DI TRUYỀN LIÊN KẾTA – Lý thuyết

I. Thử nghiệm của Moocgan

a. Đối tượng thí nghiệm

– Moocgan lựa chọn ruồi giấm làm đối tượng nghiên cứu vãn di truyền.

Bạn đang xem: Bài tập di truyền liên kết sinh học 9

– Ruồi quả (ruồi giấm) là đối tượng thí nghiệm ưng ý về di truyền học do:

+ dễ dàng nuôi trong chống thí nghiệm. Thức nạp năng lượng nuôi con ruồi giấm rất có thể là các loại hoa trái như chuối, xoài,…

– Sinh sản nhanh và nhiều. Mỗi cặp con ruồi giấm sinh được hàng ngàn con vào một lứa.

– Vòng đời ngắn, chỉ gồm hai tuần lễ là chúng hoàn toàn có thể nhanh chóng đạt tới tuổi trưởng thành và cứng cáp để gia nhập sinh sản; và chu kỳ luân hồi sống rất có thể rút xuống còn 10 ngày, nếu như ở ánh sáng 25oC. Những ruồi cái trưởng thành về phương diện sinh dục nội vào 12 giờ đồng hồ và bọn chúng lại đẻ trứng hóa con con trong nhì ngày.

– hơn nữa, tế bào của bọn chúng chỉ cất 4 cặp NST (2n=8) trong những số đó có 3 cặp NST thường với 1 cặp NST giới tính, đối với ruồi đực là XY và so với ruồi cái là XX, bởi vì đó dễ dàng quan sát cỗ NST của chúng.

b. Thử nghiệm của Moocgan

c. Giải thích công dụng thí nghiệm

– Xét sự di truyền của gene quy định từng tính trạng:

P: thân xám × thân đen → F1: thân xám

=> thân xám trội hoàn toàn so với thân đen

=> Quy ước B- thân xám; B-thân đen.

=> Kiểu gen F1là Bb

P: cánh dài × cánh cụt → F1: cánh cụt

=> cánh dài trội hoàn toàn so với cánh cụt

=> Quy ước V- cánh dài; v-cánh cụt.

=> Kiểu ren F1là Vv

Xét bình thường cả 2 tính trạng => F1là BbVv

Vì F1dị hợp 2 cặp gene mà chỉ cho 2 loại giao tử => 2 cặp gene đó phải nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng => Hiện tượng liên kết gen.

d. Link gen

– Khái niệmdi truyền liên kết: là hiện nay tượng một tổ tính trạng được di truyền cùng nhau, được biện pháp bởi những gen trên một NST cùng phân li trong quy trình phân bào.

– các gen trên cùng 1 NST làm thành nhóm gen liên kết kết, thuộc phân li cùng cùng tổ hợp trong quy trình phát sinh giao tử và thụ tinh. Số nhóm liên kết ở mỗi loài tương xứng với số NST vào bộ solo bội (n) của loại đó.

II. Ý nghĩa của di truyền liên kết

Liên kết gen có tác dụng hạn chế xuất hiện thêm biến dị tổ hợp, bảo đảm an toàn sự duy trì bền vững từng team tính trạng dụng cụ bởi các gen trên cùng một NST => Trong chọn giống nhờ links gen mà các nhà chọn giống có công dụng chọn được hầu hết nhóm tính trạng tốt luôn luôn đi kèm với nhau.

B – những dạng bài tập

Dạng 1. Xác định giao tử trong trường hợp di truyền liên kết

Phương pháp

Trong di truyền liên kết, những gen ở trên cùng một NST đã di truyền cùng mọi người trong nhà trong quá trình phát sinh giao tử.

Ví dụ mẫu

Xác định giao tử của các kiểu gene sau:

a)

*

b)

*

Hướng dẫn giải:

a)

*
giảm phân đến 2 loại giao tử:AB=ab= 0,5.

b)

*
giảm phân cho 2 loại giao tử:Ab=aB= 0,5.

Dạng 2. Việc thuận (xác định tỉ lệ kiểu gene và kiểu hình của đời bé lai khi biết kiểu ren của P)

Phương pháp

– lúc biết kiểu gene của p muốn xác minh tỉ lệ đẳng cấp gen của vẻ bên ngoài hình của đời bé cần triển khai viết sơ thiết bị lai.

