Bài 5. Nhiễm sắc thể cùng đột biến cấu trúc NST

I. NHIỄM SẮC THỂ (NST)

Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền cấp độ tế bào:

- NST ở vi khuẩn chỉ là phân tử ADN trần, dạng vòng, không liên kết với prôtêin. Ở một số virut NST là ADN trần hoặc ARN.

Bạn đang xem: Bài 5 nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

- Ở sinh vật nhân thực NST được cấu tạo từ chất nhiễm sắc chủ yếu là ADN và prôtêin histon.

- Ở TB xôma NST tồn tại thành từng cặp tương đồng có một cặp NST giới tính.

- Bộ NST của mỗi loài SV đặc trưng về số lượng, hình hài cấu trúc.

Mỗi nhiễm sắc thể giữ vững hình thái, cấu trúc đặc thù qua các thế hệ tế bào với cơ thể, nhưng gồm biến đổi qua những giai đoạn của chu kì tế bào.

Cấu trúc vô cùng hiển vi

Đơn vị cơ bản cấu tạo buộc phải NST là nucleoxom. Mỗi nucleoxom gồm 8 phân tử protein histon được quấn xung quanh bởi 1 ¾ vòng ADN tương ứng với 146 cặp nucleotit

Các nucleoxom cạnh nhau được nối với nhau bởi một đoạn ADN tạo thành chuỗi nucleoxom (sợi cơ bản)

Sợi cơ bản (11nm) -> Sợi nhiễm sắc (30nm) -> Cromatit (700nm) -> NST (1400nm)

II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

1. Khái niệm về đột biến cấu trúc NST

Đột biến cấu trúc NST là sự rứa đổi vào cấu trúc của từng NST → Sắp xếp lại những gen, xuất xắc giảm hoặc tăng số lượng gene trên NST dẫn đến cầm cố đổi hình dạng với cấu trúc của NST.

2. Tại sao gây đột biến cấu trúc NST

+ bởi vì tác động của các tác nhân tạo đột biến trong ngoại cảnh (vật lí, hóa học)

+ vì chưng rối loạn trao đổi chất nội bào, khiến cho NST bị đứt gãy

+ vày rối loạn quy trình tự nhân đôi của NST, hay tiếp hợp trao đổi chéo không bình thường của những crômatit.

3. Đặc điểm của các loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

*

* Ý nghĩa:

- Với tiến hoá: Cấu trúc lại hệ gen → phương pháp li sinh sản → sinh ra loài mới.

- Với di truyền học: xác định vị trí của ren trên NST qua nghiên cứu mất đoạn NST → Lập bản đồ gen.

- Với chọn giống: Ứng dụng tổ hợp các gen trên NST → tạo giống mới.

Xem thêm: Fan Sky Là Gì - 7 Tùng Nói Sky Là Ai

* Cơ chế tầm thường của ĐBCTNST: những tác nhân khiến đột biến phá vỡ cấu trúc NST→dẫn đến sự cầm đổi trình tự cùng số lượng các gen, làm vậy đổi hình dạng NST.