Dịch vụ phi tứ vấn là 1 trong hoặc một số chuyển động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc cách thức tại khoản 45 Điều này, sát hoạch chạy thử, tổ chức triển khai đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ phiên bản đồ và hoạt động khác ko phải là một kênh dịch vụ tư vấn.Bạn sẽ xem: Gói thầu phi tư vấn là gì

Dịch vụ phi support là gì? – Đây là cụm từ thường được thực hiện trong công cụ đấu thầu, mặc dù nhiều người sử dụng vẫn chưa nắm vững về định nghĩa tương tự như một số luật liên quan.

Bạn đang xem: Dịch vụ phi tư vấn là gì

Dịch vụ phi support là gì?

Dịch vụ phi tứ vấn là một hoặc một số vận động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc công cụ tại khoản 45 Điều này (xây lắp tất cả những các bước thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình), sát hoạch chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác ko phải là một kênh dịch vụ tư vấn chính sách tại khoản 8 Điều này

Định nghĩa trên căn cứ theo nguyên tắc tại khoản 9 Điều 4 chế độ đấu thầu 2013.

Đào tạo là dịch vụ tư vấn hay thương mại dịch vụ phi tứ vấn?

Theo cách thức tại khoản 9 Điều 4 khí cụ đấu thầu 2013, theo đó đào tạo và giảng dạy là mô hình dịch vụ phi bốn vấn.


*

Thẩm định giá là một trong những loại dịch vụ tư vấn hay thương mại & dịch vụ phi bốn vấn?

Ngoài có mang về dịch vụ phi support là gì?, thì sau đây công ty chúng tôi sẽ giải thích thêm về dịch vụ tư vấn để đưa ra câu vấn đáp cho câu hỏi: đánh giá và thẩm định giá là một trong những loại dịch vụ tư vấn hay dịch vụ phi bốn vấn?

Theo nguyên tắc tại khoản 8 Điều 4 cơ chế đấu thầu 2013, dịch vụ hỗ trợ tư vấn được định nghĩa như sau:

“Dịch vụ bốn vấn là một trong hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, tiến công giá report quy hoạch, tổng sơ đồ vật phát triển, loài kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu giúp tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, report đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan liêu tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu; reviews hồ sơ quan liêu tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; những dịch vụ hỗ trợ tư vấn khác”.

Như vậy từ khái niệm trên, thì đánh giá giá là dịch vụ tư vấn.

Nhà thầu bốn vấn

Quyền hạn ở trong nhà thầu tư vấn:

Theo biện pháp tại Điều 42 dụng cụ đấu thầu 2013, nhà thầu support được xét trông nom trúng thầu đối với đấu thầu hỗ trợ dịch vụ bốn vấn, vắt thể:

Nhà thầu support là tổ chức được coi xét, ý kiến đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

– có hồ sơ dự thầu, hồ nước sơ khuyến nghị hợp lệ;

– Có khuyến nghị về kỹ thuật thỏa mãn nhu cầu yêu cầu;

– có mức giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không nên lệch, trừ đi giá chỉ trị tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá (nếu có) thấp độc nhất vô nhị đối với phương thức giá thấp nhất; có điểm kỹ thuật tối đa đối với cách thức giá cố định và phương thức dựa trên kỹ thuật; bao gồm điểm tổng hợp tối đa đối với cách thức kết hợp giữa kỹ thuật cùng giá;

– có giá kiến nghị trúng thầu ko vượt giá gói thầu được phê duyệt. Ngôi trường hợp dự trù của gói thầu được phê để mắt tới thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê cẩn thận thì dự trù này sẽ sửa chữa thay thế giá gói thầu để gia công cơ sở xét lưu ý trúng thầu.

