- Các tế bào gồm hình dạng khác biệt như vậy do: các tế bào phụ trách các chức năng khác nhau mà lại tế bào phân hóa tạo cho hình dạng và kích cỡ khác nhau. Sự phân hóa đó ra mắt từ ngay tiến độ phôi.

Bạn đang xem: Bài 4 mô sinh học 8

- Tập hợp các tế bào chăm hóa, có cấu trúc giống nhau, đảm nhận tác dụng nhất định điện thoại tư vấn là mô.

Ví dụ: mô biểu bì, mô links …

II. CÁC LOẠI MÔ

Trong khung hình có 4 các loại mô chính: mô biểu bì, mô liên kết, mô cơ và mô thần kinh

1. Mô biểu bì

*

- Mô biểu bì gồm những tế bào xếp sít nhau đậy ngoài cơ thể hoặc lót trong những cơ quan lại rỗng như ống tiêu hóa, dạ con, trơn đái... Có tác dụng bảo vệ, hấp thụ cùng tiết.

2. Mô liên kết

*

- Mô link gồm: các tế bào links nằm rải rác rưởi trong chất nền (như: mô sụn, tế bào sợi, tế bào xương, mô mỡ cùng mô máu)

- Có tác dụng nâng đỡ, liên kết những cơ quan.

- Ngoài các mô trên, mô links còn bao gồm mô máu do mô tiết có các tế bào máu nằm rải rác rưởi trong hóa học nền (huyết tương).

3. Mô cơ

*

- tế bào cơ bao gồm 3 loại: mô cơ vân, tế bào cơ tim với mô cơ trơn. Những tế bào cơ đông đảo dài.

*

- tính năng của tế bào cơ: co, dãn, tạo cho sự vận động.

4. Tế bào thần kinh

*

- Mô thần kinh gồm các tế bào thần kinh hotline là noron và những tế bào thần khiếp đệm (thần khiếp giao).

- Nơron gồm gồm thân chứa nhân, tự thân phân phát đi những tua ngắn phân nhánh hotline là sợi nhánh và một tua nhiều năm là sợi trục. Diện tiếp xúc giữa đầu mút của sợi trục ngơi nghỉ nơron này với nơron tiếp nối gọi là xinap.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Pose Là Gì Trong Tiếng Việt? Pose Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

- Chức năng của tế bào thần ghê là tiếp nhận kích thích, xử lí tin tức và điều hòa chuyển động các cơ quan đảm bảo sự phối hợp vận động giữa những cơ quan cùng sự thích ứng cùng với môi trường.