Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Defect là gì
Bạn đang xem: Defect là gì

*

*

*

*

defect /di"fekt/ danh từ thiếu thốn sót, không đúng sót, nhược điểm; tật xấu, khuyết điểmto have the defects of one"s qualities: trong điểm mạnh có mọi nhược điểm (vật lý) sự hụt; độ hụtmass defect: độ hụt khối lượng (toán học) số khuyết, góc khuyếtdefect of a triangle: số khuyết của một tam giác nội cồn từ đào ngũ; bỏ đi theo địch; vứt đảng; (tôn giáo) vứt đạo, bội giáochỗ hỏnglattice defect: khu vực hỏng mạngchỗ lỗi hỏngđào ngũđộ hụtcritical defect: độ hụt tới hạnmass defect: độ hụt khối lượngmass defect: độ hụt khối (lượng)phase defect: độ hụt phawearout defect: độ hụt vì chưng hư mònkhuyết điểmkhuyết tậtacquired defect: tàn tật mắc phảiapparent defect: tàn tật trông thấycable defect: tàn tật cápcongenital defect: tàn tật bẩm sinhconstruction defect: khuyết tật xây dựngcritical defect: tàn tật tới hạncritical defect: khuyết tật nghiêm trọngdefect (in welding): khuyết tật con đường hàndefect annealing: đào thải khuyết tậtdefect density: tỷ lệ khuyết tậtdefect in distribution: khuyết tật phân bốdefect of material: khuyết tật đồ dùng liệudefect structure: cấu tạo khuyết tậtdiffusion defect: tàn tật khuếch tánhidden defect: tàn tật ẩn dấuhidden defect: tàn tật ẩninsulation defect: khuyết tật phương pháp điệnlattice defect: khuyết tật mạngmachining defect: tàn tật gia côngmajor defect: tàn tật chínhmaterial defect: khuyết tật đồ dùng liệuminor defect: khuyết tật nhỏmolding defect: tàn tật đúcmoulding defect: tàn tật đúcpaint defect: khuyết tật (của sơn)quality defect: khuyết tật hóa học lượngrail defect: tàn tật rayretention defect: tàn tật ghi nhớstructural defect: khuyết tật của công trìnhstructural defect: khuyết tật về kết cấusurface defect: tàn tật trên bề mặttrack defect: khuyết tật đườngwelding defect: khuyết tật hànlỗiintermittent defect: lỗi lặp lạiwelding defect: lỗi hànsai hỏngNDF (no defect found): không kiếm thấy không đúng hỏngcrystal defect: địa điểm sai lỗi tinh thểdefect annealing: sửa không đúng hỏnglinear defect: sai hỏng tuyến tínhlinear defect: sai hỏng đườngno defect found (NDF): không thấy sai hỏngstructural defect: sai hư cấu trúctopological defect: sai hư toposai sótcritical defect: không đúng sót then chốtdefect analysis: đối chiếu sai sótdefect density: mật độ sai sótmajor defect: không nên sót chínhsố khuyếtdefect of a space: số khuyết của một ko giandefect of an analytic function: số khuyết của một hàm giải tíchsự cốsự hụtvếtLĩnh vực: ô tôchỗ saicrystal defect: địa điểm sai hư tinh thểLĩnh vực: y họcsự thiếu, khuyếtconstructional defectkhiếm khuyết vào xây dựngdefect groupnhóm khuyếtdefect of a semi non Euclidian spacekhuyết số của một không khí nửa phi Ơclítdefect of a semi-Euclidian spacekhuyết của một không gian nửa Ơclítdefect of a trianglekhuyết số của một tam giáckhuyết điểmdefect in title: khuyết điểm về quyền sở hữudefect of form: khuyết điểm về hình thứclatent defect: lỗi tiềm ẩnzero defect: không tồn tại khuyết điểmzero defect program: kế hoạch không có khuyết điểmnhược điểmsai sótdefect of consent: sự đồng ý có không nên sótmanufacturing defect: sai sót trong chế tạoobvious defect: sai sót hiển nhiênsự hao hụtdietary defect: sự hao hụt khẩu phầnsự thiếu sótthiếu sóttitle defect: thiếu sót trong quyền sở hữutì vếtapparent defect: tì lốt dễ thấypatent defect: tì dấu hiện rõapparent defecthiện tìapparent defecthiện tì (của hàng hóa)apparent defectkhuyết tật dễ thấyblack defectkhuyết tật đenblue defectkhuyết tật xanhcolour defectsự ko đạt yêu cầu màu sắcconcealed defectẩn tìconcealed defectkhuyết tật đậy giấucritical defectkhuyết tật nghiêm trọngdefect ratetỉ lệ vứt bỏ (hàng hỏng...)dietary defectsự không đạt yêu mong về độ ăn uống kiêngearly gas defectsự chế tạo khí sớmflavour defectsự ko đạt yêu ước vịformal defectkhuyết tật về hình thứchidden defectẩn tì. Hidden defectvết hư ngầminherent defectkhuyết tật vốn cólatent defectẩn tìlatent defectẩn tỳlatent defectkhuyết tật kínlatent defectkhuyết tật tiềm ẩnlatent defectsự ko đạt yêu ước kínlatent defect exceptionsự miễn nhiệm vụ về khuyết tật kínmajor defectkhuyết tật lớn, đặc biệt o thiếu thốn sót, khuyết tật; sự hụt, sự thiếu
*Xem thêm: Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12 : Ôn Tập Chương 2, Giải Bài Tập Sinh Học 12

defect

Từ điển Collocation

defect noun

ADJ. fundamental, important, major, serious a fundamental defect in the product | minor, slight, small Goods with slight defects are sold at half price. | building, mechanical, structural | birth, congenital, genetic All lambs are checked for birth defects when they are born. | eye, heart, physical, sight, speech, visual | character

VERB + DEFECT contain, have, suffer from The book contains serious defects. He has a congenital heart defect. | find The inspector found defects in the aircraft"s construction. | correct, cure, remedy, repair This is a physical defect that cannot be cured. The builders agreed lớn remedy the structural defects.

PREP. ~ in major defects in the education system | ~ of a defect of her character

Từ điển WordNet

n.

an imperfection in a bodily system

visual defects

this device permits detection of defects in the lungs

v.

Oil and Gas Field Glossary

An imperfection whose size, shape, orientation, location or other properties make it detrimental khổng lồ the useful service of the tube or exceed the accept/reject level of the applicable specification.

English Synonym and Antonym Dictionary

defects|defected|defectingsyn.: blemish deficiency failing fault flaw imperfection shortcoming weaknessant.: merit

Leave a Reply Cancel reply

Your thư điện tử address will not be published. Required fields are marked *