Tài liệu tổng hợp các bài tập môn đồ vật lý lớp 9 theo chủ đề phía trong phạm vi chương 1. Các bài tập phần lớn được phân nhiều loại theo công ty đề cầm cố thể, nhằm giúp các em thuận lợi trong quá trình tự ôn tập. Mời các em cùng tham khảo.
Bạn đang xem: Bài tập vật lý 9 chương 1

*

Vật lý 9 – ôn tập chương I VẬT LÝ 9 chủ đề 1. MỐI quan liêu HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾCâu 1.1. Lúc đặt vào nhị đầu dây dẫn một hiệu điện vắt 18V thì cường độ chiếc điện chạy qua nó là 0,6 A.Hỏi nếu như hiệu điện thay đặt vào nhị đầu dây dẫn kia tăng lên tới 48V thì cường độ chiếc điện chạy qua nó làbao nhiêu?Câu 1.2. Khi đặt vào nhị đầu dây dẫn một hiệu cụ 60V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 2A. A) nếu như hiệu điện gắng đặt vào hai đầu dây dẫn kia tăng lên tới 90V thì cường độ chạy qua nó là bao nhiêu? b) nếu hiệu điện chũm đặt vào hai đầu dây dẫn đó sụt giảm 4 lần thì độ mạnh chạy qua nó là bao nhiêu?Câu 1.3. Khi đặt vào nhì đầu dây dẫn một hiệu điện rứa là 12V thì cường độ mẫu điện chạy qua nó là 0,6A.Nếu hiệu cố kỉnh đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ chiếc điện chạy qua nó là bao nhiêu? A. 1,2 A B. 0,8 A C. 0,4 A D. Hiệu quả khácCâu 1.4. Khi đổi khác hiệu điện gắng đặt vào nhì đầu dây dẫn thì cường độ chiếc điện sụt giảm 3 lần. Hỏi hiệuđiện thay ở nhì đầu dây dẫn đã đổi khác thế nào? A. Bớt 3 lần B. Tăng 3 lần C. Không thay đổi D.không khẳng định đượcCâu 1.5. Khi biến hóa hiệu điện vắt đặt vào hai đầu dây dẫn thì cường độ loại điện tăng đi 3 lần. Hỏi hiệuđiện núm ở hai đầu dây dẫn đã biến hóa thế nào? A. Sút 3 lần B. Tăng 3 lần C. Không đổi khác D.không xác định đượcCâu 1.6. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn …………với hiệu điện cụ đặt vào hai đầu dây dẫn đó.Hãy chọn các từ thích hợp vào khu vực trống? A. Tỉ lệ thuận B. Tỉ lệ nghịch C.gấp hai lần so D. ý khácCâu 1.7. Lúc đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện gắng 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 1,2 A.Hỏi ví như hiệu điện cố gắng đặt vào nhị đầu dây dẫn đó tăng lên tới mức 96V thì cường độ loại điện chạy qua nó làbao nhiêu A. 1, 2 A B. 0,8 A C. 0,4 A D. 1,6 ACâu 1.8. Hiệu điện nuốm giữa hai đầu dây dẫn tăng 6 lần thì cường độ loại điện qua dây dẫn A. Giảm 5 lần B. Tăng 5 lần C. Bớt 6 lần D. ý khác chủ thể 2. ĐỊNH LUẬT OHMCâu 2.1. Mang lại điện trở R = 8  a) lúc mắc điện trở này vào hiệu điện nắm 32V thì cường độ mẫu điện chạy qua nó là bao nhiêu? b) ý muốn cường độ mẫu điện chạy qua điện trở tăng 0,5 A đối với trường vừa lòng trên thì hiệu điện cụ đặtvào nhì đầu năng lượng điện trở khi đó là bao nhiêu?Câu 2.2. Mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ, trong những số đó điện trở R1 = đôi mươi  , hiệu điện cố giữa nhì đầu đoạn mạch là UMN = 24V. A) tra cứu I1 của ampe kế b) không thay đổi UMN = 24V, cố kỉnh điện trở R1 bởi điện trở R2, lúc đó ampe kế chỉ quý giá I2 = 4I1. Tính năng lượng điện