Bài viết hỗ trợ các kỹ năng và kiến thức ngắn gọn phổ biến nhất về peptit và protein như khái niệm, cấu trúc, tính chất hóa học,...

Bạn đang xem: Đipeptit là gì


PEPTIT VÀ PROTEIN

A – PEPTIT

I – KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

1. Khái niệm

- Liên kết của group CO với đội NH giữa hai đơn vị α-amino axit được một số loại là link peptit

- Peptit là đầy đủ hợp chất đựng từ 2 mang đến 50 cội α-amino axit links với nhau bằng những liên kết petit

2. Phân loại

Các peptit được phân thành hai loại:

a) Oligopeptit: gồm các peptit có từ 2 cho 10 gốc α-amino axit với được gọi khớp ứng là đipeptit, tripeptit…b) Polipeptit: gồm những peptit có từ 11 mang đến 50 gốc α-amino axit. Polipeptit là cơ sở làm cho protein

II – CẤU TẠO, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP

1. Kết cấu và đồng nhân

- Phân tử peptit đúng theo thành từ các gốc α-amino axit nối cùng nhau bởi link peptit theo một cô đơn tự độc nhất định: amino axit đầu N còn đội NH2, amino axit đầu C còn team COOH

- nếu như phân tử peptit đựng n gốc α-amino axit khác nhau thì số đồng phân các loại peptit đã là n! - giả dụ trong phân tử peptit gồm i cặp nơi bắt đầu α-amino axit như thể nhau thì số đồng phân chỉ còn 

*
 

2. Danh pháp

Tên của peptit được hình thành bằng phương pháp ghép tên cội axyl của các α-amino axit bước đầu từ đầu N, rồi hoàn thành bằng tên của axit đầu C (được duy trì nguyên). Ví dụ:

*

III – TÍNH CHẤT

1. đặc thù vật lí

Các peptit hay ở thể rắn, có ánh nắng mặt trời nóng rã cao với dễ tan trong nước

2. Tính chất hóa học

a) phản bội ứng màu biure

- phụ thuộc phản ứng chủng loại của biure: H2N–CO–NH–CO–NH2 + Cu(OH)2 → phức hóa học màu tím quánh trưng - Amino axit và đipeptit quán triệt phản ứng này. Những tripeptit trở lên chức năng với Cu(OH)2 tạo phức chất màu tím

b) làm phản ứng thủy phân

- Điều kiện thủy phân: xúc tác axit hoặc kiềm cùng đun nóng - Sản phẩm: những α-amino axit

B – PROTEIN

I – KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

Protein là hầu như polipeptit cao phân tử bao gồm phân tử khối tự vài chục nghìn cho vài triệu. Protein được chia thành 2 loại: - Protein đối kháng giản: được sinh sản thành chỉ còn các α-amino axit - Protein phức tạp: được tạo thành thành từ các protein dễ dàng và đơn giản kết phù hợp với các phân tử chưa phải protein (phi protein) như axit nucleic, lipit, cacbohiđrat…


II – TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN

1. đặc thù vật lí

a) Hình dạng

- Dạng sợi: như keratin (trong tóc), miozin (trong cơ), fibroin (trong tơ tằm) - Dạng cầu: như anbumin (trong tròng trắng trứng), hemoglobin (trong máu)

b) Tính tung trong nước:

Protein hình sợi không tan, protein hình cầu tan

c) Sự đông tụ

Là sự đông lại của protein và bóc tách ra khỏi hỗn hợp khi nấu nóng hoặc thêm axit, bazơ, muối

2. Tính chất hóa học

a) phản nghịch ứng thủy phân

 - Điều khiếu nại thủy phân: xúc tác axit hoặc kiềm và đun lạnh hoặc xúc tác enzim - Sản phẩm: các α-amino axit

b) phản bội ứng màu

*

Để hiểu kỹ hơn kỹ năng và kiến thức lý thuyết. Bạn đọc theo dõi bài bác giảng cụ thể của Thầy giáo: Nguyễn Hoàng Lâm - giáo viên tốt và khét tiếng luyện thi thpt tổ quốc trên toàn quốc - cô giáo thuộc trường THPT yên ổn Hoà – cầu Giấy.


BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1. Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ 1 hỗn hợp có alanin cùng glyxin là:

A. 3. B. 1. C.2. D. 4.

Câu 2. Thuốc demo được dùng để phân biệt Gly – Ala – Gly cùng với Gly – Ala là:

A. Cu(OH)2 trong môi trường thiên nhiên kiềm. B. Dung dịch NaCl.

C. Hỗn hợp HCl. D. Dung dịch NaOH.

Câu 3. Thuỷ phân trọn vẹn tetrapeptit X mạch hở chiếm được alanin, glyxin và glutamin theo xác suất mol 2 : 1 : 1. Khía cạnh khác, thuỷ phân không hoàn toàn X chiếm được 3 đipeptit là Ala-Gly; Gly-Ala với Ala-Glu. Vậy công thức cấu trúc của X là: 

A. Ala-Glu-Ala-Gly B. Ala-Ala-Glu-Gly  

C. Ala-Gly-Ala -Glu D. Glu-Ala-Gly-Ala

Câu 4. Thủy phân hoàn toàn đipeptit X bao gồm công thức là Gly-Ala trong dung dịch HCl, sau phản nghịch ứng thu được:

A. ClH3N-CH2-COOH và ClH3N-CH(CH3)-COOH  


B.ClH3N-CH2-COOH với H2N-CH(CH3)-COOH 

C. +H3N-CH2-COO - với +H3N-CH(CH3)-COO -  

D. H2N-CH2-COOH cùng H2N-CH(CH3)-COOH

Câu 5. Hãy cho biết loại peptit nào sau đây không bao gồm phản ứng biure? 

