Bài tập 1: Ở đậu Hà Lan, thân cao và hạt rubi là 2 tính trội trọn vẹn so với thân thấp với hạt xanh. Hai cặp tính trạng độ cao và màu sắc hạt di truyền hòa bình với nhau. Hãy lập sơ đồ lai cho từng phép lai bên dưới đây:

a. Cây cao, hạt xanh giao phấn cùng với cây thân thấp, phân tử vàng.

b. Cây thân cao, hạt kim cương giao phấn cùng với cây thân thấp, hạt xanh.

 
Bạn đang xem: Bài tập lai 2 cặp tính trạng

*
20 trang
*
HoangHaoMinh
*
*
4552
*
2Download
Bạn vẫn xem tư liệu "Giáo án Lớp 9 môn Sinh học tập - bài tập lai nhị cặp tính trạng của Menden (tiếp)", để mua tài liệu cội về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Xem thêm: Chức Năng Của Thành Tế Bào Vi Khuẩn Có Chức Năng Gì ? Chức Năng Của Thành Tế Bào Vi Khuẩn Là

BÀI TẬP LAI hai CẶP TÍNH TRẠNG CỦA MENDEN.A. BÀI TOÁN THUẬN: cho biết KG, KH của p -> xác minh tỉ lệ KG, KH của F.I. Phương thức giải:- dựa vào giả thiết đề bài, qui ước gen.- tự KH của p. -> xác minh KG của P.- Lập sơ vật dụng lai -> xác định KG của F -> KH của F.II. Bài toán minh họa:Bài tập 1: Ở đậu Hà Lan, thân cao và hạt rubi là 2 tính trội trọn vẹn so với thân thấp cùng hạt xanh. Nhị cặp tính trạng độ cao và màu sắc hạt di truyền độc lập với nhau. Hãy lập sơ trang bị lai cho từng phép lai bên dưới đây:Cây cao, hạt xanh giao phấn cùng với cây thân thấp, phân tử vàng.Cây thân cao, hạt kim cương giao phấn với cây thân thấp, hạt xanh.Giải:Theo đề bài, ta tất cả qui cầu gen:A: thân cao; a: thân thấp; B: phân tử vàng; b: hạt xanh.a. Cây cao, phân tử xanh giao phấn với cây thân thấp, hạt vàng.- Sơ đồ gia dụng lai 1: P: (thân cao, phân tử xanh) AAbb xaaBB (thân thấp, phân tử vàng)G: AbaBF1: AaBb -> tất cả đều thân cao, phân tử vàng.- Sơ đồ gia dụng lai 2: P: (thân cao, hạt xanh) Aabb xaaBB (thân thấp, phân tử vàng)G: Ab :abaBF1: AaBb : aaBb+KG: 1AaBb : 1aaBb+KH: 1thân cao, hạt vàng: 1 thân thấp, hạt vàng.- Sơ đồ lai 3: P: (thân cao, hạt xanh) AAbb xaaBb (thân thấp, phân tử vàng)G: Abab : aBF1: Aabb : AaBb+KG: 1Aabb : 1aaBb+KH: 1thân cao, hạt xanh: 1 thân cao, phân tử vàng.- Sơ vật dụng lai 4: P: (thân cao, hạt xanh) Aabb xaaBb (thân thấp, hạt vàng)G: Ab :abaB : abF1: AaBb : Aabb: aaBb : aabb+KG: 1AaBb : 1Aabb: 1aaBb : 1aabb +KH: 1thân cao, hạt vàng: 1thân cao, hạt xanh : 1 thân thấp, hạt kim cương : 1 thân thấp, hạt xanh.b. Cây thân cao, hạt vàng giao phấn cùng với cây thân thấp, hạt xanh.- Sơ đồ gia dụng lai 1: P: (thân cao, hạt vàng) AABB xaabb (thân thấp, hạt xanh)G: ABabF1: AaBb -> tất cả đều thân cao, phân tử vàng.- Sơ đồ gia dụng lai 2: P: (thân cao, phân tử vàng) AaBB xaabb (thân thấp, phân tử xanh)G: AB : aBabF1: AaBb : aaBb+KG: 1AaBb : 1aaBb+KH: 1thân cao, hạt vàng: 1thân thấp, phân tử vàng.- Sơ trang bị lai 3: P: (thân cao, hạt vàng) AABb xaabb (thân thấp, phân tử xanh)G: AB : AbabF1: AaBb : Aabb+KG: 1AaBb : 1Aabb+KH: 1thân cao, hạt vàng: 1thân cao, hạt xanh.