Vật Lý 9 bài Bài tập áp dụng định luật Ôm: triết lý trọng tâm, giải bài xích tập sách giáo khoa bài xích tập vận dụng định pháp luật Ôm: giúp học viên nắm vững kỹ năng ngắn gọn


BÀI 6. BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM

I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Định luật Ôm

Phát biểu định luật: Cường độ dòng điện chạy sang một dây dẫn tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện ráng đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.Hệ thức của định luật: (I=fracUR)

Trong đó:

U: hiệu điện thế, đơn vị đo là V

I: cường độ loại điện, đơn vị chức năng đo là A

R: điện trở, đơn vị chức năng đo là Ω

2. Đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song

Đoạn mạch nối tiếp

Đoạn mạch song song

Sơ đồ dùng mắc

*

*

Cường độ cái điện

I = I1 = I2 = …..

Bạn đang xem: Bài tập vận dụng định luật ôm lớp 9

I = I1 + I2 + …..

Hiện điện thế

U = U1 + U2 + …..

U = U1 = U2 = …..

Điện trở

R = R1 + R2 + …..

(frac1R=frac1R_1+frac1R_2+...)

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Bài toán vận dụng định phương tiện ôm

+ Phân tích kết cấu mạch điện

Nếu mạch điện chỉ gồm các điện trở mắc nối tiếp, áp dụng các đặc thù của đoạn mạch nối tiếp.Nếu mạch điện chỉ gồm những điện trở mắc song song, thực hiện các tính chất của đoạn mạch tuy vậy song.Nếu mạch mắc lếu láo hợp, ta xét từ đoạn mạch nhỏ tuổi nhất (nối tiếp hoặc song song có chứa năng lượng điện trở vẫn biết thông số từ đề bài), sử dụng tính chất của đoạn mạch tiếp liền hoặc đoạn mạch tuy nhiên song nhằm lần lượt tính U, I của những đoạn mạch kia từ đó suy ra những đại lượng của mạch chính.

III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 17 SGK đồ dùng Lí 9):

Cho mạch điện bao gồm sơ vật dụng như hình 6.1, trong các số đó R1 = 5 Ω. Lúc K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

*

a) Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) Tính năng lượng điện trở R2.

Tóm tắt:

U = 6 V.

I = 0,5 A.

R1 = 5 Ω

Lời giải:

a) Áp dụng định nguyên lý Ôm ta có: (I=fracURRightarrow R=fracUI)

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: (R_t extd=fracUI=frac60,5=12,Omega)

b) Mạch năng lượng điện gồm: R1 nt R2 nên Rtđ = R1 + R2 ⇒ R2 = R – R1 = 12 – 5 = 7 W.

Đáp số: Rtđ = 12 W; R2 = 7 W.

a) Rtđ = ?

b) R2 = ?

Bài 2 (trang 17 SGK thiết bị Lí 9):

Cho mạch điện gồm sơ vật như hình 6.2, trong những số ấy R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A.

*

a) Tính hiệu điện cầm cố UAB của đoạn mạch.

b) Tính năng lượng điện trở R2.

Tóm tắt:

R1 = 10 Ω

I1 = 1,2 A.

I = 1,8 A.

Lời giải:

a) Theo định biện pháp Ôm ta có: U1 = I1.R1 = 1,2.10 = 12 V.

Mạch điện gồm: R1 // R2 nên UAB = U1 = U2 = 12 V.

b) Cường độ loại điện chạy qua R2 là: I2 = I – I1 = 1,8 – 1,2 = 0,6 A.

Điện trở R2 có mức giá trị là: (R_2=fracU_2I_2=frac120,6=20,Omega)

Đáp số: UAB = 12 V; R2 = 20 W.

a) UAB = ?

b) R2 = ?

Bài 3 (trang 18 SGK thiết bị Lí 9):

Cho mạch điện bao gồm sơ đồ dùng như hình 6.3, trong những số ấy R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

*

a) Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ chiếc điện qua mỗi điện trở.

Tóm tắt:

R1 = 15 Ω

R2 = R3 = 30 Ω

UAB = 12 V.

Lời giải:

a) Mạch năng lượng điện gồm: R1 nt (R2 // R3) = R1 nt R23.

Ta bao gồm (frac1R_23=frac1R_2+frac1R_3=frac130+frac130=frac115Rightarrow R_23=15,,Omega .)

Nên Rtđ = R1 + R23 = 15 + 15 = 30 Ω.

b) Cường độ cái điện chạy trong mạch thiết yếu là:

(I=fracUR=frac1230=0,4,A.)

Cường độ cái điện chạy qua R1 là : I1 = I = 0,4 A.

Hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là : U1 = I1.R1 = 0,4.15 = 6 V.

Mà U2 = U3 = U23 = U – U1 = 12 – 6 = 6 V.

Xem thêm: Vì Sao Nói Dây Thần Kinh Tủy Là Dây Pha ? * Tại Sao Nói Dây Thần Kinh Tuỷ Là Dây Pha

Vì R2 = R3 đề nghị cường độ loại điện qua R2 cùng R3 là:

(I_3=I_2=fracU_2R_2=frac630=0,2,A.)

Đáp số: Rtđ = 30 Ω; I1 = 0,4 A; I2 = I3 = 0,2 A.

a) Rtđ = ?

b) I2 = ?;

I2 = ?; I3 = ?

Trên đây là gợi ý giải bài tập thiết bị Lý 9 bài Bài tập vận dụng định công cụ Ôm vì giáo viên opstinacajnice.com trực tiếp soạn theo chương trình new nhất. Chúc các bạn học tập vui vẻ