... ĐIỂM HỆ NỘI TIẾT  I ĐẶC ĐIỂM HỆ NỘI TIẾT tuyến nội ngày tiết sản xuất hooc môn đưa theo con đường máu đến quan đích để điều hoà trình sinh lý thể II PHÂN BIỆT TUYẾN NỘI TIẾT VỚI TUYẾN NGOẠI TIẾT ... tiết tuyến đường nội tiết giống Khác tuyến ngoại huyết đường nội huyết những tế bào đường tiết thành phầm máu thành phầm huyết thành phầm tiết hoocmôn thâm nhập đựơc đổ vào ống trực tiếp vào huyết dẫn hóa học ngày tiết quan ... Phẩm tiết) - trao đổi nhóm (3’) chấm dứt bảng “So sánh tuyến nội huyết với con đường ngoại tiết Ống dẫn chất máu mạch máu Tế bào con đường Tuyến nội ngày tiết đường ngoại máu Bảng so sánh tuyến ngoại tiết...

Bạn đang xem: Giới thiệu chung về hệ nội tiết


*

... Chương X: NỘI TIẾT • bài xích 55: • GIỚI THIỆU bình thường • HỆ NỘI TIẾT  I ĐẶC ĐIỂM HỆ NỘI TIẾT tuyến đường nội huyết cung ứng hooc môn đưa theo mặt đường máu cho quan đích nhằm điều hoà trình sinh lý thể II ... Nước ngoài tiết tuyến nội huyết Bảng so sánh tuyến ngoại ngày tiết tuyến đường nội huyết con đường ngoại huyết giống như Khác con đường nội huyết các tế bào con đường ngày tiết sản phẩm huyết thành phầm tiết đựơc đổ vào ống dẫn hóa học máu ... TUYẾN NỘI TIẾT VỚI TUYẾN NGOẠI TIẾT - Hãy quan tiếp giáp hình ảnh sau (chú ý đường sản phẩm tiết) - bàn luận nhóm (3’) dứt bảng “So sánh tuyến nội huyết với con đường ngoại tiết Ống dẫn chất tiết...
*

... Cho hệ thần kinh – giải pháp : – – GV lí giải học sinh học sinh ghi lưu giữ thông biện pháp SGK tr – – quan cạnh bên hình 55. 3 giới thiệu tin  172 đường nội ngày tiết III kị lạm hoạt động 2: Hoócmôn ... Vậy đường nội huyết ? có tuyến nội huyết ? hoạt động giáo viên hoạt động học tập sinh Nội dung ghi vận động : Đặc điểm I Ý nghiã hệ nội máu giấc ngủ – GV yêu cầu học tập sinh – nghiên mức độ khoẻ cứu vớt thông ... Vệ sinh hệ thần kinh nên quan tâm vấn đề ? trên ? / Các vận động dạy học: Mở : cùng với hệ thần gớm , đường nội huyết đóng va trò đặc biệt quan trọng việc điều hoà trình sinh lý thể Vậy tuyến đường nội tiết...
*

... TIẾT 58: GIỚI THIỆU tầm thường HỆ NỘI TIẾT CHƯƠNG X: NỘI TIẾT TIẾT 58: GIỚI THIỆU chung HỆ NỘI TIẾT I/ĐẶC ĐIỂM HỆ NỘI TIẾT Hệ nội tiết bao mục Icác đường nội tiết cung cấp hoocmôn theo đường Qua thông ... Chất tiết theo ống dẫn tới hóa học tiết thâm nhập thẳng vào máu tới quan ảnh hưởng quan đích VD: tuyến đường nước bọt, tuyến đường lệ… VD: con đường yên, đường giáp… CHƯƠNG X: NỘI TIẾT TIẾT 58: GIỚI THIỆU phổ biến HỆ NỘI ... Bào con đường mạch huyết bao quanh, ống dẫn -Sản phẩm tiết hóa học dịch Đường sản phẩm tiết -Chất huyết theo ống mang đến quan tác động ảnh hưởng Cho lấy ví dụ -Tuyến mồ hôi, tuyến nước bọt, tuyến đường lệ… -Sản phẩm tiết...
*

