→ e) Thoát tương đối nước nghỉ ngơi lá: cái vận chuyển nước, ion khoáng và con đường sẽ hỗ trợ nguồn nguyên vật liệu cho quang quẻ hợp và hô hấp. Thoát tương đối nước sinh sống lá làm tăng cường mức độ mở khí khổng, giúp CO2 khuếch tán vào lá với O2 khuếch tán ra môi trường thiên nhiên được dễ dàng dàng.

Bạn đang xem: Bài 22 ôn tập chương 1 sinh học 11

II. MỐI quan liêu HỆ GIỮA quang đãng HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

*

⇒ quang hợp và hô hấp sinh hoạt thực đồ có quan hệ gắn bó và phụ thuộc lẫn nhau, sản phẩm của quang thích hợp là nguyên liệu của hô hấp cùng ngược lại.

III. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT

Quá trình tiêu hóa

Tiêu hóa ở động vật đơn bào

Tiêu hóa ở động vật hoang dã có túi tiêu hóa

Tiêu hóa ở động vật hoang dã có ống tiêu hóa

Tiêu hóa cơ học

 

 

X

Tiêu hóa hóa học

X

X

X

IV. HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

- Thực vật đàm phán khí chủ yếu qua khí khổng.

- Động vật đàm phán khí qua da, bề mặt cơ thể, mang, phổi, khối hệ thống ống khí và phổi.

V. HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

- Thực vật:

+ khối hệ thống vận chuyển: loại mạch gỗ (quản bào, mạch ống) và loại mạch rây (ống rây, tế bào kèm).

+ Động lực của loại mạch gỗ là lực đẩy vị áp suất sinh sống rễ, lực hút vì thoát tương đối nước sinh hoạt lá, lực links giữa những phân tử nước cùng với nhau và với thành mạch gỗ. Động lực của dòng mạch rây là nhờ sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan cất (quả, rễ…).

- Động vật:

+ Hệ tuần hoàn có tim cùng hệ mạch (động mạch, mao mạch, tĩnh mạch).

+ nhờ việc co dãn tự động theo chu kì của tim và sự phân bổ của hệ mạch.

+ quan hệ về chức năng của các hệ cơ quan: Hệ tiêu hóa tiếp nhận chất dinh dưỡng và gửi vào hệ tuần hoàn. đường hô hấp tiếp nhận O2 và chuyển vào hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn tải chất bổ dưỡng và O2 đi cung cấp cho toàn bộ các tế bào của cơ thể. Chất bồi bổ và O2 gia nhập vào gửi hóa nội bào tạo thành chất bài trừ và CO2. Hệ tuần hoàn vận tải chất bài trừ đến thận với vận chuyển CO2 đến phổi để thải ra ngoài.

VI. CƠ CHẾ DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MÔI

*

- Kích ưa thích → Bộ phận tiếp nhận kích ưa thích → Bộ phận tinh chỉnh → Bộ phận thực hiện.

- phần tử tiếp nhận kích ham mê (thụ thể, ban ngành thụ cảm): tiếp nhận kích thích và truyền xung thần kinh về phần tử điều khiển.

- thành phần điều khiển (trung ương thần kinh, con đường nội tiết): Điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiệu thần tởm hoặc hoocmôn.

Xem thêm: Đặc Điểm Chung Của Ngành Giun Đốt, Lý Thuyết Một Số Giun Đốt Khác Và

- phần tử thực hiện (tim, phổi, gan, thận, mạch máu): Dựa trên những tín hiệu thần gớm hoặc hoocmôn, đã tăng hoặc giảm các vận động để đưa môi trường xung quanh trong về trạng thái cân bằng và ổn định.