LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNGA – Lý thuyết

I. Thí nghiệm của Menđen

1.1. Tiến hành thí nghiệm

– thực hiện giao phấn giữa những giống đậu Hà Lan không giống nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản nhằm thu được F1.

Bạn đang xem: Bài tập lai 1 cặp tính trạng

– cho F1được tạo thành thường xuyên tự thụ phấn để thu F2.

1.2. Công dụng thí nghiệm

– khi lai hai phụ huynh khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương bội phản thì F1đồng tính về tính chất trạng của bố hoặc mẹ, còn F2có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ vừa phải 3 trội : 1 lặn.

II. Menđen giải thích công dụng thí nghiệm

2.1. Menđen giải thích tác dụng thí nghiệm

– Menđen đã giải thích hiệu quả thí nghiệm của bản thân như sau:

+ Mỗi tính trạng do 1 cặp nhân tố di truyền quy định (ngày ni gọi là cặp gen, cặp alen).

+ trong tế bào dinh dưỡng, những gen lâu dài thành từng cặp.

+ Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền vào cặp yếu tố di truyền phân li về một giao tử với giữ nguyên thực chất như ở khung người thuần chủng nhưng mà không hòa trộn vào nhau.

+ lúc thụ tinh, các nhân tố di truyền được tổ hợp ngẫu nhiên tạo ra các hợp tử.

– Sơ thiết bị lai:

P: Hoa đỏ x Hoa trắng

AA aa

GP: A a

F1: Aa (100% hoa đỏ)

F1x F1: Hoa đỏ x Hoa đỏ

Aa Aa

GF1: A, a A, a

F2: 1AA : 2Aa : 1aa (3 hoa đỏ : 1 hoa trắng)

2.2. Ngôn từ quy luật pháp phân li

Trong quy trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền vào cặp nhân tố di truyền phân li về nột giao tử và giữ nguyên thực chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

III. Lai phân tích

– Lai phân tích: là phép lai giữa cá thể mang tính chất trạng trội cần xác minh kiểu gen với cơ thể mang tính trạng lặn.

+ Nếu kết quả phép lai đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gene đồng phù hợp (AA).

+ Nếu kết quả phép lai phân tính theo tỉ trọng 1:1 thì cá thể mang ý nghĩa trạng trội tất cả kiểu gene dị hòa hợp (Aa).

IV. Ý nghĩa của tương quan trội – lặn

– Thông thường, các tính trạng trội là các tính trạng giỏi còn đa số tính trạng lặn là hầu như tính trạng xấu → đối sánh tương quan trội – lặn là đại lý để khẳng định được những tính trạng mong muốn và tập trung nhiều ren quý vào một trong những kiểu gen tạo nên giống có giá trị kinh tế cao.

– Trong lựa chọn giống, fan ta yêu cầu kiểm tra độ thuần của giống nhằm tránh xẩy ra sự phân li tính trạng khiến xuất hiện các tính trạng xấu ảnh hưởng đến năng suất cùng phẩm chất.

B – các dạng bài tập

I. Dạng toán thuận (Cho biết hình dạng hình của P khẳng định kiểu gen, vẻ bên ngoài hình của F1, F2)

1.1. Phương pháp

Bước 1: khẳng định trội lặn

– Xác định trội – lặn trong trường hợp trội hoàn toàn có 2 cách:

+ Cách 1: Nếu 1 ren quy định 1 tính trạng, ở đời con F1xuất hiện tỉ lệ 3:1 thì kiểu hình chiếm tỉ lệ 3 phần tư là kiểu hình trội, còn kiểu hình chiếm tỉ lệ 1/4 là kiểu hình lặn. Vào trường hợp này kiểu gene của p. Là dị hợp (Aa × Aa).

+ Cách 2: Nếu 1 ren quy định 1 tính trạng, kiểu hình phường đem lai là tương phản, ở F1cho 100% kiểu hình giống bố hoặc giống mẹ thì kiểu hình xuất hiện ở F1là kiểu hình trội. Trong trường hợp này kiểu gene của phường là thuần chủng (AA × aa).

Bước 2: Quy ước gen

– Dùng vần âm in hoa để kí hiệu gen qui định tính trạng trội, dùng chữ cái thường tương xứng để kí hiệu gen lao lý tính trạng lặn.

Bước 3: khẳng định kiểu ren của P

– địa thế căn cứ vào dữ kiện của đề bài bác để xác minh kiểu ren của P.

Bước 4: Lập sơ đồ vật lai

* Chú ý:

– Hạt bên trên cây F1chính là đời F2.