trở R2. Câu 2.4. Cường độ mẫu điện qua 1 vật dẫn là 800mA khi hiệu điện thay giữa nhì đầu dây dẫn là 220V. Tìm kiếm hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu dây dẫn bên trên khi tất cả dòng năng lượng điện với độ mạnh 2A chạy qua nó?Câu 2.5. Gồm hai năng lượng điện trở R1= 8  với R2=16 a) Đặt vào hai đầu mỗi năng lượng điện trở một hiệu điện cầm cố U = 48V, kiếm tìm cường độ dòng điện qua mỗi năng lượng điện trở?b) rất cần phải đặt vào nhì đầu mỗi điện trở đều hiệu năng lượng điện thế bao nhiêu để cường độ loại điện qua từng điệntrở bằng nhau và bằng 2 A?Câu 2.6. Xếp theo lắp thêm tự điện trở nhỏ tuổi dần của những dây dẫn như sau : A. 5000m  , 10  cùng 0,1 M  B. 10  , 0,1M  với 5000m  1 vật lý 9 – ôn tập chương I C. 0,1M  , 5000m  cùng 10 M  D. 0,1M  , 10  và 5000m  Câu 2.7. Có tác dụng thí thí đo cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn với hiệu năng lượng điện giữa nhị đầu dây dẫn ta được hiệu quả như sau: Dây I II III IV U 200mV 40V 6V 0,6kV I 50mA 0,5A 200mA 1,5A R Xếp theo sản phẩm công nghệ tự dây dẫn có điện trở tăng ngày một nhiều A. I, II, III, IV B. IV, III, I, II C. I, III, II, IV, D. IV,I , II, III Câu 2.8. Trong các công thức sau đây, cùng với U là hiệu điện núm giữa nhì đầu dây dẫn, I là cường độ mẫu điện qua dây dẫn, R là năng lượng điện trở của dây, phương pháp nào là sai? U U A. R  B. I  C. I = U.R D. U = I.R I R Câu 2.9. Câu làm sao sau đó là đúng khi nói về điện trở của vật dẫn? A. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở electron của vật call là năng lượng điện trở của đồ gia dụng dẫn. B. Đại lượng R đặc thù cho tính cản trở chiếc điện của vật điện thoại tư vấn là năng lượng điện trở của vật dẫn. C. Đại lượng R đặc thù cho tính cản trở hiểu điện vắt của vật call là năng lượng điện trở của đồ gia dụng dẫn. D. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở điện lượng của vật gọi là năng lượng điện trở của đồ dùng dẫn. Câu 2.10. Vạc biểu nào sau đó là đúng khi nói tới đơn vị của điện trở?A. 1 ôm là năng lượng điện trở của một dây dẫn khi thân hai dây có hiệu điện nuốm 1 vôn thì khiến cho dòng điện không đổi tất cả cường độ là một trong ampe.B. 1 ôm là năng lượng điện trở của một dây dẫn khi thân hai dây có hiệu điện cầm cố 10 vôn thì khiến cho dòng năng lượng điện không đổi có cường độ là một trong những ampe.C. 1 ôm là năng lượng điện trở của một dây dẫn khi thân hai dây gồm hiệu điện rứa 1 vôn thì làm cho dòng năng lượng điện không đổi bao gồm cường độ là 10 ampe.D. 1 ôm là năng lượng điện trở của một dây dẫn khi thân hai dây bao gồm hiệu điện thế 1 vôn thì tạo nên dòng năng lượng điện không đổi tất cả cường độ là 1 trong vôn. Câu 2.11. đến điện trở của dây dẫn R = 10  , lúc mắc năng lượng điện trở này vào hiệu điện ráng 25V thì loại điện chạy qua nó gồm cường độ bao nhiêu? A. 2A B. 4A C. 2,5V C. 2,5A Câu 2.12. Mang lại điện trở của dây dẫn R = 10  , khi mắc năng lượng điện trở này vào hiệu điện thế bởi bao nhiêu thì loại điện chạy qua nó có cường độ 1,5A A. 15V C. 15A C. 15  D. 15 mV Câu 2.13. Cường độ qua dây dẫn là 20A, hiệu điện nỗ lực qua hai đầu năng lượng điện trở là 220V. Vây điện trở có độ lớn từng nào ? A. 11  C. 23  C. 21  D. 12  Câu 2.14. 