- Sơ thiết bị lai 4: P: (thân cao, phân tử vàng) AaBb xaabb (thân thấp, phân tử xanh)G: AB : Ab : aB : ababF1: AaBb : Aabb: aaBb : aabb+KG: 1AaBb : 1Aabb: 1aaBb : 1aabb +KH: 1thân cao, phân tử vàng: 1thân cao, hạt xanh : 1 thân thấp, hạt kim cương : 1 thân thấp, hạt xanh.Bài tập 2: Ở loài chuột 2 cặp tính trạng màu lông với chiều nhiều năm đuôi do 2 cặp ren nằm bên trên NST thường phân li hòa bình và không có tính trạng trung gian. Biết lông black là tính trạng trội trọn vẹn so cùng với lông nâu cùng đuôi ngắn là tính trạng trội hoàn toàn so cùng với đuôi dài.Cho chuột phường thuần chủng không giống nhau về 2 cặp tính trạng tương bội nghịch màu lông với chiều lâu năm đuôi giao hợp với nhau thu được F1, tiếp tục cho F1 tạp giao với nhau thu được F2.a. Hãy lập sơ thứ lai từ p. -> F2.b. Nếu mang đến F1 nói bên trên lai so sánh thì tác dụng thu được sẽ như vậy nào?Giải:Theo đề bài, ta có qui ước gen:A: lông đen; a: lông nâu; B: đuôi ngắn; b: đuôi dài.a. Hãy lập sơ đồ gia dụng lai từ p -> F2.- Trường đúng theo 1: PT/C: (lông đen, đuôi ngắn) AABBxaabb (lông nâu, đuôi dài)GP: ABabF1: AaBb -> 100% lông đen, đuôi ngắn.- Trường hợp 2: PT/C: (lông đen, đuôi dài) AAbbxaaBB(lông nâu, đuôi ngắn)GP: AbaBF1: AaBb -> 100% lông đen, đuôi ngắn.F1xF1: (lông đen, đuôi ngắn) AaBbxAaBb (lông đen, đuôi ngắn)GF1: AB: Ab:aB:ab AB: Ab:aB:abF2:ABAbaBabABAABBAABbAaBBAaBbAbAABbAAbbAaBbAabbaBAaBBAaBbaaBBaaBbabAaBbAabbaaBbaabb*** Kết quả:+ KG: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb+ KH: 9 lông đen, đuôi ngắn : 3 lông đen, đuôi nhiều năm : 3 lông nâu, đuôi ngắn : 1 lông nâu, đuôi dài.b. Hiệu quả lai phân tích F1:P: (lông đen, đuôi ngắn) AaBbxaabb (lông nâu, đuôi dài)G: AB: Ab:aB:ababFb:ABAbaBababAaBbAabbaaBbaabb*** Kết quả:+ KG: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb+ KH: 1 lông đen, đuôi ngắn : 1 lông đen, đuôi nhiều năm : 1 lông nâu, đuôi ngắn : 1 lông nâu, đuôi dài.Bài tập 3: Ở cà chua, biết trái đỏ là tính trạng trội trọn vẹn so với quả vàng cùng lá chẻ là tính trạng trội hoàn toàn so với lá nguyên. Hai cặp tính trạng này di truyền hòa bình với nhau.Cho phường có trái đỏ, lá chẻ thuần chủng giao phấn cùng với cây có quả vàng, lá nguyên thu được F1.Lập sơ đồ gia dụng lai.Cho F1 nói bên trên giao phấn thứu tự với 2 cây những không thuần chủng là quả đỏ, lá nguyên với quả vàng, lá chẻ. Lập sơ đồ lai nhằm xác định kết quả tỉ lệ KG, KH ở bé lai.Giải:Theo đề bài, ta bao gồm qui mong gen:A: quả đỏ; a: trái vàng; B: lá chẻ; b: lá nguyên.a. Sơ đồ dùng lai: PT/C: (quả đỏ, lá chẻ) AABBxaabb (quả vàng, lá nguyên)GP: ABabF1: AaBb -> 100% quả đỏ, lá chẻ.b. - Trường hòa hợp 1: P: (quả đỏ, lá chẻ) AaBbxAabb (quả đỏ, lá nguyên)GP:AB: Ab:aB:abAb : abF1:ABAbaBabAbAABbAAbbAaBbAabbabAaBbAabbaaBbaabb*** Kết quả:+ KG: 3A-B- : 3A-bb : 1aaBb : 1aabb+ KH: 3 trái đỏ, lá chẻ : 3 trái đỏ, lá nguyên : 1 trái vàng, lá chẻ : 1 trái vàng, lá nguyên.