Tóm tắt Lý thuyết Sinh 12 bài bác 33 Sự phạt triển của sinh giới qua những đại địa chất ngắn gọn, giỏi nhất. Tổng hợp toàn bộ Lý thuyết Sinh 12 đầy đủ, bỏ ra tiết.

Bạn đang xem: Các đại địa chất và sinh vật tương ứng

I. HOÁ THẠCH VÀ VAI TRÒ CỦA HÓA THẠCH vào NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI.

- Hoá thạch là di tích của những sinh vật đã từng sinh sống trong các thời đại trước đã để lại trong các lớp đất đá.

+Tuổi của hoá thạch được tính bằng phương pháp địa tầng học với phân tích đồng vị phóng xạ.

- Ý nghĩa của hoá thạch:

+ Căn cứ vào hoá thạch trong những lớp đất đá gồm thể suy ra lịch sử vạc sinh, phạt triển cùng diệt vong của sinh vật. Ngược lại từ những sinh vật hoá thạch đã xác định tuổi tất cả thể suy ra tuổi của lớp đất chứa chúng.

+ Hoá thạch là dẫn liêu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ Trái Đất.

II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT

1. Hiện tượng trôi dạt lục địa

Hiện tượng trôi dạt lục địa là hiện tượng những phiến kiến tạo trên lớp vỏ trái đất liên tục di chuyển bởi lớp dung nham rét chảy bên dưới chuyển động.

Những biến đổi về kiến tạo của vỏ trái đất như quy trình tạo núi, trôi dạt lục địa dẫn đến cố kỉnh đổi rất mạnh điều kiện khí hậu của trái đất, vày vậy tất cả thể dẫn đến những đợt đại tuyệt chủng hàng loạt các loài và sau đó là thời điểm bùng nổ sự vạc sinh những loài mới.

2. Sinh vật trong những đại địa chất

- Căn cứ vào những biến đổi lớn về địa chất khí hậu, những hoá thạch điển hình.

- Người ta phân chia lịch sử Trái Đất đương nhiên sự sống thành 5 đại: Đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh.

*

Nhận xét về sự phân phát triển của sinh giới

- Lịch sử phạt triển của sinh vật gắn liền với lịch sử phân phát triển của vỏ quả đất. Sự cố kỉnh đổi điều kiện địa chất, khí hậu đã thúc đẩy sự phát triển của sinh giới.

- Sự vậy đổi điều kiện địa chất, khí hậu thường dẫn tới sự biến đổi trước hết ở thực vật và qua đó ảnh hưởng tới động vật và tất cả tính dây chuyền vào quần xã.

Xem thêm: Bài 35: Ưu Thế Lai Sinh Học 9 Bài 35 (Lý Thuyết Và Trắc Nghiệm): Ưu Thế Lai Pdf

- Càng về sau nhịp độ tiến hóa diễn ra với tốc độ càng nhanh bởi vì sinh vật đã đạt được những trình độ mê say nghi hoàn thiện hơn, bớt lệ thuộc vào môi trường.