Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

+ Chuyển hóa vật chất là tập hợp tất cả các phản ứng hóa sinh xảy ra bên trong tế bào.

Bạn đang xem: Giải thích khái niệm chuyển hóa vật chất

+ Chuyển hóa vật chất được hình thành do sự tương tác của các loại phân tử có trong tế bào và luôn kèm theo sự chuyển hóa của năng lượng.

+ Chuyển hóa vật chất bao gồm hai mặt:

- Đồng hóa: là quá trình tổng hợp chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.

- Dị hóa: là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản hơn.

+ Quá trình dị hóa cung cấp năng lượng để tổng hợp ATP từ ADP . ATP ngay lập tức được phân hủy thành ADP và giải phóng năng lượng cho quá trình đồng hóa cũng như các hoạt động sống khác của tế bào.


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự
*

vận dụng vai trò của enzim trong điều hòa quá trình chuyển hóa vật chất để giải thích 1 số hiện tượng trong thực tiễn

giúp mình với mn,mai mình thi r,cảm ơn mn


Lớp 10 Sinh học
2
1

Câu 1. Năng lượng là gì? Có các dạng năng lượng nào? Trong tế bào dạng năng lượng nào là chủ yếu?Câu 2. Trong tế bào có một hợp chất cao năng, theo em đó là hợp chất nào? Giải thích? Nêu cấu tạo và chức năng của hợp chất đó.Câu 3. Chuyển hóa vật chất là gì? Quá trình chuyển hóa vật chất luôn phải đi kèm với quá trình nào?


Lớp 10 Sinh học
2
0

Quan sát hình 1 và giải thích các khái niệm: mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.

Xem thêm: Giải Sinh Học 8 Bài 4 Mô Sinh Học 8 Bài 4: Mô, Lý Thuyết Sinh Học Lớp 8 Bài 4: Mô


Lớp 10 Sinh học
1
0

Bản chất của quá trình chuyển hóa vật chất là quá trình

A. quang hóa, dị hóa

B. đồng hóa và quang hóa

C. tự dưỡng, dị dưỡng

D. đồng hóa và dị hóa


Lớp 10 Sinh học
1
0

ATP được coi là “đồng tiền năng lượng của tế bào” vì

(1) ATP là một hợp chất cao năng

(2) ATP dễ dàng truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua việc chuyển nhóm photphat cuối cùng cho các chất đó để tạo thành ADP

(3) ATP được sử dụng trong mọi hoạt động sống cần tiêu tốn năng lượng của tế bào

(4) Mọi chất hữu cơ trải qua quá trình oxi hóa trong tế bào đều sinh ra ATP.

Những giải thích đúng trong các giải thích trên là

A. (1), (2), (3)

B. (3), (4)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (2), (3), (4)


Lớp 10 Sinh học
1
0

giải thích được một số sơ đồ chuyển hóa bằng ức chế ngược


Lớp 10 Sinh học
1
0

Một đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định là khái niệm của:

A. Loài

B. Chi

C. Quần thể

D. Giới


Lớp 10 Sinh học
1
0

phân tích vai trò ATP trong quá trình chuyển hóa vật chất và năng lương

 


Lớp 10 Sinh học
1
0

Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng cách nào?


Lớp 10 Sinh học
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)