– tỉ lệ thành phần phân li hình dạng hình cùng kiểu gene của F1khi phường dị phù hợp hai cặp gen liên kết hoàn toàn:


P

F1

Kiểu gen

Kiểu hình

AB/ab × AB/ab

1 AB/AB : 2 AB/ab : 1 ab/ab

3 A-B- : 1 aabb

Ab/aB × Ab/aB

1 Ab/Ab : 2 Ab/aB : 1 aB/aB

1 A-bb: 2A-B-: 1 aaB-

AB/ab × Ab/aB

1 AB/Ab : 1 AB/ab : 1 Ab/aB : 1 aB/ab


Ví dụ mẫu

Ở cà chua: A-quả đỏ; a-quả vàng; B-quả tròn; b- quả bầu dục; các gen di truyền liên kết. Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình của đời bé khi cặp bố mẹ có kiểu gen: AB/ab × AB/ab

Hướng dẫn trả lời

Viết sơ đồ lai:

P: AB/ab × AB/ab

G: AB = ab = 0,5 AB = ab = 0,5

F1: 1 AB/AB : 2 AB/ab : 1 ab/ab

Kiểu hình: 3 đỏ, tròn; 1 vàng bầu dục.

Dạng 3. Vấn đề nghịch (xác định quy lý lẽ di truyền hoặc kiểu gen của p. Khi biết tỉ lệ mẫu mã hình với kiểu gene ở đời con)

Phương pháp

Bước 1: khẳng định quy phép tắc di truyền đưa ra phối tính trạng

– Xét riêng từng tính trạng → tích tổ hợp 2 tính trạng:

+ Tỉ lệ hình trạng hình nghỉ ngơi đời bé = tích tổ hợp hai tính trạng => nhì tính trạng phân li độc lập.

+ Tỉ lệ hình dạng hình sinh hoạt đời con ≠ tích tổng hợp 2 tính trạng (lai 2 cặp tính trạng mà lại tỉ lệ dạng hình hình ở đời nhỏ lại tương tự trường hợp lai 1 cặp tính trạng) => hai tính trạng liên kết hoàn toàn.

Bước 2: xác định kiểu ren của P

Căn cứ vào những dữ khiếu nại đề bài bác cho (thường là sử dụng sự xuất hiện hay không xuất hiện của thứ hạng gen đồng thích hợp lặn sinh hoạt đời con) để xác định kiểu gen của P.

Xem thêm: Sự Mua Lại ( Redemption Là Gì ? Redemption Tiếng Anh Là Gì

Bước 3: Viết sơ đồ lai kiểm chứng

Có thể xác định cấp tốc theo cách sau:Xuất phát từ phép lai p thuần chủng, các kiểu hình tương phản → F1→ F2hoặc xuất phát là bố mẹ dị hợp 2 cặp gene (Aa,Bb) mang đến tự thụ → được F1cho kết quả như sau:


Kết quả phân li kiểu hình F2

(hoặc F1)

Quy luật

Kiểu ren F1(hoặc P)

3:1

Liên kết ren hoàn toàn

AB/ab

1:2:1

Ab/aB


Kết quả phân li kiểu hình sinh sống FB

Quy luật

Kiểu ren F1(hoặc P)

1:1

Liên kết gene hoàn toàn

AB/ab

Ab/aB

Ab/aB nếu FBkhông có ab/ab


Ví dụ mẫu

Cho cây có quả to, màu vàng giao phấn với cây có quả nhỏ, màu xanh được F1có 100% cây quả to, màu xanh. Mang lại F1giao phấn với nhau đời F2thu được 25% quả to, màu vàng; một nửa quả to, màu xanh; 25% cây quả nhỏ, màu xanh. đến biết mỗi tính trạng vày một cặp gene quy định.


Hướng dẫn giải

a) Xác định quy luật di truyền:

F2: Quả to lớn : Quả nhỏ = 3 : 1 => F1:Aa;

Quả xanh : Quả vàng = 3 : 1 => F1:Bb

Tỉ lệ F2có 1:2:1 => liên kết ren hoàn toàn, kiểu gene F1là liên kết đối:

*

b) Cây có quả to, màu vàng giao phấn với cây có quả nhỏ, màu xanh được F1có 100%

*