2k  tướng mạo ứng với bao nhiêu  ? A. 200  B. 200000  C. 2000  D. 1500  Câu 2.15. 3  khớp ứng với từng nào M  A. 3.10-6 M  B. 3.10-5 M  C. 3.10-7 M  D. 3.10-4 M  Câu 2.16. Cường độ cái điện sang 1 vật dẫn là 400mA khi hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu dây dẫn là 10V. Search hiệu điện vậy giữa nhì đầu dây dẫn trên khi gồm dòng điện với độ mạnh 1, 2A chạy qua nó. A. 25V B. 30V C. 40V D. Tác dụng khác chủ đề 3-4. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP – ĐOẠN MẠCH tuy vậy SONG Câu 3.1. Mang lại hai điện trở R1=15  , R2= 10  mắc thông liền với nhau. 2 đồ dùng lý 9 – ôn tập chương Ia) Tính điện trở tương đương R12b) Mắc thêm R= 30  vào nối liền hai điện trở trên. Tính năng lượng điện trở tương tự của toàn mạch. đối chiếu điện trở tương tự toàn mạch với từng điện thay đổi phần. Câu 3.2. Mang lại hai năng lượng điện trở R1, R2 với ampe kế A mắc tiếp nối vào nhì điểm A,Ba) Vẽ sơ thứ mạch điệnb) đến R1=15  , R2= 2  , ampe kế chỉ 0,4A . Tính hiệu điện vậy của đoạn mạch ABc) Đặt vào hai đầu AB một hiệu điện cố gắng khác U’ = 60 V. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở. Câu 3.3. Cho tía điện trở mắc tiếp nối với nhau. Biết R1=10  , R2 = 15  , R3= 25  . Hiệu điện nỗ lực giữa nhì đầu đoạn mạch là U = 75 V. A) Tính điện trở tương đương của mạch? b) Tính độ mạnh điện qua mạch? c) Tính hiệu điện ráng qua mỗi năng lượng điện trở? Câu 3.4. Cho hai điện trở R1=R2= 3  mắc vào nguồn điện tất cả hiệu điện cố gắng không đổi U = 6 V. A) Hỏi nên mắc 2 năng lượng điện trở đó núm nào nhằm điện trở tương tự bằng 6  . B) Tính cường độ loại điện qua mỗi điện trở. Câu 3.5. Hãy chọn các hiệu quả đúng/sai trong khúc mạch thông suốt a) Cường độ dòng diện qua các điện trở khác biệt là khác biệt b) Điện trở tương đương lớn hơn mỗi điện đổi mới phần. C) Hiệu điện ráng giữa nhị đầu các điện trở khác biệt là khác nhau. D) Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện vắt giữa hai dầu mỗi năng lượng điện trở. Câu 3.6. Hai năng lượng điện trở R1=6  ,R2= 8  mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua R1 bằng 2 A. Thông tin nào sau đấy là sai? A. Rtd= 14  B. I2= 2 A C. U= 28V D. U1= 16V Câu 3.7. Hai năng lượng điện trở R1=6  ,R2= 8  mắc tiếp nối vào hiệu năng lượng điện U. Gọi U1, U2 là hiệu điện cố gắng ở nhị đầu các điện trở R1 với R2. Giả sử R1= 2R2, tin tức nào là đúng? A. U1= U2 B. U1= 2U2 C. U1= 2 +U2 D. U1= U2- 2 Câu 3.8. Điện trở tương tự của đoạn mạch tất cả hai điện trở mắc nối tiếp bằng 100  . Biết rằng 1 trong những hai năng lượng điện trở có mức giá trị béo gấp 3 lần năng lượng điện trở kia. Giá trị mỗi điện trở là : A. Trăng tròn  , 60  B. đôi mươi  , 90  C. 40  , 