Nhà thầu hỗ trợ tư vấn là cá nhân được coi xét, ý kiến đề nghị trúng thầu khi đáp ứng một cách đầy đủ các đk sau đây:

– có hồ sơ lý lịch khoa học, khuyến nghị kỹ thuật (nếu có) tốt nhất có thể và đáp ứng yêu ước của pháp luật tham chiếu;

– bao gồm giá đề xuất trúng thầu ko vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê để mắt tới thấp rộng hoặc cao hơn nữa giá gói thầu được phê cẩn thận thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét chăm bẵm trúng thầu.

Phương pháp reviews hồ sơ dự thầu nhưng mà nhà thầu hỗ trợ tư vấn được áp dụng để review đối với gói thầu cung ứng dịch vụ tứ vấn.

Đối với đơn vị thầu support là tổ chức triển khai thì áp dụng 1 trong những các phương thức sau đây:

– cách thức giá thấp duy nhất được áp dụng so với các gói thầu tư vấn đơn giản. Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá bán hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá chỉ về kỹ thuật. Đối với những hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào giá bán dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không nên lệch, trừ đi giá bán trị ưu đãi giảm giá (nếu có). Bên thầu có giá rẻ nhất được xếp trang bị nhất;

– cách thức giá cố định được áp dụng đối với các gói thầu hỗ trợ tư vấn đơn giản, ngân sách thực hiện gói thầu được xác định cụ thể và thắt chặt và cố định trong hồ sơ mời thầu. Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá bán về kỹ thuật. Đối với những hồ sơ dự thầu sẽ vượt qua bước review về kỹ thuật, có mức giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không nên lệch, trừ đi giá bán trị giảm ngay (nếu có) không vượt giá cả thực hiện tại gói thầu thì căn cứ điểm kỹ thuật nhằm so sánh, xếp hạng. Nhà thầu gồm điểm kỹ thuật cao nhất được xếp đồ vật nhất;

– phương thức kết vừa lòng giữa kỹ thuật cùng giá được áp dụng đối với gói thầu tư vấn chú trọng cho tới cả chất lượng và giá cả thực hiện tại gói thầu. Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật với tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp. Tiêu chuẩn đánh giá bán tổng vừa lòng được phát hành trên cơ sở phối kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Khi thiết kế tiêu chuẩn chỉnh đánh giá chỉ tổng hợp phải đảm bảo an toàn nguyên tắc tỷ trọng yếu về kỹ thuật từ 70% đến 80%, điểm về giá bán từ 20% mang đến 30% tổng số điểm của thang điểm tổng hợp, tỷ trọng yếu về kỹ thuật cùng với tỷ trọng điểm về giá bằng 100%. đơn vị thầu bao gồm điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất;

– phương pháp dựa trên nghệ thuật được áp dụng so với gói thầu tư vấn có yêu ước kỹ thuật cao, sệt thù. Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá chỉ về kỹ thuật. Khi chế tạo tiêu chuẩn đánh giá bán về kỹ thuật nên quy định mức điểm yêu cầu buổi tối thiểu ko thấp rộng 80% tổng cộng điểm về kỹ thuật. Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng nhu cầu điểm kỹ thuật tối thiểu theo cơ chế và lấy điểm kỹ thuật cao nhất được xếp thứ nhất và được mời mang lại mở hồ nước sơ khuyến cáo tài chủ yếu làm đại lý để đàm phán hợp đồng.

Đối với bên thầu tư vấn là cá nhân, tiêu chuẩn đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá bán hồ sơ lý kế hoạch khoa học, khuyến cáo kỹ thuật (nếu có). Công ty thầu tất cả hồ sơ lý kế hoạch khoa học, lời khuyên kỹ thuật rất tốt và đáp ứng nhu cầu yêu ước của pháp luật tham chiếu được xếp sản phẩm nhất.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Doom Là Gì, Doom Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Trên phía trên là toàn thể nội dung liên quan đến dịch vụ phi support là gì?, huấn luyện và đào tạo và thẩm định là một trong những loại dịch vụ tư vấn hay phi tứ vấn.