian xác định, vĩnh cửu qua thời gian nhất định, giao hợp với nhau sinh ra cầm cố hệ sau. (quần thể giao phối)

2. Vốn gen: tập hợp toàn bộ các alen tất cả trong quần thể ở một thời điểm xác định.

- Đặc điểm của vốn gene được miêu tả ở tần số alen với thành phần giao diện gen của quần thể:

+ Tần số alen: phần trăm số lượng alen đó trên tổng con số các loại alen khác biệt của gen kia tại thời điểm xác định.

Tần số tương đối của 1 alen rất có thể được tính bởi tỉ lệ tỷ lệ số giao tử của alen kia trong quần thể.

Ví dụ: P: x AA + y Aa + z aa = 1

Tần số alen A = x + y/2; Tần số alen a = z + y/2

+ Tần số phong cách gen: tỉ lệ thành phần số cá thể có dạng hình gen đó trên tổng số cá thể có trong quần thể.

Ví dụ: Một quần thể cây đậu Hà Lan bao gồm 1000 cây, trong những số ấy 500 cây tất cả kiểu gen AA, 200 cây có kiểu gene Aa, 300 cây bao gồm kiểu gene aa.

Tần số phong cách gen AA = 500/1000 = 0,5

Tần số loại gen Aa = 200/1000 = 0,2

Tần số kiểu dáng gen aa = 300/1000 = 0,3

II. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẤN VÀ GIAO PHỐI GẦN

1. Khái niệm

Quần thể từ bỏ phối là quần thể mà trong các số ấy các cá thể không có sự giao phối ngẫu nhiên với nhau, bé được sinh ra do quá trình tự thụ phấn (hay giao phối cận huyết). Đây là dạng đặc trưng phần lớn chỉ tất cả ở quần thể thực vật.

Quần thể tự phối tạo cho quần thể dần phân thành các loại thuần chủng bao gồm kiểu ren (KG) không giống nhau.

- cấu tạo DT của quần thể từ bỏ phối chuyển đổi qua các thế hệ theo phía giảm dần dần tỉ lệ dị phù hợp và tăng dần tỉ lệ đồng hợp, nhưng lại không làm đổi khác tần số alen

2. Đặc trưng dt của quần thể trường đoản cú phối:

Sự biến hóa thành phần kiểu dáng gen của quần thể tự phối qua những thế hệ:

*

ngày càng bớt dần, số cá thể đồng hợp tăng thêm dần, quần thể dần dần bị phân thành các loại thuần bao gồm kiểu gene khác nhau, làm sút tính đa dạng chủng loại của sinh vật.

+ Trong quy trình tự phối liên tục qua các thế hệ:tần số những alen không gắng đổi, chỉ bao gồm tần số các kiểu gen thay đổi.

III. DẠNG BÀI TẬP

1. Dạng 1: Tính tần số alen của quần thể

1 quần thể bao gồm tần số các kiểu ren lần lượt là: xAA + yAa + zaa = 1 

Tần số tương đối của 1 alen có thể tính bởi tỉ lệ tỷ lệ số giao tử của alen đó trong quần thể.

Gọi fA;fa lần lượt là tần số alen A cùng a thì ta gồm công thức tính tần số alen như sau:

*

Các quần thể chỉ tất cả một mẫu mã gen xuất xắc thiếu thành phần nào thì ta có thể loại vứt x, y hoặc z tương ứng trong công thức.

2. Dạng 2 Tính thành phần phong cách gen vào quần thể nội phối (tự thụ phấn, trường đoản cú phối)

Xét 1 gen gồm 2 alen A với a. đưa sử quần thể thuở đầu có 100% Aa cùng với n là số nỗ lực hệ từ phối.

Xem thêm: Giúp Với Shuntrip Là Gì Ứng Dụng Của Shuntrip, Shunt Trip Là Gì

 

*

Chú ý: trường hợp quần thể ban đầu không đề xuất là 100% Aa mà gồm dạng: xAA + yAa + zaa = 1

Qua n nắm hệ trường đoản cú phối thì ta đề nghị nhân thêm với xác suất tương ứng của nó phức tạp hơn. Lúc này, tỉ lệ kiểu gen Aa, AA, aa lần lượt là:

*

Các quần thể chỉ gồm một phong cách gen giỏi thiếu thành phần làm sao thì ta có thể loại bỏ x, y hoặc z tương xứng trong công thức.