*

*

*
Trangtrước Trang sau
*

Bài 9. Sự nhờ vào của điện trở vào vật tư làm dây dẫn | Giải bài xích tập vật lý 9 hay nhất thuộc Chương 1. Điện học. Phần này giúp chúng ta trả lời toàn bộ các câu hỏi trong SGK đồ lý 9, qua đó nắm rõ kiến thức tốt hơn