Menđen - cha đẻ của di truyền học, đã nghiên cứu và phân tích các hiện tượng lạ di truyền và chỉ dẫn quy luật. Bài 8 giúp các bạn tìm phát âm về phương thức nghiên cứu và quy luật thứ nhất của ông tra cứu ra.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Lý thuyết

I. Phương thức nghiên cứu vãn Di truyền học của Menđen

Phương pháp lai và phân tích con lai của Menđen:Tạo cái thuần chủng về từng cặp tính trạngLai các dòng thuần chủng cùng phân tích cố hệ lạiXử lí số liệu bằng toán những thống kê => giới thiệu giả thuyếtThí nghiệm chứng minh giả thuyết

II. Hiện ra học thuyết khoa học

Giả thuyết của Menđen:mỗi cặp tính trạng do một cặp yếu tố di truyền qui định và các yếu tố di truyền không xáo trộn với nhau.Mỗi giao tử chỉ nhấn 1 yếu tố di truyền vào từng cặp nhân tố di truyềnkhi thụ tinh, những giao tử phối hợp ngẫu nhiên tạo hợp tửNội dung của quy công cụ phân li: "Mỗi cặp tính trạng do một cặp alen quy định, một có nguồn gốc từ bố, một có xuất phát từ mẹ. Những alen của tía và người mẹ tồn trên trong tế bào của khung người con một cách riêng rẽ, ko hòa trộn vào nhau. Khi hiện ra giao tử, các thành viên của cặp alen phân li đồng số đông về các giao tử, nên 1/2 số giao tử cất alen này còn một nửa giao tử đựng alen kia."

III. Cửa hàng tế bào học của hiện tượng phân li

Các yếu tố di truyền thực chất là gen. Gen hoàn toàn có thể tồn trên ở các trạng thái điện thoại tư vấn là alenCác gen nằm bên trên NST tại 1 vị trí khẳng định gọi là locut.Trong tế bào sinh dưỡng, những gen với NST luôn tồn trên thành từng cặp.Khi sút phân tạo giao tử, mỗi gen trong từng cặp ren phân li về 1 giao tử, từng NST trong từng cặp tương đồng cũng phân li đồng hầu hết về các giao tử.

Bạn đang xem: Giải bài tập sinh học 12 bài 8

 


Câu 1: Để cho các alen của một gen phân li đồng hầu hết về các giao tử, 50% giao tử đựng alen này, một nửa giao từ chứa alen cơ thì cần có điều kiện gì?

A. Bố mẹ phải thuần chủng.

B. Số lượng cá thể nhỏ lai yêu cầu lớn.

C. Alen trội đề nghị trội hoàn toàn so cùng với alen lặn.

D. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.

Xem thêm: Sinh Học 8 Bài 5 Thực Hành Quan Sát Tế Bào Và Mô, Please Wait

E. Tất cả các điều kiện nêu trên.


Câu 2: Nếu những alen của cùng một gen không tồn tại quan hệ trội - lặn hoàn toàn mà là đồng trội (mỗi len bộc lộ kiểu hình của riêng rẽ mình) thì quy dụng cụ phân li của Menđen có còn đúng xuất xắc không?


Câu 3: Trong phép lai một tính trạng, khiến cho đời sau bao gồm tỉ lệ phân li đẳng cấp hình 3 trội : 1 lặn thì cần có các đk gì?