60  D. 25  , 75  Câu 3.9. Điện trở tương tự của đoạn mạch bao gồm hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp bằng 60  . Biết rằng 1 trong hai điện trở có giá trị mập điện trở tê 10  . Giá trị mỗi điện trở là: A. 40  , đôi mươi  B. 50  , 40  C. 25  , 35  D. đôi mươi  , 30  Câu 3.10. Hai điện trở mắc nối liền với nhau. Hiểu được R1 to hơn R2 là 5  với hiệu điện cầm cố qua các điện trở theo lần lượt là U1= 30V, U2= 20V. Quý giá mỗi năng lượng điện trở là: A. 25  , đôi mươi  B. 15  , 10  C. Trăng tròn  , 15  D. 10  , 5  Câu 3.11. Mang lại hai năng lượng điện trở R1=4  , R2= 1  mắc thông liền với nhau vào hiệu điện nuốm 20V.Tính cường độ cái điện I12 A. 3A B. 4, 89A C. 3, 5A D. 4A Câu 3.12. Cho hai năng lượng điện trở nối liền mắc vào hiệu điện gắng 30V, cường độ cái điện toàn mạch là 10A. Biết R1= 2R2. Tính R1 A. 3  B. 2  C. 4  D. 1  Câu 3.13. đến hai năng lượng điện trở R1 = 3  , R2= 5  , thông liền mắc vào hiệu điện cố kỉnh U, cường độ mẫu điện toàn mạch là 10A. Biết U1= 3U2.Tính U2 A. 12V B. 32V C. 20V D. Hiệu quả khác Câu 3.14. Mang lại hai năng lượng điện trở R1 = 1  , R2= 3  , nối tiếp mắc vào hiệu điện cố U= 80V.Tính I2 A. 2A B. 4A C. 20A D. Tác dụng khác 3 đồ gia dụng lý 9 – ôn tập chương I Câu 4.1. đến hai điện trở R1= 3  , R2 =6  mắc song song cùng với nhau. A) Vẽ sơ đồ vật mạch điện. Tính năng lượng điện trở tương đương R12 b) nếu mắc thêm R3 = 2  song song cùng với 2 điện trở trên. Hãy vẽ sơ vật dụng mạch điện cùng tính R123. Câu 4.2. Cho mạch điện gồm 3 điện trở R1= 25  , R2 = R3= 50  mắc tuy nhiên song cùng với nhau. A) Vẽ sơ đồ dùng mạch điện, tính điện trở tương đương của mạch. B) Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một hiệu nỗ lực không đổi U = 37, 5V. Tính cường độ cái điện qua những điện trở và mẫu điện vào mạch kín.Câu 4.3. Đặt một hiệu điện cụ U = 30V vào hai đầu đoạn mạch có hai điện trở R1 với R2 ghép tuy vậy song. Dòng điện trong mạch chủ yếu có độ mạnh 12, 5A. Hãy xác minh R1 cùng R2 biết rằng R1= 2R2. Câu 4.4. Cho đoạn mạch năng lượng điện gồm cha điện trở mắc song song. Hiệu điện gắng hai đầu đoạn mạch UAB= 24V. Cường độ loại điện trong mạch đó là 6A. Hiểu được R1= 12  R2 =8  . Tính Rx. Câu 4.5. Đoạn mạch bao gồm hai năng lượng điện trở măc song song với nhau. Biết quý hiếm của điện trở này khủng gấp bốn lần năng lượng điện trở kia và điện trở tương tự của đoạn mạch là này bằng 4  . Tìm giá trị của mỗi năng lượng điện trở. A. 2  cùng 8  B. 4  và 16  C. 5  và đôi mươi  D. 6  với 24  Câu 4.6. Mang lại hai điện trở R1= 4  , R2= 5  mắc tuy vậy song với nhau vào hiệu điện thế. U = 220V. Tính I1 A. 55A B. 1A C. 6A D. 35A Câu 4.7. Biết năng lượng điện trở tương đương là 10  của đoạn mạch bao gồm 2 điện trở R1, R2 mắc tuy vậy song với nhau. Biết độ mạnh qua mạch là 2,5A. Tính U1 A. 12 V B. 3V C. 25V D. 30V Câu 4.8. đến hai năng lượng điện trở R1= 1  , R2= 2  mắc tuy nhiên song cùng nhau vào hiệu năng lượng điện thế. U = 