- Trường hợp 2: P: (quả đỏ, lá chẻ) AaBbxaaBb (quả vàng, lá chẻ)GP:AB: Ab:aB:abaB : abF1:ABAbaBabaBAaBBAaBbaaBBaaBbabAaBbAabbaaBbaabb*** Kết quả:+ KG: 3A-B- : 3aaB- : 1Aabb : 1aabb+ KH: 3 quả đỏ, lá chẻ : 3 trái vàng, lá chẻ : 1 trái đỏ, lá nguyên : 1 quả vàng, lá nguyên.Bài tập 4: Ở một loài thực vật, hoa đỏ trội không hoàn toàn so với hoa trắng và hoa hồng là tính trạng trung gian. Quả tròn là tính trạng trội trọn vẹn so với trái dài. Nhì cặp tính trạng này di truyền độc lập với nhau.Cho cây bao gồm hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng, quả nhiều năm rồi thu lấy những cây F1 liên tiếp tự thụ phấn. Viết sơ vật lai và cho biết kết quả về KG, KH sinh hoạt F2?Cho cây hoa đỏ, quả tròn giao phấn với cây hoa hồng, quả nhiều năm thì tác dụng như chũm nào?Giải:Theo đề bài, ta tất cả qui mong gen:Gọi A là gen lý lẽ tính trạng hoa đỏ trội không hoàn toàn so với ren a phép tắc hoa trắng => kiểu gen hoa đỏ: AA; hoa hồng: Aa; hoa trắng: aa.Gọi B là gen cơ chế tính trạng quả tròn trội hoàn toàn so với ren b phương pháp quả dài => kilogam quả tròn: AA hoặc Aa; trái dài: aa.a. Sơ thứ lai:PT/C: (hoa đỏ, quả tròn) AABBxaabb (hoa trắng, trái dài)GP: ABabF1: AaBb -> 100% hoa hồng, quả tròn.F1xF1: (hoa hồng, trái tròn) AaBbxAaBb (hoa hồng, trái tròn)GF1: AB: Ab:aB:ab AB: Ab:aB:abF2:ABAbaBabABAABBAABbAaBBAaBbAbAABbAAbbAaBbAabbaBAaBBAaBbaaBBaaBbabAaBbAabbaaBbaabb***Kết quả:+ KG: 3AAB- : 1Aabb : 6AaB-: 2Aabb : 3aaB- : 1aabb+ KH: 3 hoa đỏ, quả tròn : 1 hoa đỏ, quả lâu năm : 6 hoa hồng, trái tròn : 2 hoa hồng, quả nhiều năm :3 hoa trắng, trái tròn : 1 hoa trắng, trái dài.b. Cây hoa đỏ, trái tròn x cây hoa hồng quả dài:- Sơ đồ vật lai 1:PT/C: (hoa đỏ, trái tròn) AABBxAabb (hoa hồng, trái dài)GP: ABAb : abF1: AABb : AaBb+ KG: 1AABb : 1AaBb; KH: 1 hoa đỏ, quả tròn : 1 hoa hồng, quả tròn.- Sơ đồ vật lai 1:PT/C: (hoa đỏ, quả tròn) AABbxAabb (hoa hồng, quả dài)GP: AB : AbAb : abF1: AABb : AaBb : AAbb : Aabb+ KG: 1AABb : 1AaBb : 1AAbb : 1Aabb+ KH: 1 hoa đỏ, trái tròn : 1 hoa hồng, trái tròn : 1 hoa đỏ, quả dài : 1 hoa hồng, trái dài.Bài tập 5: Ở một loài thực vật, hạt quà trội không hoàn toàn so với phân tử trắng với hạt tím là tính trạng trung gian. Trái tròn là tính trạng trội không trọn vẹn so với quả dài cùng quả bầu dục là tính trạng trung gian. Nhì cặp tính trạng này di truyền hòa bình với nhau. Cho cây có hạt vàng, quả tròn giao phấn với cây phân tử trắng, quả dài rồi thu lấy những cây F1 liên tiếp tự thụ phấn. Viết sơ đồ gia dụng lai và cho thấy kết quả về KG, KH sống F1, F2?Giải:Theo đề bài, ta có qui mong gen:Gọi A là gen lý lẽ tính trạng hạt vàng trội không trọn vẹn so với gen a nguyên tắc hạt white => vẻ bên ngoài gen hạt vàng: AA; phân tử tím: Aa; hạt trắng: aa.Gọi B là gen cách thức tính trạng trái tròn trội