usa.net)For full source code, installation instructions,100"s more DHTML scripts, và Terms OfUse, visit dynamicdrive.com*/function printit() if (window.print) window.print() ; else var WebBrowser = "";document.body.insertAdjacentHTML("beforeEnd", WebBrowser); WebBrowser1.ExecWB(6, 2);//Use a 1 vs. A 2 for a prompting dialog box WebBrowser1.outerHTML = "";

3. Vỏ não: "Các nếp nhăn tư duy"

*
*
*

Tham quan liêu Bộ não

Kiến Thức Cơ Bản Về não 1 2 3 4 5 6 7

Bệnh opstinacajnice.comheimer cùng Não8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dữ liệuCông trạng

*
*

*

Bề mặt bộ não tất cả nhiều nếp cuộn gấp đó là lớp vỏ bên cạnh chuyên biệt hóa của đại óc gọi là vỏ não. Các nhà khoa học đã “vẽ bản đồ” vỏ óc bằng phương pháp nhận dạng những vùng có mối liên kết chặt chẽ với những chức năng đã được xác định. Những chức năng đặc biệt của từng phần ở vỏ não:

Nhận biết những cảm giác của cơ thể, thị giác, thính giác cùng khứu giác đối với môi trường mặt ngoài. Tạo ra tư duy, giải quyết những vấn đề với lập kế hoạch. Tạo ra và lưu trữ vào ký kết ức. Điều khiển những chức năng tự động.

© Hiệp hội 2022 opstinacajnice.comheimer"s Association.


Bạn đang xem: Các vùng chức năng của vỏ não


Xem thêm: Sinh Học 10 Bài 32: Bệnh Truyền Nhiễm Và Miễn Dịch, Lý Thuyết Sinh 10 Bài 32

Bảo vệ tác quyền www.opstinacajnice.com | 800.272.3900Nếu quý vị là thành viên truyền thông và muốn bao gồm được quyền coppy các hình ảnh, xin liên hệ media
opstinacajnice.com. Nếu quý vị là thành viên công chúng, xin liên hệ brandhelp
opstinacajnice.com.