Mạch giải mã hay decoder là một trong mạch tổ hợp có ‘n’ dòng đầu vào và về tối đa 2n mẫu đầu ra. Một trong những đầu ra này sẽ vận động ở nấc cao dựa vào sự phối hợp của các đầu vào hiện nay có, lúc mạch lời giải được bật. Điều đó tức là mạch lời giải phát hiện nay một mã núm thể. Đầu ra của mạch giải mã là các số hạng về tối thiểu của loại biến nguồn vào ‘n’, lúc nó được kích hoạt.

Bạn đang xem: Decoder là gì

 

Mạch lời giải 2 quý phái 4

Cho mạch giải mã 2 lịch sự 4 tất cả hai đầu vào A1 & A0 với bốn cổng đầu ra Y3, Y2, Y1 và Y0. Sơ thứ khối của mạch giải mã 2 sang 4 được biểu đạt trong hình sau.

 

*

Một vào bốn áp sạc ra này đang là ‘1’ cho mỗi tổ hợp đầu vào khi bật, E là ‘1’. Bảng chân trị của mạch giải thuật 2 lịch sự 4 như bên dưới.

 

*

Từ bảng chân trị, chúng ta cũng có thể viết những hàm Boolean cho mỗi đầu ra như sau:

 

Y3 = E.A1.A0

Y2 = E.A1.A0 ′

Y1 = E.A1′.A0

Y0 = E.A1′.A0 ′

 

Mỗi cổng output có một số trong những hạng tích (product term). Bởi vì vậy, có tổng số bốn số hạng tích. Shop chúng tôi có thể xúc tiến bốn số hạng tích này bằng cách sử dụng tư cổng and có ba đầu vào mỗi đầu vào & hai inverter. Sơ đồ vật mạch giải mã 2 sang trọng 4 như trong hình sau.

 

*

Do đó, các đầu ra của mạch giải mã 2 quý phái 4 là số hạng tối thiểu của nhì biến nguồn vào A1 & A0, lúc kích hoạt, E bởi một. Trường hợp kích hoạt, E bởi 0, thì toàn bộ các áp ra output của mạch giải thuật sẽ bằng không.

 

Tương tự, mạch giải mã 3 thanh lịch 8 tạo nên tám số hạng tối thiểu của bố biến đầu vào A2, A1 và A0 với mạch giải mã 4 quý phái 16 tạo thành mười sáu số hạng về tối thiểu của tứ biến nguồn vào A3, A2, A1 & A0.

 

Triển khai mạch lời giải bậc cao hơn

Bây giờ, chúng ta hãy thực thi hai mạch lời giải bậc cao sau đây bằng cách sử dụng mạch lời giải bậc thấp hơn.

 

Mạch lời giải 3 lịch sự 8

Mạch lời giải 4 thanh lịch 16

 

Mạch giải mã 3 sang trọng 8


*

Trong phần này, bọn họ hãy xúc tiến mạch giải thuật 3 sang 8 bằng cách sử dụng mạch lời giải 2 quý phái 4. Chúng ta biết rằng mạch lời giải 2 sang 4 bao gồm hai đầu vào, A1 & A0 và bốn đầu ra, Y3 mang đến Y0. Vào khi, mạch giải mã 3 sang trọng 8 tất cả ba đầu vào A2, A1 và A0 cùng tám đầu ra, Y7 cho Y0.

 

Chúng ta rất có thể tìm con số mạch lời giải bậc tốt hơn cần thiết để triển khai mạch lời giải bậc cao hơn bằng phương pháp sử dụng cách làm sau.

 

Số lượng bộ lời giải bậc thấp hơn cần thiết = m2/m1

Trong đó

m1 là số đầu ra của bộ giải mã bậc dưới.

 

m2 là số áp sạc ra của bộ giải mã bậc cao hơn.

 

Ở đây, m1 = 4 và mét vuông = 8. Nắm thế, hai cực hiếm này trong công thức trên ta có

m2/m1 = 2

 

Do đó, họ cần 2 mạch giải thuật 2 quý phái 4 để xúc tiến một mạch lời giải 3 sang trọng 8. Sơ đồ gia dụng khối của mạch giải mã 3 quý phái 8 thực hiện mạch lời giải 2 sang trọng 4 được biểu lộ trong hình sau.

 

*

Các đầu vào tuy nhiên song A1 và A0 được áp dụng cho từng mạch trả mã 2 sang 4. Phần bổ sung cập nhật của nguồn vào A2 được liên kết với Enable, E của bộ lời giải thấp hơn từ 2 sang 4 nhằm nhận những đầu ra, Y3 đến Y0. Đây là tư số hạng về tối thiểu rẻ hơn. Đầu vào, A2 được kết nối trực tiếp với Enable, E của bộ giải mã trên 2 sang trọng 4 để nhận các đầu ra, Y7 mang đến Y4. Đây là bốn số hạng về tối thiểu cao hơn.

 

Mạch giải thuật 4 lịch sự 16

Trong phần này, bọn họ hãy triển khai mạch giải mã 4 sang trọng 16 bằng cách sử dụng mạch giải thuật 3 thanh lịch 8. Họ biết rằng mạch giải thuật 3 sang trọng 8 gồm ba nguồn vào A2, A1 và A0 cùng tám đầu ra, Y7 mang lại Y0. Trong khi, mạch lời giải 4 sang 16 có bốn đầu vào A3, A2, A1 & A0 và mười sáu đầu ra, Y15 mang đến Y0

 

Chúng ta đang biết cách làm sau để tìm số mạch lời giải bậc rẻ hơn cần thiết ở trên.

 

Thay thế, m1 = 8 và mét vuông = 16 vào cách làm ta có

m2/m1 = 2

Do đó, chúng ta cần 2 mạch giải mã từ 3 thanh lịch 8 để thực hiện 1 mạch lời giải 4 sang 16. Sơ vật dụng khối của mạch giải thuật 4 lịch sự 16 áp dụng mạch lời giải 3 thanh lịch 8 được trình bày trong hình sau.

Xem thêm: Đi Đường Quyền Là Gì - Tìm Hiểu Về Hot Trend Đi Đường Quyền

 

*

Các đầu vào tuy vậy song A2, A1 và A0 được áp dụng cho từng mạch giải thuật từ 3 sang 8. Phần bổ sung của đầu vào, A3 được kết nối với Enable, E của bộ lời giải thấp hơn từ 3 lịch sự 8 để nhận những đầu ra, Y7 cho Y0. Đây là tám số hạng về tối thiểu rẻ hơn. Đầu vào, A3 được liên kết trực tiếp cùng với Enable, E của bộ giải mã 3 quý phái 8 trên để nhận những đầu ra, Y15 mang đến Y8. Đây là tám số hạng về tối thiểu cao hơn.