không trọn vẹn so với gene b nguyên tắc quả nhiều năm => kilogam quả tròn: AA; quả bầu dục: Aa; trái dài: aa.a. Sơ thứ lai:PT/C: (hạt vàng, quả tròn) AABBxaabb (hạt trắng, trái dài)GP: ABabF1: AaBb -> 100% hạt tím, quả thai dục.F1xF1: (hạt tím, quả bầu dục) AaBbxAaBb (hạt tím, quả bầu dục)GF1: AB: Ab:aB:ab AB: Ab:aB:abF2:ABAbaBabABAABBAABbAaBBAaBbAbAABbAAbbAaBbAabbaBAaBBAaBbaaBBaaBbabAaBbAabbaaBbaabb***Kết quả:+ KG: 1AABB : 2AABb : 1AAbb: 2AaBB : 4AaBb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb+ KH: 1 phân tử vàng, quả tròn : 2 hạt vàng, quả bầu dục : 1 hạt vàng, quả nhiều năm : 2 phân tử tím, trái tròn : 4 phân tử tím, quả thai dục : 2 hạt tím, quả dài : 1 phân tử trắng, quả tròn : 2 phân tử trắng, quả bầu dục : 1 phân tử trắng, trái dài.III. Bài tập áp dụng và tự luyện tập ở nhà:Bài tập 1: khi lai 2 chiếc chuột cô bay thuần chủng lông đen, ngắn với con chuột cô cất cánh lông trắng, dài fan ta thu thừa thế hệ con đồng loạt lông đen ngắn, những cặp gen phương pháp 2 cặp tính trạng này nằm ở 2 NST khác nhau. Hãy cho biết kết trái về KG, KH trong các phép lai sau:a. Cho những chuột F1 thu được giao phối với nhau?b. Cho những chuột F1 nhận được lai phân tích?c. Cho những chuột F1 nhận được lai với chuột không thuần chủng lông đen, dài?d. Cho các chuột F1 chiếm được lai với con chuột không thuần chủng lông trắng, ngắn?Bài tập 2: Ở một loài côn trùng, hai cặp gen lý lẽ hai cặp tính trạng về màu sắc lông với độ nhiều năm cánh di truyền chủ quyền với nhau với nằm bên trên NST thường. Lông đen trội hoàn toàn so với lông trắng. Cánh nhiều năm trội trọn vẹn so cùng với cánh ngắn. Mang lại giao phối giữa cá thể lông đen, cánh dài thuần chủng và thành viên lông trắng, cánh ngắn nhận được F1. Cho F1 tạp giao thu được F2.Lập sơ đồ lai từ p. -> F2?Lập sơ đồ lai và cho biết thêm kết quả trong các trường hòa hợp sau:+ Trường đúng theo 1: F1 giao phối trở về với tía và mẹ của nó?+ Trường vừa lòng 2: mang lại F1 lai phân tích?Bài tập 3: Ở một chủng loại thực vật: gene A: lá nguyên; gen a: lá chẻ; gene B: gồm tua cuốn; ren b: không có tua cuốn. Mỗi gene nằm bên trên một NST. Hãy viết sơ đồ vật lai với xác định hiệu quả các phép lai sau:P: AaBb x aabbP: AaBb x AabbP: AaBb x AaBbP: AABB x AabbP: AaBB x aaBbBài tập 4: Ở bạn hai cặp gen nguyên lý 2 cặp tính trạng về tầm vóc và team máu nằm trên nhì cặp NST thường với phân li độc lập.+ Về tầm vóc: T-: tầm vóc thấp; tt: tầm dáng cao.+ Về nhóm máu:- nhóm máu A -> kiểu gen: IAIA hoặc IAIO.