... 58: GIỚI THIỆU bình thường HỆ NỘI TIẾT TIẾT 58: GIỚI THIỆU thông thường HỆ NỘI TIẾT 1/ Đặc điểm hệ nội tiết: 2/ rõ ràng tuyến nội tiết với đường ngoại tiết: 3/ Hoóc môn: Chú ý: ?  thắc mắc Nội dung ghi TIẾT ... đổ -Tuyến nội tiết: chất tiết thâm nhập thẳng vào máu tới quan lại đích Tế bào đường TIẾT 58: GIỚI THIỆU tầm thường HỆ NỘI TIẾT 1/ Đặc điểm hệ nội tiết: 2/ khác nhau tuyến nội huyết với con đường ngoại tiết: ? -Em ... Trứng chín sinh tinh… TIẾT 58: GIỚI THIỆU thông thường HỆ NỘI TIẾT 1/ Đặc điểm hệ nội tiết:  - Hoóc môn gồm hoạt tính sinh học cao 2/ sáng tỏ tuyến nội ngày tiết với con đường ngoại tiết: 3/ Hoóc môn: a/ Tính...
*

... : Nội tiết Thứ ba ngày 10 tháng năm 2007 Chương X : Nội huyết Tiết 58: giới thiệu chung hệ nội ngày tiết 1- Đặc điểm bình thường hệ nội ngày tiết - Hệ nội máu điều hoà trình sinh lý thể (trao đổi chất) tìm kiếm đặcđiểm ... Tuyến đường thể Thứ bố ngày 10 tháng trong năm 2007 Chương X : Nội huyết Tiết 58: ra mắt bình thường hệ nội máu 1- Đặc điểm chung hệ nội máu - Hệ nội tiết điều hoà trình tâm sinh lý thể (trao đổi chất) - Sản ... Quan tiền sinh dục Thứ cha ngày 10 tháng trong năm 2007 Chương X : Nội huyết Tiết 58: reviews phổ biến hệ nội tiết 1- Đặc điểm tầm thường hệ nội ngày tiết - Hệ nội ngày tiết điều hoà trình sinh lý thể (trao thay đổi chất) - Sản...
... Tuyến nội ngày tiết ? có tuyến nội huyết ? hoạt động giáo viên chuyển động học sinh Nội dung ghi chuyển động : Đặc điểm hệ I Ý nghiã giấc nội máu ngủ mức độ khoẻ – GV yêu ước học tập sinh nghiên – cứu vãn thông ... Vệ sinh hệ thần kinh phải quan tâm vụ việc ? tại ? / Các chuyển động dạy học: Mở : cùng rất hệ thần kinh , tuyến nội huyết đóng góp va trò đặc biệt quan trọng việc điều hoà trình sinh lý thể Vậy tuyến nội máu ... Vệ hệ thần – – GV hướng dẫn học tập sinh quan kị gây căng thẳng mệt mỏi , mết mỏi khiếp – liền kề hình 55.3 giới thiệu tuyến cho hệ thần gớm – biện pháp : – nội ngày tiết học sinh ghi nhớ tin tức biện pháp...
... Mở : cùng rất hệ thần khiếp , tuyến đường nội máu đóng góp va trò đặc trưng việc điều hoà trình sinh lý thể Vậy con đường nội máu ? gồm tuyến nội tiết ? vận động giáo viên vận động học tập sinh Nội dung ghi ... 55.3 giới thiệu tuyến nội ngày tiết vận động 2: Hoócmôn – học tập sinh nêu : Để gìn bảo đảm an toàn hệ thần – kị gây stress , mết mỏi kinh mang đến hệ thần tởm – biện pháp : – – học sinh ghi nhớ thông tin ... Tầm đặc biệt với hệ thần khiếp : hệ nội tiết Bảng 54 – GV yêu mong học sinh nghiên – cứu tin tức  tr 174  Hoocmôn có đặc thù ? – GV chuyển thêm số thông tin – : – học tập sinh vận dụng – hiểu...
... IV Củng cố: (5’) - Đọc phần kết luận chung SGK - Lập bảng đối chiếu tuyến nội máu nước ngoài tiết? - Nêu sứ mệnh hooc môn? xác minh tầm đặc trưng hệ nội máu nói chung? V Dặn dò: (2’) - học cũ; hiểu ... Phẩm tiết - Hãy đề cập tên tuyến cơ mà em biết, đường thuộc các loại tuyến nào? - Hãy đối chiếu tuyến nội máu tuyến ngoại tiết? HS: những nhóm trình bày, bổ sung thống đáp án: - Điểm khác: con đường nội tiết tuyến đường ... Tuyến đường nội ngày tiết con đường ngoại huyết thành phầm ngấm thẳng vào máu sản phẩm tập trung vào ống dẫn đổ đổ vào quan không giống - nhắc tên xác định vị trí đường nội tiết? - các tuyến nội máu chính(từ HS: kể tên...
... Cùng với hệ thần kinh, đường nội huyết nhập vai trò quan trọng việc điều hoà chuyển động sinh lí thể Vậy con đường nội máu gì? gồm tuyến nội ngày tiết nào? HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS ND - GV yêu mong HS phân tích nội ... Kiểm tra- đánh giá Yêu cầu HS hoàn thành tập sau: đối chiếu tuyến nội huyết tuyến ngoại ngày tiết cấu trúc chức cách xong xuôi thông tin vào bảng sau: Đặc điểm tuyến nội máu tuyến ngoại máu so sánh Giống ... Quan gần cạnh H 55. 1; 55. 2 diện rộng nghiên cứu và phân tích đường sản phẩm II phân minh tuyến nội ngày tiết con đường trả lời câu hỏi : tuyến ngoại ngày tiết - Nêu rõ tương đương khác - con đường ngoại tiết: thành phầm tuyến nội huyết tuyến...
... Sinh lý diễn thông thường Thieu iot tiroxin k tiet ra, tuyen yen tiet hmon thuc day tuyen giap tang cuong hdong gay phi dai tuyen Bazodo: tgiap hdong manh, tang cuong tiet hmon Tầm đặc biệt quan trọng ... Sản phẩm theo mặt đường máu đến quan đích điều hòa trình tâm sinh lý CHƯƠNG X NỘI TIẾT BÀI 55 GIỚI THIỆU chung HỆ NỘI TIẾT I ĐẶC ĐIỂM HỆ NỘI TIẾT  Tuyếân nội ngày tiết sản xuất sản phẩm (hoocmon) theo mặt đường ... CHƯƠNG X NỘI TIẾT BÀI 55 GIỚI THIỆU phổ biến HỆ NỘI TIẾT I ĐẶC ĐIỂM HỆ NỘI TIẾT II PHÂN BIỆT TUYẾN NỘI TIẾT VỚI TUYẾN NGOẠI TIẾT  -Tuyến nước ngoài tiết: hóa học tiết theo ống dẫn mang đến quan tác động - Tuyến...
... Nội máu sản xuất sản phẩm theo đường máu mang lại quan đích cân bằng trình tâm sinh lý - Quan gần cạnh H55.1 55.2 cho thấy điểm như thể khác cấu tạo chức con đường nội huyết ngoại huyết theo mẫu sau đối chiếu Giống Khác: ... đường gây tình trạng bệnh lý Thieu iot tiroxin k tiet ra, tuyen yen tiet hmon thuc day tuyen giap tang cuong hdong gay phi dai tuyen Bazodo: tgiap hdong manh, tang cuong tiet hmon Hãy xác đònh lại ... Sản xuất thành phầm (hoocmon) theo con đường máu đến quan đích cân bằng trình tâm sinh lý thể II.PHÂN BIỆT TUYẾN NỘI TIẾT VỚI TUYẾN NGOẠI TIẾT đường ngoại tiết: chất tiết theo ống dẫn mang lại quan tác động...