220V. Tính I2 A. 110A B. 220A C. 440A D. 20A chủ thể 5. VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM Câu 5.1. Cho đoạn mạch năng lượng điện AB gồm bố điện trở R1=1  , R2= 2  , R3=3  . Đặt vào nhì đầu AB của đoạn mạch một nguồn điện bao gồm hiệu điện vậy UAB= 13, 2V. Tìm điện trở của mạch, cường độ mẫu điện qua mạch cùng qua những điện trở, hiệu điện giữa nhị đầu giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở, trong những trường hợp tiếp sau đây : a) ba điện trở mắc tiếp liền với nhau. B) 3 điện trở mắc tuy nhiên song với nhau c) R1 mắc nối tiếp với đoạn mạch tất cả R2, R3 mắc song song. Câu 5.2. Hai năng lượng điện trở R1 cùng R2 được mắc theo hai cách vào hiệu điện cầm U = 12V. Trong giải pháp mắc sản phẩm nhất, người ta đo được cường độ loại điện chạy qua mạch là 0,3A. Trong giải pháp mắc vật dụng hai, người ta đo được cường độ cái điện chạy qua mạch là 1,6 A. A) cho thấy đó là hai cách mắc nào? Vẽ sơ đồ từng cách mắc? b) Tính trị số năng lượng điện trở R1, R2. Câu 5.3. Mang lại hai điện trở R1=R2= R= 3  được mắc vào nguồn điện có hiệu điện ráng không đổi là U = 6V. A) Hỏi nên mắc năng lượng điện trở này ra sao để năng lượng điện trở tương đương là 6  và 15  ? Vẽ sơ trang bị mạch điện? b) Tính cường độ mẫu điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở? chủ đề 6. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN Câu 6.1. Một dây dẫn bằng đồng nguyên khối có năng lượng điện trở 12  với lõi bao gồm 25 sợi đồng mảnh. Tính năng lượng điện trở của mỗi sợi dây miếng này, cho rằng chúng gồm cùng ngày tiết diện như nhau. Câu 6.2. Nhì dây dẫn bao gồm cùng chiều dài, làm bằng cùng một chất, dây đầu tiên có ngày tiết diện S1 = 0,3mm2, dây máy hai gồm tiết năng lượng điện S2 = 1, 5mm2. So sánh điện trở của nhì dây này. Áp dụng tìm năng lượng điện trở dây sản phẩm công nghệ hai biết điện trở dây đầu tiên R1 = 45  . Câu 6.3. Tra bảng năng lượng điện trở suất của một trong những chất ta thấy constantan gồm điện trở suất 0,5.10-6  m. A) con số 0,5.10-6  m có chân thành và ý nghĩa gì? 4Vật lý 9 – ôn tập chương Ib) Tính điện trở của đoạn dây dẫn constantan lâu năm l =3m và bao gồm tiết diện hầu hết S= 1mm2Câu 6.4. Một cuộn dây bằng nhôm có khối lượng 0,54kg, ngày tiết diện thẳng của dây là 0,1mm2. Tìm năng lượng điện trởcủa cuộn dây biết rằng nhôm có khối lượng riêng 2,7g/cm3 với điện trở suất là 2,8.10-8  m.Câu 6.5. Một cuộn dây đồng nhiều năm 500m tất cả điện trở bởi 42, 5  . Tìm khối lượng của cuộn dây này. Mang đến biếtđồng tất cả điện trở suất 1,7.10-8  m và trọng lượng là 8900kg/m3.Câu 6.6. Có hai dây dẫn cùng loại nhưng chiều nhiều năm khác nhau. Nếu như mắc nhị dây nối tiếp rồi mắc vào hiệuđiện nạm U thì cường độ cái điện chạy qua những dây dẫn là 0,5A. Nếu mắc tuy nhiên song rồi mắc vào nguồnđiện U thì cường độ dòng điện sống mạch chính là 2,25A. So sánh chiều lâu năm hai dây? (Đs: l1 = 2 l2)Câu 6.7. Một dây dẫn bởi hợp kim, máu diện