- team máu B -> hình dạng gen: IBIB hoặc IBIO- team máu AB -> kiểu dáng gen: IAIB- nhóm máu O -> loại gen: IOIOHãy xác định kết quả của những phép lai sau:a. Bố có tầm dáng thấp, ngày tiết ABxmẹ có tầm vóc cao, máu Ob. Bố có tầm vóc thấp, máu Axmẹ có tầm dáng cao, huyết Bc. Cha có dáng vóc thấp, ngày tiết Bxmẹ có tầm vóc cao, ngày tiết ABd. Cha có dáng vẻ thấp, tiết Oxmẹ có tầm vóc cao, huyết Ae. Cha có dáng vẻ cao, tiết ABxmẹ có dáng vẻ thấp, huyết Bg. Bố có tầm ... AaBb (thân cao, hạt tím) x aaBb (thân thấp, hạt tím)- Sơ thiết bị lai minh họa:P: (thân cao, hạt tím) AaBb x aaBb (thân thấp, phân tử tím)GP: AB:Ab:aB:abaB:abF1:ABAbaBabaBAaBBAaBbaaBBaaBbabAaBbAabbaaBbaabb***Kết quả:+ KG: 1AaBB : 1aaBB : 2AaBb : 2aaBb :1 Aabb : 1aabb+ KH: 1 thân cao, hạt rubi : 1 thân thấp, hạt quà : 2 thân cao, phân tử tím : 2 thân thấp, phân tử tím : 1 thân cao, hạt trắng : 1 thân thấp, hạt trắngBài tập 7: Ở một dạng bí, tính trạng trái tròn trội hoàn toàn so với trái dài; lá to trội trọn vẹn so với quả nhỏ. Nhị cặp tính trạng nói trên dt phân li độc lập với nhau. Mang đến giao phấn thân cây thuần chủng bao gồm quả tròn, lá nhỏ với cây thuần chủng gồm quả dài, lá khổng lồ thu được F1. Liên tục cho F1 giao phấn cùng với cây không giống thu được F2 tác dụng như sau: 37,5% số cây gồm quả tròn, lá khổng lồ : 37,5% số cây bao gồm quả tròn, lá nhỏ: 12,5% số cây tất cả quả dài, lá lớn : 12,5% số cây có quả dài, lá nhỏ.Lập sơ đồ dùng lai từ p -> F1Biện luận để xác minh KG, KH của cây đang giao phấn với F1 với lập sơ vật lai.Giải:- Theo đề bài, ta gồm qui ước gen:A: trái tròn; a: trái dài; B: lá to; b: lá nhỏ.a. Sơ vật lai:PT/C: ( quả tròn, lá nhỏ) AAbbxaaBB (quả dài, lá to)GP:AbaBF1: AaBb -> tất cả đều trái tròn, lá to.b. - F2: 37,5% trái tròn, lá to lớn : 37,5% trái tròn, lá nhỏ: 12,5% quả dài, lá to : 12,5% trái dài, lá nhỏ dại = 3 quả tròn, lá to : 3 quả tròn, lá nhỏ: 1 trái dài, lá lớn : 1 quả dài, lá nhỏ- Xét tỉ lệ từng cặp tính trạng:+ về tính chất trạng làm ra quả:Quả tròn : quả dài = (37,5%+37,5%) : (12,5%+12,5%) = 3:1F2 có tỉ lệ của qui chính sách phân li => trái tròn là tính trạng trội hoàn toàn so với trái dài. Qui ước: A: quả tròn; a: quả dài => cả hai cá thể phường đều có kiểu ren dị hợp: Aa x Aa+ về tính chất trạng size lá:Lá to lớn : lá bé dại = (37,5%+12,5%) : (37,5%+12,5%) = 1 : 1F2 bao gồm tỉ lệ của phép lai phân tích => 1 khung hình P tất cả KG đồng đúng theo lặn, khung hình P còn lại có kilogam dị hợp: Bb x bbTheo mang thiết 2 cặp tính trạng trên dt phân li độc lập.Tổ hòa hợp 2 cặp tính trạng, ta suy ra:F1: AaBb (quả tròn, lá to) x Aabb (quả tròn, lá nhỏ) - Sơ thứ lai minh họa:F1:quả tròn, lá to) AaBb x Aabb (quả tròn, lá nhỏ) GF1: AB:Ab:aB:abAb:abF2: ABAbaBabAbAABbAAbbAaBbAabbabAaBbAabbaaBbaabb***Kết quả:+ KG: 3A-B- : 3A-bb: 1aaBb : 1aabb.+ KH: 3 quả tròn, lá khổng lồ : 3 trái tròn, lá nhỏ: 1 trái dài, lá lớn : 1 quả dài, lá nhỏ.Bài tập 8: mang lại 2 cây phường với nhau thu được F1 có hiệu quả như sau: 79 cây tất cả hoa đỏ, quả nhiều năm : 161 cây hoa đỏ, quả thai dục : 160 cây gồm hoa hồng, quả nhiều năm : 321 cây tất cả hoa hồng, quả bầu dục : 80 cây có hoa đỏ, quả tròn : 159 cây có hoa hồng, quả tròn : 81 cây tất cả hoa trắng, quả dài : 160 cây bao gồm hoa trắng, quả bầu dục : 80 cây tất cả hoa trắng, trái tròn. Hãy biện luận với lập sơ trang bị lai. Biết tính trạng hoa đỏ là tính trạng trội đối với hoa trắng, tính trạng trái tròn là tính trạng trội so với quả dài?Giải:- Theo đề bài, ta bao gồm qui mong gen:A: hoa đỏ; a: hoa trắng; B: trái tròn; b: quả dài.