*

*

Lý thuyết Sinh 10 bài bác 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật hóa học và tích điện ở vi sinh vật

I. KHÁI NIỆM VI SINH VẬT

- Vi sinh đồ dùng là đông đảo sinh vật nhỏ bé, với nhiều nhóm phân loại khác nhau, vi sinh đồ gia dụng hấp thụ và gửi hóa vật chất nhanh, sinh trưởng mạnh.

Bạn đang xem: Dinh dưỡng chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

II. MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC KIỂU DINH DƯỠNG

1. Những loại môi trường thiên nhiên cơ bản

- môi trường xung quanh tự nhiên: Vi sinh vật gồm ở khắp nơi, trong môi trường xung quanh có đk sinh thái nhiều dạng.

- môi trường phòng thí nghiệm:

+ môi trường thiên nhiên dùng chất tự nhiên.

+ môi trường xung quanh tổng hòa hợp gồm các chất đã trở nên phần hóa học cùng số lượng.

+ môi trường xung quanh bán tổng hợp tất cả chất thoải mái và tự nhiên và hóa học hóa học.

2. Các kiểu dinh dưỡng

Dựa vào yêu cầu về nguồn tích điện và nguồn cacbon, có 4 hình thức dinh dưỡng ở vi sinh vật:

a) quang quẻ tự dưỡng

- mối cung cấp năng lượng: Ánh sáng.

- mối cung cấp cacbon nhà yếu: CO2.

- đội đại diện: vi trùng lam, tảo đối chọi bào, vi khuẩn lưu huỳnh màu sắc tía và màu lục…

b) Hóa tự dưỡng

- mối cung cấp năng lượng: hóa học vô cơ.

- nguồn cacbon chủ yếu: CO2.

- đội đại diện: vi khuẩn nitrat hóa, vi trùng ôxi hóa hiđrô, ôxi hóa lưu giữ huỳnh…

c) quang quẻ dị dưỡng

- mối cung cấp năng lượng: Ánh sáng.

- mối cung cấp cacbon chủ yếu: hóa học hữu cơ.

- nhóm đại diện: vi khuẩn không cất lưu huỳnh màu lục với màu tía…

d) Hóa dị dưỡng

- nguồn năng lượng: chất hữu cơ.

- mối cung cấp cacbon nhà yếu: hóa học hữu cơ.

- team đại diện: Nấm, động vật nguyên sinh, đa phần vi khuẩn ko quang hợp…

III. HÔ HẤP VÀ LÊN MEN

1. Hô hấp

- hô hấp là một vẻ ngoài hóa dị dưỡng các hợp hóa học cacbohiđrat.

a) hô hấp hiếu khí

- Khái niệm: Là quá trình ôxi hóa các phân tử hữu cơ.

- chất nhận electron cuối cùng: Ôxi phân tử.

+ Ở sinh đồ nhân thực, chuỗi truyền electron sống màng vào ti thể.

+ Ở sinh vật dụng nhân sơ, ra mắt ngay trên màng sinh chất.

- thành phầm tạo thành: CO2, H2O, năng lượng.

b) thở kị khí

- Khái niệm: quá trình phân giải cacbohiđrat để thu tích điện cho tế bào.

- hóa học nhận electron cuối cùng: Phân tử cơ học NO3, SO4.

- sản phẩm tạo thành: năng lượng.

2. Lên men

- Lên men là quy trình chuyển hóa né khí ra mắt trong tế bào chất.

Xem thêm: Bài Tập Đột Biến Cấu Trúc Nhiễm Sắc Thể, Nst Có Lời Giải

- chất cho electron và hóa học nhận electron là những phân tử hữu cơ.

- sản phẩm tạo thành: sữa chua, rượu, dấm…

Xem toàn bộ Giải Sinh 10: Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật hóa học và năng lượng ở vi sinh vật