Xem thêm: Giấy Nướng ( Parchment Là Gì ? Parchment Là Gì


... BÀI 54 GIỚI THIỆU chung VỀ HỆ NỘI TIẾT I.ĐẶC ĐIỂM HỆ NỘI TIẾT  Tuyếân nội máu sản xuất thành phầm (hoocmon) theo mặt đường máu đến quan đích cân bằng trình sinh lý thể II.PHÂN BIỆT TUYẾN NỘI ... Thận BÀI 54 GIỚI THIỆU thông thường VỀ HỆ NỘI TIẾT I.ĐẶC ĐIỂM HỆ NỘI TIẾT  Tuyếân nội ngày tiết sản xuất sản phẩm (hoocmon) theo đường máu cho quan đích ổn định trình sinh lý thể II.PHÂN BIỆT TUYẾN NỘI ... Cao BÀI 54 GIỚI THIỆU bình thường VỀ HỆ NỘI TIẾT I.ĐẶC ĐIỂM HỆ NỘI TIẾT  Tuyếân nội huyết sản xuất thành phầm (hoocmon) theo đường máu đến quan đích ổn định trình sinh lý thể II.PHÂN BIỆT TUYẾN NỘI...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ vấn đề liệu new đăng bắt tắt văn bạn dạng trong lòng bà mẹ hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ tết điểm lưu ý chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn từ sự lớp 10 giải bài tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài tập đồ vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự trở nên tân tiến của tự vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại dột van lop 8