Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 5, 6 - ngày tiết 1. Ôn tập về phân số - Tuần 1 tất cả đáp án và giải mã chi tiết, sách thuộc em học Toán lớp 5 tập 1


Bài 1

a) Viết phân số phù hợp chỉ phần sơn đậm của mỗi hình sau vào khu vực chấm:

 

*

b) Tô color vào hình vẽ mang đến thích phù hợp với phân số chỉ phần đang tô màu sắc của từng hình sau:

*

Phương pháp giải:

Quan tiếp giáp hình vẽ, tra cứu số phần được đánh màu cùng tổng số phần. Phân số chỉ phần đang tô màu bao gồm tử số là số phần được tô màu và mẫu mã số là tổng cộng phần.

Bạn đang xem: Cùng em học toán lớp 5 tập 1

Lời giải bỏ ra tiết:

a)

*

b)

*

Bài 2

Viết phân số phù hợp vào ô trống

*
 

*

Phương pháp giải:

Quan tiếp giáp trên tia số ta thấy 1 đơn vị được tạo thành 8 phần bởi nhau, vì thế mỗi phần nhỏ tuổi tương ứng cùng với (dfrac18) đơn vị, từ đó ta điền được các phân số tương ứng trên tia số.

Lời giải bỏ ra tiết:

*

*

Bài 3

a) Viết các thương sau dưới dạng phân số:

(3:13 = dfrac ldots ldots )

(47:28 = dfrac ldots ldots )

(2018:1000 = dfrac ldots ldots )

b) Viết các số thoải mái và tự nhiên sau bên dưới dạng phân số tất cả mẫu số là 1:

(7 = dfrac ldots ldots )

(68 = dfrac ldots ldots )

(403 = dfrac ldots ldots )

(2018 = dfrac ldots ldots )

Phương pháp giải:

- yêu đương của phép phân tách số thoải mái và tự nhiên cho số tự nhiên (khác ) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị phân chia và mẫu mã số là số chia.

- những số tự nhiên hoàn toàn có thể viết thành phân số tất cả tử số là số tự nhiên và thoải mái đó và mẫu mã số bởi (1).

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (3:13 = dfrac313);

(47:28 = dfrac4728);

(2018:1000 = dfrac20181000)

b) (7 = dfrac71);

(68 = dfrac681); 

(403 = dfrac4031);

(2018 = dfrac20181)

Bài 4

Rút gọn những phân số:

(eginarrayldfrac2127 = ldots \dfrac12575 = ldots \dfrac40140 = ldots \dfrac7561000 = ldots endarray)

Phương pháp giải:

Khi rút gọn gàng phân số có thể làm như sau:

- Xét xem tử số và chủng loại số cùng phân chia hết mang đến số tự nhiên nào to hơn (1).

- phân tách tử số và chủng loại số mang đến số đó.

Xem thêm: Bài 27: Tiêu Hóa Ở Dạ Dày Sinh Học 8 Bài 27: Tiêu Hóa Ở Dạ Dày

Cứ làm như thế cho tới khi nhận được phân số tối giản.

Lời giải chi tiết:

(dfrac2127 = dfrac21:327:3 = dfrac79)

(dfrac12575 = dfrac125:2575:25 = dfrac53)

(dfrac40140 = dfrac40:20140:20 = dfrac27)

(dfrac7561000 = dfrac756:41000:4 = dfrac189250) 


Mẹo tra cứu đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + opstinacajnice.com"Ví dụ: "Giải thuộc em học tập Toán lớp 5 tập 1 - trang 5, 6 - Tuần 1 - ngày tiết 1 opstinacajnice.com"