- Gen là một trong đoạn ADN mang tin tức mã hóa cho một sản phẩm xác minh như chuỗi pôlipeptit hay ARN.

2. Kết cấu chung của gen cấu trúc

Mỗi gene mã hóa prôtêin tất cả 3 vùng trình từ bỏ nuclêôtit (hình 1.1):

*

- Vùng điều hòa: nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc của gen, mang biểu hiện khởi động, kiểm soát điều hành quá trình phiên mã.

- Vùng mã hóa: Mang thông tin mã hóa các axit amin.

- Vùng kết thúc: nằm tại vị trí đầu 5’ của gen có tín hiệu kết thúc phiên mã.

II. MÃ DI TRUYỀN

- Mã dt là trình tự các nuclêôtit vào gen pháp luật trình tự các axit amin trong phân tử prôtêin. Mã di truyền được hiểu trên cả mARN và ADN. Mã dt là mã bộ ba.

- Có tất cả 43 = 64 bộ ba, trong số ấy có 61 bộ tía mã hóa cho đôi mươi loại axit amin.

- Đặc điểm của mã di truyền:

+ Mã dt là mã bộ ba, cứ 3 Nu đứng kế tiếp nhau mã hóa một axit amin.

+ có tính đặc hiệu, tính thoái hóa, tính phổ biến.

+ vào 64 bộ cha có 3 cỗ ba xong (UAA, UAG, UGA) cùng một cỗ ba khởi đầu (AUG) mã hóa axit amin mêtiônin nghỉ ngơi sinh đồ gia dụng nhân thực (ở sinh vật nhân sơ là foocmin mêtiônin).

III. QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN (tái bản ADN)

1. Chế độ

- ADN có chức năng nhân đôi để chế tác thành 2 phân tử ADN bé giống nhau và giống ADN chị em theo nguyên tắc bổ sung cập nhật và cung cấp bảo toàn.

2. Quá trình nhân song của ADN

- Dưới tác dụng của enzim túa xoắn làm đứt những liên kết hiđrô thân 2 mạch, ADN tháo dỡ xoắn, 2 mạch đơn bóc tách dần nhau ra.

- Dưới công dụng của enzim ADN pôlimeraza, mỗi Nu trong mạch đơn liên kết với cùng một Nu thoải mái của môi trường thiên nhiên nội bào theo nguyên tắc bổ sung cập nhật (A = T, G = X) để tạo cho 2 mạch đối kháng mới.

- bởi vì enzim ADN pôlimeraza chỉ tổng vừa lòng mạch bắt đầu theo chiều 5’ → 3’, cần trên mạch khuôn 3’ → 5’, mạch bổ sung được tổng phù hợp liên tục.

- dính trên mạch khuôn 5’ → 3’, mạch bổ sung cập nhật được tổng vừa lòng theo chiều trái lại tạo thành phần đa đoạn ngắn call là đoạn Okazaki. Kế tiếp các đoạn Okazaki được nối lại với nhau nhờ enzim nối ADN ligaza.

- quá trình dứt 2 phân tử ADN nhỏ xoắn lại (nhờ kia từ mỗi NST đối chọi cũng tạo thành cặp NST kép tất cả 2 crômatit dính với nhau ở chổ chính giữa động).

- Kết quả: từ là một ADN bà mẹ qua quá trình tự nhân đôi tạo nên thành 2 ADN con như nhau nhau và giống mẹ. Trong những ADN con có một mạch có xuất phát từ mẹ, mạch còn lại được tổng đúng theo từ môi trường thiên nhiên nội bào.


Bạn đang xem: Gen mã di truyền và quá trình nhân đôi adn


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Consolidate Là Gì ? Consolidate

+ Ví dụ: từ bỏ 2 ADN sau 3 lần từ sao số ADN bé được chế tác thành là: 2x23 = 16 ADN con.