- Xét tỉ trọng KH của F1:F1: 79 hoa đỏ, quả dài : 161 hoa đỏ, quả thai dục : 160 hoa hồng, quả dài : 321 hoa hồng, quả thai dục : 80 hoa đỏ, trái tròn : 159 hoa hồng, trái tròn : 81 hoa trắng, quả lâu năm : 160 hoa trắng, quả bầu dục : 80 hoa trắng, trái tròn ≈ 1 hoa đỏ, quả lâu năm : 2 hoa đỏ, quả bầu dục : 2 hoa hồng, quả dài : 4 hoa hồng, quả bầu dục : 1 hoa đỏ, quả tròn : 2 hoa hồng, quả tròn : 1 hoa trắng, quả nhiều năm : 2 hoa trắng, quả thai dục : 1 hoa trắng, trái tròn.- Xét tỉ lệ từng cặp tính trạng:+ về tính trạng màu sắc hoa:Hoa đỏ : hoả hồng : hoa white = (79+161+80) : (160+321+159) : (81+160+80) ≈ 1 : 2 :1F1 có tỉ lệ của qui pháp luật phân li => hoa đỏ là tính trạng trội không hoàn toàn so với hoa trắng cùng hoa hồng là tính trạng trung gian =>KG: AA: hoa đỏ; Aa: hoa hồng; aa: hoa white => cả 2 cá thể p. đều có kiểu ren dị hợp: Aa x Aa.+ về tính chất trạng dạng hình quả:Quả dài : quả thai dục : quả tròn = (79+160+81):(161+321+160):(80+159+80) ≈ 1 : 2 :1F1 tất cả tỉ lệ của qui chính sách phân li => quả tròn là tính trạng trội không trọn vẹn so với quả dài với quả thai dục là tính trạng trung gian =>KG: AA: trái tròn; Aa: quả thai dục; aa: quả nhiều năm => cả 2 cá thể p. đều có kiểu gen dị hợp: Bb x Bb.- Xét thông thường 2 cặp tính trạng:(1Hoa đỏ : 2hoa hồng : 1hoa trắng) x (1Quả lâu năm : 2quả thai dục : 1quả tròn) = 1 hoa đỏ, quả lâu năm : 2 hoa đỏ, quả bầu dục : 2 hoa hồng, quả nhiều năm : 4 hoa hồng, quả bầu dục : 1 hoa đỏ, quả tròn : 2 hoa hồng, trái tròn : 1 hoa trắng, quả lâu năm : 2 hoa trắng, quả thai dục : 1 hoa trắng, quả tròn = F1=> Vậy 2 cặp tính trạng trên dt phân li độc lập.Tổ đúng theo 2 cặp tính trạng, ta suy ra:P: AaBb (hoa hồng, quả thai dục) x AaBb (hoa hồng, quả thai dục)- Sơ vật dụng lai minh họa:P: (hoa hồng, quả thai dục)AaBb x AaBb (hoa hồng, quả bầu dục)G:AB: Ab:aB:ab AB: Ab:aB:ab F1:ABAbaBabABAABBAABbAaBBAaBbAbAABbAAbbAaBbAabbaBAaBBAaBbaaBBaaBbabAaBbAabbaaBbaabb***Kết quả:+ KG: 1Aabb : 2AABb : 2Aabb : 4AaBb : 1AABB : 2AaBB : 1aabb : 2aaBb : 1aaBB+ KH: 1 hoa đỏ, quả lâu năm : 2 hoa đỏ, quả thai dục : 2 hoa hồng, quả lâu năm : 4 hoa hồng, quả thai dục : 1 hoa đỏ, quả tròn : 2 hoa hồng, trái tròn : 1 hoa trắng, quả lâu năm : 2 hoa trắng, quả thai dục : 1 hoa trắng, quả trònIII. Bài bác tập vận dụng và tự luyện tập ở nhà:Bài tập 1: Ở gà, tính trạng chân cao trội hoàn toàn so cùng với chân thấp, lông nâu trội so với lông trắng. đến giao phối thân 2 gà p. Thuần chủng chiếm được F1 đều sở hữu KG giồng nhau. Thường