Lý thuyết Sinh 9 bài xích 2. Lai một cặp tính trạng

I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

+ Menden chọn các giống đậu Hà Lan khác biệt về 1 cặp tính trạng.

Bạn đang xem: Giải bài tập sinh 9 bài 2

Các bước thí nghiệm của Menden:

- Bước 1: Ở cây chọn làm bà mẹ (cây hoa đỏ) cắt vứt nhị tự khi chưa chín

- Bước 2: Ở cây lựa chọn làm cha (cây hoa trắng) lúc nhị chín đem hạt phấn rắc lên đầu nhụy của cây làm bà bầu (cây hoa đỏ)​ → thu được F1

*

- cách 3: Cho F1 từ thụ phấn → F2.

+ tác dụng một số thí điểm của Menden:

*

- Menden gọi tính trạng bộc lộ ở F1 là tính trạng trội (hoa đỏ), tính trạng lộ diện mới nghỉ ngơi F2 là tính trạng lặn (hoa trắng).

- Hoa đỏ, hoa trắng là kiểu dáng hình →​ kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.

- Kết luận:

“Khi lai phụ huynh khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản nghịch thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 bao gồm sự phân lí tính trạng theo tỉ lệ mức độ vừa phải 3 trội : 1 lặn”.

II. MENĐEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Quy ước:

+ gen A hoa đỏ

+ ren a hoa trắng

+ Cây đậu hoa đỏ thuần chủng thứ hạng gen AA Cây đậu hoa trắng thuần chủng thứ hạng gen aa

*

- thừa nhận xét:

+ F1 giao diện gen Aa dị đúng theo tử 100%, hình dạng hình 100% hoa đỏ

+ F2: hình trạng gen 1AA : 2Aa : 1aa, đẳng cấp hình 3 đỏ : 1 trắng.

- F2 có tỷ lệ kiểu hình 3 đỏ : 1 trắng vì: dạng hình gen Aa thể hiện kiểu hình giống hình dạng gen AA

+ AA tất cả kiểu gen đồng hợp đến kiểu bông hoa đỏ → KG cất cặp gen khớp ứng giống nhau là vẻ bên ngoài gen đồng đúng theo (KG đồng vừa lòng trội AA, kilogam đồng thích hợp lặn aa)

+ Aa có kiểu gen dị hợp đến kiểu hình hoa đỏ → KG chứa cặp gene tương ứng khác biệt gọi là phong cách gen dị hợp.

→ Kiểu gene là tổ hợp tổng thể các gen trong tế bào của cơ thể.

Xem thêm: So Sánh Trùng Giày Và Trùng Biến Hình Và Trùng Giày, So Sánh Trùng Biến Hình Và Trùng Giày

- Giải thích kết quả thí nghiệm:

+ Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử với sự tổng hợp của chúng trong thụ tinh đó là qui định di truyền những tính trạng.

- Nội dung của quy khí cụ phân li: “trong quá trình phát sinh giao tử mỗi yếu tố di truyền vào cặp yếu tố di truyền phân li về một giao tử cùng giữ nguyên thực chất như ở cơ thể thuần chủng của P.”