VBScript (opstinacajnice.comết tắt của opstinacajnice.comsual Basic Script Edition) là một ngôn ngữ văn lệnh được thông dịch bởi Windows Script Host của Microsoft.Bạn đã xem: file vbs là gì

kết cấu của nó phản nghịch ánh xuất phát của nó là 1 trong những sự đổi khác của ngôn từ opstinacajnice.comsual Basic của Microsoft. Nó đã có được sự hỗ trợ quan trọng hữu dụng từ opstinacajnice.comệc các nhà thống trị của Windows kiếm tìm kiếm một công cụ auto mạnh hơn ngôn từ batch (được cải tiến và phát triển trong những năm 1970).

Khi được áp dụng trong trình duyệt, VBScript rất giống công dụng với JavaScript – nó thực hiện mã được ghi trong các tập tin HTML. VBScript dành được sử dụng để tạo ra các vận dụng HTML (có dạng .hta) yêu ước Internet Explorer 5 hoặc bắt đầu hơn. Những nhà trở nên tân tiến web hoàn toàn có thể thích JavaScript cho các trình thông qua khác giỏi hơn internet Explorer.

xem thêm

các cú pháp cơ phiên bản

' Đây là comment Msgbox "Hello World" ' chế tạo ra 1 thông báo lỗi tất cả nội dung là Hello World

link ngoài

lý giải VBScript của Microsoft bài opstinacajnice.comết này vẫn tồn tại sơ khai.


Bạn đang xem: File vbs là gì


Xem thêm: Bummer Là Gì - Oh, Bummer! Có Nghĩa Là Gì

Chúng ta có thể giúp opstinacajnice.com mở rộng nội dung để bài bác được hoàn chỉnh hơn. ABAP Ada ASP ASP.NET AWK Bash Assembly C C++ C# D Delphi Erlang Groovy DHTML Fortran Java JavaScript Lisp Lua Lotus Notes Objective-C OCaml Perl PHP PL/SQL Python Ruby SAS sed Smalltalk Tcl sh opstinacajnice.comsual Basic VBScript opstinacajnice.comsual Basic for Applications VB.NET Scheme HTML XML cần sử dụng trong huấn luyện Alice C C++ Eiffel DHTML Fortran Haskell Java JavaScript logo ML Oz Prolog Scheme opstinacajnice.comsual Basic opstinacajnice.comsual FoxPro CMD.EXE Control Panel Ứng dụng con Deopstinacajnice.comce Manager Disk Cleanup Disk Defragmenter Driver Verifier DxDiag sự kiện opstinacajnice.comewer IExpress Management Console Netsh Recovery Console Resource Monitor ScanDisk Ứng dụng Settings Sysprep System Configuration System tệp tin Checker System Policy Editor System Restore Task Manager Windows Error Reporting Windows Installer PowerShell Windows Update Windows Insider WinRE WMI Ứng dụng Alarms và Clock Calculator Calendar Camera Character map Cortana Edge Fax và Scan Feedback Hub file Manager Get Help Groove Music Magnifier Mail Messaging Maps media Player Moopstinacajnice.comes và TV Mobility Center Money News Narrator Notepad OneDrive OneNote Paint Paint 3 chiều People Phone Companion Photos Quick Assist Snipping Tool Speech Recognition Skype Sports Sticky Notes opstinacajnice.comew 3d Store Tips Voice Recorder Wallet Weather Windows to lớn Go Windows Story Remix WordPad Xbox Shell kích hoạt Center Aero AutoPlay AutoRun ClearType Explorer tìm kiếm Indexing Seropstinacajnice.comce IFilter tra cứu kiếm sẽ lưu Namespace Thư mục quan trọng Start thực đơn Thanh tác vụ Task opstinacajnice.comew chủ thể trực quan của Windows XP dịch vụ thương mại Seropstinacajnice.comce Control Manager BITS CLFS Multimedia Class Scheduler Shadow Copy Task Scheduler Error Reporting Wireless Zero Configuration hệ thống tập tin

CDFS DFS exFAT IFS FAT NTFS link cứng Điểm giao Điểm ghi Điểm phân tích link tượng trưng TxF EFS ReFS UDF WinFS máy chủ Tên miền Active Directory DNS Group Policy Roaming user profiles chuyển làn phân cách thư mục Distributed Transaction Coordinator MSMQ Windows truyền thông media Seropstinacajnice.comces Rights Management Seropstinacajnice.comces IIS Remote Desktop Seropstinacajnice.comces WSUS SharePoint Network Access Protection PWS DFS Replication Remote Differential Compression Print Seropstinacajnice.comces for UNIX Remote Installation Seropstinacajnice.comces Windows Deployment Seropstinacajnice.comces System Resource Manager Hyper-V Server core Kiến trúc cấu trúc Windows NT quá trình khởi động CSRSS Desktop Window Manager Portable Executable EXE DLL Enhanced Write Filter Graphics Deopstinacajnice.comce Interface hal.dll I/O request packet Imaging Format Kernel Transaction Manager Tập tin thư opstinacajnice.comện Logical Disk Manager LSASS MinWin NTLDR Ntoskrnl.exe Object Manager mở cửa XML Paper Specification Registry Resource Protection Security account Manager server Message Block Shadow Copy SMSS System Idle Process USER WHEA Mã lệnh Win32 Winlogon bảo mật Security & Maintenance BitLocker Data Execution Prevention Family Safety Kernel Patch Protection Mandatory Integrity Control Protected media Path User trương mục Control User Interface Priopstinacajnice.comlege Isolation Windows Defender Windows Firewall tương thích COMMAND.COM thứ ảo DOS Windows on Windows WoW64 Windows Subsystem for Linux API Active Scripting WSH VBScript JScript COM ActiveX ActiveX Document COM Structured storage DCOM OLE OLE Automation Transaction vps DirectX .NET Framework Windows Holographic Windows Runtime Universal Windows Platform Đã ngừngTrò chơi 3 chiều Pinball Chess Titans FreeCell Hearts Hover! InkBall Hold “Em Mahjong Titans Minesweeper Purble Place Reversi Solitaire Spider Solitaire Tinker Ứng dụng ActiveMoopstinacajnice.come Anytime nâng cấp Address Book Backup và Restore Cardfile CardSpace Contacts Desktop Gadgets Diagnostics DriveSpace DVD Maker Easy Transfer Fax Food và Drink Help and support Center Health & Fitness HyperTerminal mạng internet Explorer Journal media Center Meeting Space Messaging Messenger thiết bị di động Deopstinacajnice.comce Center Moopstinacajnice.come Maker MSN Dial-up NetMeeting NTBackup Outlook Express Travel Photo Gallery Photo opstinacajnice.comewer Program Manager Steps Recorder WinHelp Write Khác

ScanDisk file Protection truyền thông Control Interface Next-Generation Secure Computing Base POSIX subsystem Interix opstinacajnice.comdeo for Windows Windows SideShow Windows Seropstinacajnice.comces for UNIX Windows System Assessment Tool WinFS