xuyên cho F1 lai đối chiếu thu được F2 như sau: 25% chân cao, lông nâu : 25% chân thấp, lông nâu : 25% chân cao, lông trắng : 25% chân thấp, lông trắng. A. Giải thích và lập sơ vật lai so sánh của F1?b. Biện luận và xác định KG, KH của 2 gà p đã có lai và lập sơ thứ lai.c. Mang lại F1 lai cùng với gà bao gồm KG, KH ra làm sao để F2 có 100% con gà chân cao, lông nâu? phân tích và lý giải và minh họa bởi sơ đồ gia dụng lai?Bài tập 2: đến giao phấn giữa 2 giống túng thuần chủng chiếm được F1. Tiếp tục cho F1 trường đoản cú thụ phấn với nhau thu được con lai F2 có kết quả như sau: 56,25% cây tất cả quả tròn, hoa đỏ : 18,75% cây gồm quả tròn, hoa quà : 18,75% cây tất cả quả dài, hoa đỏ : 6,25% cây tất cả quả dài, hoa vàng. Xác minh KG, KH của phường và lập sơ đồ gia dụng lai?Bài tập 3: Ở chuột, nhì cặp gen chính sách hai cặp tính trạng về màu sắc lông và dạng hình đuôi đều nằm bên trên NST thường cùng phân li tự do với nhau. Khi mang lại giao phối hai mẫu chuột thuần chủng có lông xám, đuôi cong với lông trắng, đuôi thẳng thu được F1.a. Lập sơ đồ dùng lai từ p đến F1?b. Liên tiếp cho giao phối giữa F1 với con chuột khác, thu được F2 có tác dụng như sau: 37,5% số chuột gồm lông xám, đuôi cong : 37,5% chuột bao gồm lông xám, đuôi thẳng: 12,5% số chuột bao gồm lông trắng, đuôi cong : 12,5% số chuột gồm lông trắng, đuôi thẳng.Giải thích tác dụng và lập sơ vật lai của F1. Biết lông xám và đuôi cong là 2 tính trạng trội hoàn toàn so với lông trắng cùng đuôi thẳng.Bài tập 4: bên trên một vật dụng cây trồng, nhì cặp tính trạng về hình trạng hoa với màu hoa di truyền hòa bình với nhau. Thực hiện giao phấn giữa cây p dị hợp về nhì cặp gen, với kiểu hình hoa kép, màu đỏ với nhị cây không giống thu được F1 tất cả hai kết quả như sau:a. Ở hiệu quả lai giữa p với cây thứ nhất thu được F1:- 126 cây tất cả hoa kép, màu sắc đỏ.- 125 cây bao gồm hoa kép, color trắng.- 42 cây gồm hoa đơn, màu đỏ.- 43 cây tất cả hoa đơn, màu sắc trắng.b. Ở công dụng lai giữa phường với cây sản phẩm công nghệ hai chiếm được F1:- 153 cây tất cả hoa kép, color đỏ.- 51 cây gồm hoa kép, màu sắc trắng.- 151 cây bao gồm hoa đơn, màu sắc đỏ.- 50 cây tất cả hoa đơn, màu trắng.Biện luận để giải thích kết quả và lập sơ đồ lai cho mỗi trường phù hợp nêu trên.Bài tập 5: cho giao phấn giữa hai cây phường thu được F1 tất cả kiểu gene giống nhau. Cho một cây F1 giao phấn cùng với cây khác thu được F2 có tác dụng như sau:1250 cây bao gồm quả tròn, chín sớm.1255 cây bao gồm quả tròn, chín muộn1253 cây gồm quả dài, chín sớm1251 cây gồm quả dài, chín muộnBiết rằng nhị tính trạng về mẫu thiết kế quả và thời hạn chín của quả di truyền hòa bình với nhau. Quả tròn với chín sớm là nhị tính trạng trội hoàn toàn so với trái dài với chín muộn.a. Lập sơ vật lai của F1 với cây khác.b. Suy ra KG, KH của cặp phường mang lai.Bài tập 6: Ở một loại côn