*

*

Lý thuyết Địa Lí 11 bài 4. Thực hành: khám phá những thời cơ và thử thách của trái đất hóa đối với các nước sẽ phát triển


Bài 4. Thực hành. Tò mò những cơ hội và thử thách của toàn cầu hóa đối với các nước sẽ phát triển

I. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

- Sau bài xích thực hành, học sinh hiểu được những thời cơ và thách thức của trái đất hóa đối với các nước đang phát triển.

Bạn đang xem: Bài 4 thực hành địa lí 11

II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tự do thoải mái hóa mến mại

- Cơ hội: mở rộng thị phần → sản xuất phát triển.

- Thách thức: tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh thị trường cho những nước vạc triển.

2. Giải pháp mạng công nghệ công nghệ

- Cơ hội: vận động và di chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ; hiện ra và phát triển nền tài chính tri thức.

- Thách thức: nguy cơ tụt hậu xa hơn về trình độ cải tiến và phát triển kinh tế.

3. Sự áp để lối sống, văn hóa của những siêu cường

- Cơ hội: tiếp thu những tinh hoa của văn hóa nhân loại.

- Thách thức: giá trị đạo đức bị ảnh hưởng; ô nhiễm và độc hại xã hội; đánh mất bạn dạng sắc dân tộc.

4. Gửi giao technology vì lợi nhuận

- Cơ hội: đón nhận đầu tư, công nghệ, hiện đại hóa các đại lý vật hóa học kỹ thuật.

- Thách thức: trở thành bãi thải technology lạc hậu cho các nước phát triển.

5. Toàn cầu hóa trong công nghệ

- Cơ hội: đi tắt, đón đầu, từ đó hoàn toàn có thể đuổi kịp với vượt các nước phạt triển.

- Thách thức: gia tăng hối hả nợ nước ngoài, nguy hại tụt hậu.

6. Chuyển giao mọi thành công của nhân loại

- Cơ hội: liên hệ nền tài chính phát triển với vận tốc nhanh hơn, hòa nhập mau lẹ vào nền kinh tế thế giới.

- Thách thức: sự đối đầu trở buộc phải quyết liệt, nguy hại bị hòa tan.

7. Sự nhiều phương hóa, đa dạng hóa quan hệ giới tính quốc tế

- Cơ hội: tận dụng tối đa tiềm năng ráng mạnh thế giới để phân phát triển tài chính đất nước.

- Thách thức: ra máu chất xám, gia tăng tốc độ cạn kiệt tài nguyên.

→ kết luận chung

- Cơ hội:

+ tự khắc phục những khó khăn, giảm bớt về vốn, cửa hàng vật hóa học kỹ thuật, công nghệ.

+ Tận dụng các tiềm năng của toàn cầu để cải cách và phát triển nền tài chính - làng hội đất nước.

+ tăng thêm tốc độ phát triển.

Xem thêm: Tóm Tắt Lý Thuyết Sinh Học 10 Bài 1 Các Cấp Tổ Chức Của Thế Giới Sống

- Thách thức: chịu sự tuyên chiến đối đầu quyết liệt hơn; chịu những rủi ro, thua kém thiệt, tụt hậu, nợ, ô nhiễm… thậm chí tác động đến độc lập, tự do đất nước.