– Để làm giỏi dạng bài xích tập này, học viên phải được tập dượt để viết thạo 6 sơ trang bị lai từ p đến F2bao gồm:

+ P: AA x AA + P: AA x Aa+ P: AA x aa

+ P: Aa x Aa+ P: Aa x aa+ P: aa x aa

1.2. Ví dụ mẫu

Ở đậu Hà Lan, màu hoa do 1 gen quy định, người ta đem lai bố mẹ có kiểu hình hoa đỏ với hoa trắng thu được F1có 100% kiểu hình hoa đỏ.

a) Xác định kiểu hình trội, lặn.

b) Xác định kiểu ren P.

c) xác minh tỉ lệ phân li dạng hình hình khi mang lại cây F1lai với cây hoa đỏ.

Hướng dẫn giải

a) Xác định kiểu hình trội, lặn

– Đem lai bố mẹ có kiểu hình hoa đỏ với hoa trắng thu được F1có 100% kiểu hình hoa đỏ => Hoa đỏ là trội hoàn toàn so cùng với hoa trắng.

– Quy ước: A-đỏ; a – trắng

b) Xác định kiểu gene P

F1đồng tính => Cây hoa đỏ p có vẻ bên ngoài gen đồng hòa hợp trội AA

=> Kiểu gen P: AA × aa

c) khẳng định tỉ lệ phân li hình trạng hình khi đến cây F1lai cùng với cây hoa đỏ

– Kiểu gene P: AA × aa => mẫu mã gen của F1là: Aa

– Cây hoa đỏ sẽ sở hữu kiểu gen là AA hoặc Aa

=> Xét 2 ngôi trường hợp:

– TH1: Cây F1lai với cây hoa đỏ tất cả kiểu gene AA

Ta có sơ đồ dùng lai:

Aa x AA

Hoa đỏ Hoa đỏ

G: A, a A

F1: 1AA : 1Aa

(100% hoa đỏ)

– TH2: Cây F1lai với cây hoa đỏ có kiểu gene Aa

Ta gồm sơ đồ gia dụng lai:

Aa x Aa

Hoa đỏ Hoa đỏ

G: A, a A,a

F1: 1AA : 2Aa : 1Aa

(3 hoa đỏ : 1 hoa trắng)

II.Dạng toán nghịch(Biết tỉ lệ kiểu hình sinh sống F1, F2xác định P)

2.1. Phương pháp

– nếu F1thu được xác suất 3:1 thì cả phía hai bên P hầu hết dị vừa lòng 1 cặp gen (Aa).

– ví như F1thu được xác suất 1:1 thì một bên p. Dị hợp 1 cặp gen (Aa) còn mặt kia tất cả kiểu gene đồng vừa lòng lặn (aa).

– nếu như F1đồng tính mà p có mẫu mã hình khác nhau thì p thuần chủng .

2.2. Ví dụ như mẫu

Cho biết 1 gene quy định 1 tính trạng. Mang lại cây thân cao tự thụ phấn cho đời bé phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 cao :1 thấp.

a) Xác định kiểu hình trội, lặn.

b) Hãy xác định kiểu ren của bố mẹ mang lai.

c) mang đến F1giao phấn ngẫu nhiên thu được F2có tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình như thế nào?

Hướng dẫn giải

a) Xác định kiểu hình trội, lặn

– cho cây thân cao tự thụ phấn đến đời con có cây thân cao chiếm tỉ lệ ¾ => Thân cao là trội trọn vẹn so với thân thấp.

– Quy ước: A – thân cao trội hoàn toàn so với a – thân thấp.

b) Hãy xác định kiểu gen của bố mẹ đem lai

Số tổ hợp kiểu hình nghỉ ngơi F1là: 3 + 1 = 4 = 2×2.

=> từng bên p cho ra 2 loại giao tử.

=> P: Aa × Aa.

c) mang lại F1giao phấn ngẫu nhiên thu được F2có tỉ lệ kiểu ren và kiểu hình như thế nào?

P: Aa × Aa → F1: 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa

1/4 AA khi giảm phân sẽ mang đến ra: 1/4 A.

2/4 Aa khi giảm phân sẽ đến ra: 1/4 A : 1/4 a

1/4 aa khi giảm phân sẽ cho ra: 1/4 a.

=> F1có tỉ lệ các giao tử là: 50% A : 50% a.

Xem thêm: Bảng So Sánh Trùng Kiết Lị Và Trùng Sốt Rét Câu Hỏi 71644, So Sánh Trùng Kiết Lị Và Trùng Sốt Rét

Khi F1giao phấn ngẫu nhiên: (1/2 A ; 1/2 a) × (1/2 A ; 1/2 a)

=> F2có tỉ lệ hình dáng gen là: 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa với tỉ lệ loại hình là: 3 thân cao : 1 thân thấp.