trùng, bạn ta xét 2 cặp tính trạng về kích cỡ râu với màu mắt vì 2 cặp gene qui định. đến giao phấn thân 2 cá thể p. Thu được con lai F1 có hiệu quả như sau: 144 số cá thể có râu dài, đôi mắt đỏ : 47 số cá thể có râu dài, đôi mắt trắng: 50 số thành viên có râu ngắn, đôi mắt đỏ: 16 số thành viên có râu ngắn, mắt trắng. Khẳng định KG, KH của p và lập sơ đồ dùng lai?Bài tập 7: triển khai phép lai thân hai cây.a. Trước hết theo dõi sự di truyền của cặp tính trạng về chiều cao, tín đồ ta thấy cha mẹ đều gồm thân cao và những cây con F1 bao gồm tỉ lệ 75% thân cao : 25% thân thấp. Phân tích và lý giải và lập sơ trang bị lai của cặp tính trạng này.b. Liên tiếp theo dõi sự dt của cặp tính trạng về dạng hình quả, thấy F1 xuất hiện 125 cây có quả tròn : 252 cây tất cả quả dẹt với 128 cây tất cả quả dài. Phân tích và lý giải và lập sơ thứ lai của cặp tính trạng này.c. Lập sơ đồ vật lai để phân tích và lý giải sự di truyền tầm thường của cả hai cặp tính trạng theo điều kiệnđã nêu. Biết rằng hai cặp tính trạng bên trên di truyền chủ quyền và quả tròn là tính trạng trội.Bài tập 8: Đem giao phấn giữa cặp bố mẹ đều thuần chủng khác biệt về hai cặp tính trạng tương phản, đời F1 hàng loạt xuất hiện cây tròn, vị ngọt. Liên tục cho F1 từ bỏ thụ phấn, chiếm được đời F2 tất cả 6848 cây gồm 4 kiểu hình, trong những số đó 428 cây trái bầu, vị chua. Cho biết mỗi gen cách thức một tính trạng.Hãy lập sơ đồ lai từ p -> F2?Tính con số cá thể thuộc mỗi hình dáng hình lộ diện ở đời F2?Bài tập 9: cho thấy ở bò: lông black trội đối với lông vàng, lang trắng black là tính trạng trung gian, không sừng trội so với gồm sừng, chân cao trội so với chân thấp. Mỗi gen nguyên tắc một tính trạng nằm trong NST thường.Lai bò cái lông vàng, không sừng, chân thấp với trườn đực chưa chắc chắn KG. Năm đầu sinh được một con bê đực lông vàng, gồm sừng, chân thấp. Năm tiếp theo sinh được một bê cái lang trắng đen, ko sừng, chân cao. Xác minh KG của 4 bé bò nói trên?Bài tập 10*: mang đến F1 tự thụ phấn được F2 có 4 một số loại KH. Bởi vì sơ suất của vấn đề thống kê, bạn ta chỉ từ ghi lại được số liệu của một loại kiểu hình là cây cao, hạt dài chiếm tỉ lệ 18,75%. Hãy biện luận tìm kg của F1 và viết sơ đồ dùng lai để nhận biết tỉ lệ KG, KH sống đời F2. Biết những gen dt phân li độc lập, tương làm phản với tín trạng thân cao, hạt dài là những tính trạng thân thấp, hạt tròn.= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = == = = = = = = == = = = = = = =*** Ghi chú: tư liệu này là của thầy Trương chũm Thảo soạn và tổng hợp từ khá nhiều nguồn bốn liệu khác nhau. Quý thầy gia sư và những em học tập sinh rất có thể sử dụng, sao chép, in ấn giao hàng cho việc huấn luyện và tiếp thu kiến thức như một tài liệu tham khảo nhưng đề xuất chú thích rõ ràng về người sáng tác và nguồn gốc để kính trọng quyền tác giả. Trân trọng cảm ơn!!!