A. tripeptit B. tetrapeptit C. polipeptit D. đipeptit

Câu 6. Cho các loại hợp chất sau: (1) đipeptit; (2) polipeptit ; (3) protein; (4) lipit ; (5) đisaccarit. Có bao nhiêu thích hợp chất tính năng với Cu(OH)2 trong hỗn hợp NaOH ở ánh nắng mặt trời thường? 

A. 4 B. 2 C. 5 D. 3

Câu 7. Khi làm cho nóng protit trong hỗn hợp axit hoặc kiềm hoặc dưới chức năng của những men, protit bị thủy phân thành.(1)., cuối cùng thành...(2).

A. (1) Phân tử protit nhỏ hơn; (2) α-aminoaxit

B. (1) chuỗi polipepti; (2) lếu láo hợp những α-aminonaxit

C. (1) chuỗi polipepti; (2) aminoaxit

D. (1) chuỗi polipepti; (2) aminoaxit 


Câu 8. Thuỷ phân một tripeptit mạch hở X thu được tất cả hổn hợp 2 đipeptit là Ala-Lys cùng Gly-Ala. Vậy aminoaxit đầu N cùng đầu C là: 

A. Gly với Lys B. Ala với Lys 

C. Gly với Ala D. Ala với Gly 

Câu 9. Peptit X bao gồm công thức cấu trúc như sau: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C2H4COOH)-CO-NH-CH2-COOH. Hãy cho thấy khi thuỷ phân X, không thu được thành phầm nào sau đây?

A. Gly-Ala B. Glu-Gly

C. Ala-Glu D. Gly-Glu 

Câu 10. Khi nhỏ tuổi axi HNO3 đậm quánh vào dd tròng trắng trứng đun nóng tất cả hổn hợp thấy xuất hiện:...(1)..., mang lại đồng (II) hiđroxit vào dd tròng trắng trứng thấy màu..(2)...xuất hiện

A. (1) kết tủa màu vàng, (2) xanh B. (1) kết tủa color xanh, (2) vàng

C. (1) kết tủa màu trắng, (2) tím D. (1) kết tủa color vàng, (2) tím


Câu 11. Thủy phân tripeptit X (mạch hở) thu được hỗn hợp có alalin và glyxin có xác suất mol là 1 trong những : 2. X có bao nhiêu công thức kết cấu ?

A. 5 B. 4 C. 2 D. 3

Câu 12. Thuỷ phân pentapeptit X thu được các đipeptit là Ala-Gly; Glu-Gly với tripeptit là Gly-Ala-Glu. Vậy cấu tạo của peptit X là:

A. Ala-Gly-Ala-Glu-Gly B. Ala- Ala-Gly-Glu-Gly

C. Ala- Ala-Glu-Gly- Gly D. Glu-Gly-Ala-Gly-Ala 

Câu 13. Mô tả hiện tượng kỳ lạ nào dưới đây không chủ yếu xác?

A. Đun nóng hỗn hợp lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ lại, tách ra khỏi hỗn hợp .

B. xáo trộn lòng trắng trứng, hỗn hợp NaOH với một ít CuSO4 thấy lộ diện màu đỏ gạch quánh trưng.

C. nhỏ vài giọt axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy kết tủa color vàng

D. Đốt cháy một chủng loại lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi hương tóc cháy.


Câu 14.Hợp chất nào tiếp sau đây thuộc các loại đipeptit?

A. H2N-CH2CH2-CONH-CH2CH2COOH

B. H2N-CH2CH2-CONH-CH2COOH

C. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH

D. H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH 

Câu 15. Cho các phát biểu sau về protit: 

(1) Protit là hợp chất cao phân tử vạn vật thiên nhiên có cấu tạo phức tạp. 

(2) Protit chỉ bao gồm trong khung người người và đụng vật.

(3) Protit bền so với nhiệt, so với axit với kiềm.

(4) Chỉ những protit có kết cấu dạng hình ước mới có khả năng tan vào nước tạo nên dung dịch keo.

vạc biểu như thế nào đúng?

A. (1) (2) (4) B. (2) (3) (4)

C.

Xem thêm: Giải Sinh Học Lớp 7 Bài 2 : Phân Biệt Động Vật Với Thực Vật, Giải Bài Tập Sinh Học 7

(1) (3) (4) D. (1) (2) (3)

ĐÁP ÁN


1

D

4

A

7

B

10

D

13

B

2

A

5

D

8

A

11

D

14

D

3

C

6

D

9

D

12

A

15

A


Luyện bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - xem ngay