toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

+ chuyển hóa vật chất là tập hợp toàn bộ các phản nghịch ứng hóa sinh xảy ra bên trong tế bào.

Bạn đang xem: Giải thích khái niệm chuyển hóa vật chất

+ chuyển hóa vật hóa học được hình thành vì chưng sự tương tác của những loại phân tử bao gồm trong tế bào và luôn luôn kèm theo sự đưa hóa của năng lượng.

+ gửi hóa trang bị chất bao hàm hai mặt:

- Đồng hóa: là quá trình tổng hợp chất hữu cơ tinh vi từ những chất solo giản.

- Dị hóa: là quy trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản dễ dàng hơn.

+ quy trình dị hóa cung ứng năng lượng nhằm tổng hòa hợp ATP từ bỏ ADP . ATP ngay mau lẹ được phân bỏ thành ADP cùng giải phóng năng lượng cho quy trình đồng hóa tương tự như các vận động sống không giống của tế bào.


Đúng 0
comment (0)
Các câu hỏi tương từ bỏ
*

vận dụng vai trò của enzim trong điều hòa quy trình chuyển hóa vật chất để giải thích 1 số hiện tượng kỳ lạ trong thực tiễn

giúp mình với mn,mai mình thi r,cảm ơn mn


Lớp 10 Sinh học tập
2
1

Câu 1. Tích điện là gì? Có các dạng tích điện nào? vào tế bào dạng năng lượng nào là chủ yếu?Câu 2. Trong tế bào bao gồm một hợp chất cao năng, theo em đó là hợp chất nào? Giải thích? Nêu cấu trúc và tính năng của hợp hóa học đó.Câu 3. Chuyển hóa vật hóa học là gì? quy trình chuyển hóa đồ dùng chất luôn luôn phải đi kèm theo với quy trình nào?


Lớp 10 Sinh học
2
0

Quan tiếp giáp hình 1 và lý giải các khái niệm: mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.

Xem thêm: Giải Sinh Học 8 Bài 4 Mô Sinh Học 8 Bài 4: Mô, Lý Thuyết Sinh Học Lớp 8 Bài 4: Mô


Lớp 10 Sinh học tập
1
0

Bản chất của quá trình chuyển hóa vật chất là vượt trình

A. Quang hóa, dị hóa

B. Nhất quán và quang đãng hóa

C. Từ bỏ dưỡng, dị dưỡng

D. đồng hóa và dị hóa


Lớp 10 Sinh học tập
1
0

ATP được xem là “đồng tiền năng lượng của tế bào” vì

(1) ATP là một trong hợp chất cao năng

(2) ATP dễ dãi truyền năng lượng cho các hợp chất khác trải qua việc gửi nhóm photphat sau cuối cho những chất kia để tạo thành ADP

(3) ATP được sử dụng trong mọi vận động sống yêu cầu tiêu tốn năng lượng của tế bào

(4) đầy đủ chất hữu cơ trải qua quá trình oxi hóa trong tế bào hồ hết sinh ra ATP.

Những phân tích và lý giải đúng trong các lý giải trên là

A. (1), (2), (3)

B. (3), (4)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (2), (3), (4)


Lớp 10 Sinh học tập
1
0

giải đam mê được một vài sơ đồ chuyển hóa bởi ức chế ngược


Lớp 10 Sinh học tập
1
0

Một đơn vị phân loại mập nhất bao hàm các ngành sinh vật tất cả chung những điểm sáng nhất định là tư tưởng của:

A. Loài

B. Chi

C. Quần thể

D. Giới


Lớp 10 Sinh học tập
1
0

phân tích sứ mệnh ATP trong quy trình chuyển hóa vật chất và năng lương

 


Lớp 10 Sinh học
1
0

Tế bào rất có thể tự điều chỉnh quy trình chuyển hóa vật chất bằng cách nào?


Lớp 10 Sinh học tập
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)