tròn có 2 lần bán kính d = 2mm. Một dây dẫn không giống tiết diện tròncũng bằng hợp kim trên, gồm cùng năng lượng điện trở nhưng mà chiều dài chỉ bằng 0,8 lần chiều lâu năm dây máy nhất. Tìmđường kính của dây sản phẩm hai? (Đs: 1, 79 mm)Câu 6.8. Xác định trọng lượng của cuộn dây bằng đồng đúc dài 1km và tất cả điện trở là 32  . Biết rằng loại dâyđồng này nếu gồm tiết diện 1mm2 thì 1m dây sẽ sở hữu điện trở là 0,016  . Cân nặng riêng của đồng là8400kg/m3.Câu 6.9. Một dây sở hữu điện thân hai phố bởi đồng, bao gồm tiết diện là 1,5mm2. Nếu nuốm dây này bởi dây nhômcó điện trở bởi điện trở của đồng thì huyết diện nhôm là bao nhiêu? khối lượng dây dẫn sẽ bớt bao nhiêulần? Điện trở suất của đồng là 1,7.10-8  m, của nhôm là 2,8.10-8  m, cân nặng riêng của đồng là8900kg/m3, nhôm là 2700kg/m3. (Đs: 2,47mm2, mđ= 2 mn)Câu 6.10. Nếu cố kỉnh một dây tải điện bằng đồng nguyên khối bằng một dây nhôm (có thuộc độ dài), thì dây nhôm phải cótiết diện bao nhiêu? cân nặng đường dây sẽ giảm từng nào lần? cho biết tiết diện dây đồng là S = 2 cm2,khối lượng riêng rẽ của đồng là 8,9.103kgm3, nhôm là 2, 7.103kg/ m3 (Đs: 3,3cm2 với k = 2 lần)Câu 6.11. Lúc để hiệu điện cầm cố 9V vào nhị đầu một cuộn dây dẫn thì cường độ loại điện qua nó bao gồm cườngđộ là 0,3A. Tính chiều lâu năm của dây dẫn để quấn cuộn dây này, biết rằng cứ 6m chiều dài, dây dẫn này cóđiện trở là 2, 5  A. 54m B. 72m C. 34m D. 25mCâu 6.12. Một dây dẫn bằng sắt kẽm kim loại có chiều dài l1=150m, tất cả tiết diện S1= 0,2mm2 thì có điện trở R1 = 120  . Hỏi một dây dẫn khác cũng có tác dụng bằng sắt kẽm kim loại có l2= 30m, S2= 1, 2mm2 thì R2 có mức giá trị bao nhiêu? A. 3  B. 4  C. 5  D. 6  2Câu 6.13. Một dây dẫy bởi nhôm tất cả tiết diện 0,2mm . Đặt vào hai đầu dây hiệu điện rứa 220V thì cườngđộ dòng điện qua nó là 0,5A. Search chiều lâu năm dây. Biết năng lượng điện trở suất của nhôm là 2,5.10-8  m. A. 3200m B.2900m C. 1200m D. 3200mCâu 6.14. Một dây dẫn bằng đồng dài 25m tất cả điện trở 42,5  . Tiết năng lượng điện của dây dẫn này là? A. 1,7mm2 B. 0,58mm2 C. 0,1mm2 D. 0,01mm2Câu 6.15. Có cha dây dẫn bằng đồng với chiều lâu năm mỗi dây thứu tự là l1= 5m, l2= 3m, l3=8m. Xếp theo thứtự điện trở nhỏ dại dần thì: A. Dây 3, 1,2 B. Dây 1, 2, 3 C. Dây 2, 1, 3 D. So sánh khácCâu 6.16. Có bố dây dẫn bằng nhôm với điện trở mỗi dây theo lần lượt là R1= 150  , R2=75  , R3=600  . Biếtdây dẫn thứ cha có chiều nhiều năm 80m, chiều dài của những dây dẫn cơ là: A. L1=320m, l2= 640m B. L1=320m, l2= 160m C. L1=40m, l2= 20m D. L1=20m, l2= 10mCâu 6.17. Có dây dẫn thuộc tiết diện và cùng làm bằng đồng nguyên khối nhưng chiều dài khác biệt là l1, l2, l3. Biết l1=2l2, l2= 1/3 l3. Khi mắc nối tiếp ba dây dẫn trên vào điện áp nguồn thì hiệu điện ráng của dây thứ ba là U3= 12V.Khi kia hiệu điện thế của những dây dẫn cơ là A.

Xem thêm: Vì Sao Quần Thể Người Lại Có Một Số Đặc Trưng Mà Quần Thể Sinh Vật Khác Không Có

U1= 72V, U2=36V B. U1= 18V, U2=36V 5