Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hóa tích điện của các nguyên liệu hữu cơ thành tích điện ATP.PT: C6H12O6+ O2→ 6CO2+ 6H2O + năng lượng (ATP)

- quá trình hô hấp tế bào xẩy ra trong ty thể, các phản ứng ra mắt nhờ những enzyme xúc tác.

Bạn đang xem: Bài 16 hô hấp tế bào

2. Bản chất

- hô hấp tế bào là một trong chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử. Trải qua chuỗi những phản ứng này phân tử glucôzơ được phân giải từ bỏ từ, tích điện giải phóng không ồ ạt.- Tốc độ quá trình hô hấp phụ thuộc vào nhu cầu tích điện của tế bào, hình như còn có các yếu tố không giống như: enzim, ánh sáng ...


II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP

a. Đường phân

- Đường phân:Là quá trình phân giải Glucozo cho axit piruvic- địa điểm diễn ra: tế bào chất- Nguyên liệu: glucozo, 2ATP, 2NADH- Diễn biến:

Quá trình mặt đường phân bao hàm nhiều phản bội ứng trung gian với enzim tham gia.Năng lượng được chế tạo ra ra dần dần qua các phản ứng.Đầu tiên glucôzơ được hoạt hóa thực hiện 2ATP.

Glucôzơ (6C)→2 axit piruvic (3C) + 4ATP + 2NADH (1NADH = 3ATP)

NADH: Nicôtinamit ađênin đinuclêôtit.

→Như vậy, xong quá trình đường phân chiếm được 2ATP với 2 NADH.

*

Hình 16.3 quá trình đường phân

b. Quy trình Crep

- khu vực diễn ra: trong hóa học nền của ti thể.- Nguyên liệu: 2C3H4O3bị oxy hóa thành 2 axetyl-coenzymA.- Diễn biến:

Khi tất cả oxi, axit piruvic đi trường đoản cú tế bào hóa học vào ti thể. Tại phía trên axit piruvic đưa hóa theo chu trình Crep và bị oxi hoá hoàn toàn.

- Kết quả: tạo 6CO2, 2ATP, 2 FADH2và 8 NADH.

*

Hình 16.4 chu trình Crep

c. Chuỗi chuyền electron hô hấp

- ra mắt ở màng trong ti thể.- Hiđrô bóc ra từ axit piruvic trong chu trình Crep được chuyền mang đến chuỗi chuyền electron mang đến oxi để tạo ra nước.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Activity Diagram Là Gì, Giới Thiệu Về Activity Diagram

*

Hình 16.5 Chuỗi truyền Electron

- Kết quả: Một phân tử glucozo qua phân giải hiếu khí giải tỏa ra 38 ATP(nếu coi 1 NADH tạo nên 3 ATP, 1 FADH2tạo ra 2 ATP)và nhiệt lượng.

- Trên thực tế thì năng suất thấp hơn, ngơi nghỉ sinh vật dụng nhân thực, các tài liệu bây chừ thường tính vừa phải 1 NADH tạo thành 2,5 ATP, 1 FADH2tạo ra 1,5 ATP. Do đó, 1 phân tử glucose chỉ tạo ra 32ATP