Bài 34: Sinh trưởng làm việc thực vật

I. KHÁI NIỆM

- sinh trưởng của thực vật là sự việc tăng lên về kích thước, cân nặng và thể tích của các tế bào, mô, phòng ban trên khung hình thực vật.

Bạn đang xem: Bài 34 sinh trưởng ở thực vật

Ví dụ: Sự tăng về số lượng lá bên trên cây, sự lâu năm ra của rễ, tăng kích cỡ của cánh hoa…

II. SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP

1. Các mô phân sinh

- tế bào phân sinh là nhóm các tế bào chưa phân hóa, gia hạn được khả năng nguyên phân.

- mô phân sinh bao gồm: mô phân sinh đỉnh, tế bào phân sinh mặt và tế bào phân sinh lóng.

Phân loại

Có ở nhóm thực vật

Vị trí phân bố

Chức năng

Mô phân sinh đỉnh

- 1 lá mầm - 2 lá mầm

- Chồi đỉnh - Chồi nách - Đỉnh rễ

- góp thân, rễ tăng chiều dài

Mô phân sinh bên

- 2 lá mầm

- Ở thân, rễ

- giúp thân, rễ tăng đường kính

Mô phân sinh lóng

- 1 lá mầm

- đôi mắt của thân

- góp tăng chiều nhiều năm của thân

2. Phát triển sơ cấp

- ra mắt ở thực thiết bị 1 và 2 lá mầm.

- sinh trưởng sơ cấp là phát triển của thân cùng rễ theo chiều dài do buổi giao lưu của mô phân sinh đỉnh.

*

3. Sinh trưởng thứ cấp

- xảy ra chủ yếu làm việc thực đồ dùng 2 lá mầm. Ở thực thiết bị 1 lá mầm cũng có thể có kiểu sinh trưởng thứ cấp cho đặc biệt.

- phát triển thứ cấp của cây thân gỗ làm cho tăng 2 lần bán kính (bề dày) của thân và rễ là vì mô phân sinh bên vận động tạo ra.

- Sinh trưởng sản phẩm cấp tạo thành gỗ lõi, mộc dác cùng vỏ.

⇒ Sinh trưởng sơ cấp tại đoạn thân non và sinh trưởng thứ cấp cho ở thân trưởng thành. 

*

4. Những nhân tố tác động đến sinh trưởng

a) Các nhân tố bên trong

- Đặc điểm di truyền, những thời kì sinh trưởng của giống, của loại cây.

- Hoocmôn thực vật.

b) yếu tố bên ngoài

- nhiệt độ độ: tác động trực tiếp đến quá trình phát triển của cây. Sức nóng độ thích hợp cho sự phát triển của cây nhiệt đới là 25 - 35 độ C.

- hàm vị nước: là nguồn nguyên liệu cung cấp cho quy trình quang hợp và các chuyển động trao đổi chất khác của cây. Tùy theo đặc điểm sinh lí của từng một số loại thực vật mà có nhu cầu nước không giống nhau.

- Ánh sáng: có ảnh hưởng đến quy trình quang hợp cùng sự tích lũy những chất trong cây. Ánh sáng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thân mầm cùng phân hóa mầm hoa.

- Ôxi: quan trọng cho sinh trưởng của thực vật. Nồng độ ôxi giảm xuống dưới 5% thì phát triển bị ức chế.

Xem thêm: Các Phương Pháp Nghiên Cứu Di Truyền Người, Lý Thuyết Sinh 9: Bài 28

- bồi bổ khoáng: thực đồ cần hỗ trợ đầy đủ các nguyên tố thiết yếu đa lượng và vi lượng, nếu thiếu những nguyên tố này hầu hết làm cho quá trình sinh trưởng bị ức chế, cây sinh trưởng lờ đờ và năng suất giảm.