Nhiễu xạ ánh sáng: là hiện tượng kỳ lạ ánh sáng không áp theo định luật pháp truyền thẳng ánh sáng mà người xem được khi tia nắng qua lỗ nhỏ hoặc gần mặt phẳng hồ hết vật nhìn trong suốt hoặc không trong suốt
Bạn đang xem: Giao thoa ánh sáng, công thức tính khoảng vân giao thoa và bài tập

*

- Đối cùng với ánh sáng 1-1 sắc: được đặc trưng bởi tần số f:

fđỏ ≠ ftím ( o lambda = dfraccf)

- Khi tia nắng qua mặt ngăn cách giữa hai môi trường thiên nhiên thì: f - ko đổi

( o lambda " = dfracvf = dfracvdfracclambda _ck = dfraclambda _ckn)

2. GIAO sứt ÁNH SÁNG

- xem sét của I-âng


*

+ Giải thích: S nhập vai trò là 1 nguồn phát sóng truyền tới S1, S2 lúc đó, S1S2 là nhị nguồn vạc sóng kết hợp (cùng tần số và gồm độ lệch sóng không đổi)

+ Kết luận: hiện tượng giao thoa ánh nắng là bằng chứng thực nghiệm xác minh ánh sáng sủa có đặc điểm sóng.

- Vị trí những vân giao thoa - khoảng vân

Xét TN I-âng, với mức S1S2 = a, S1E = D, bước sóng ánh sáng đơn sắc λ


*

(left{ eginarraylOM = x\d_2 - d_1 = dfrac m2axd_1 + d_2endarray ight.) Xét (x ll D, o left{ eginarrayld_1 + d_2 = 2D\d_2 - d_1 = dfrac maxDendarray ight.)

Nếu tại M ℓà vân sáng ( o d_2 - d_1 = klambda ) với k ℓà vân sáng sủa bậc k (k in left( 0; m pm m 1; m pm m 2; m ldots ight))Nếu tại M ℓà vân tối $ o d_2 - d_1 = left( k + dfrac12 ight)lambda $ với k ℓà vân về tối thứ (k + 1) (k in left( 0; m pm m 1; m pm m 2 ldots ight))

+ vị trí vân sáng: (d_2 - m d_1 = dfrac maxD = klambda o x_s = kdfraclambda Da)


Trong đó: k ℓà vân sáng bậc k (k = 0, ± 1, ± 2, ± 3….)

Chú ý: k = 0 là vân sáng trung tâm

+ địa chỉ vân tối: (d_2 - m d_1 = dfrac maxD = left( k + dfrac12 ight)lambda o x_t = left( k + dfrac12 ight)dfraclambda Da)

Trong đó (k = 0, ± 1, ± 2, ± 3 …).

- giả dụ k > 0: thì k ℓà vân về tối thứ (k + 1)

- nếu k (lambda ) là cách sóng tia nắng (m)D là khoảng cách từ phương diện phẳng S1S2 mang lại màn Ma là khoảng cách giữa nhì khe S1S2

+ Ứng dụng: Đo bước sóng tia nắng (lambda = dfracaiD)


*

+ giữa $N$ vân sáng tiếp tục có $(N-1)$ khoảng vân

+ khoảng cách từ vân sáng đến vân buổi tối là $i/2$

+ Vân buổi tối thứ $k$ nằm giữa vân sáng sản phẩm công nghệ k với $(k-1)$

+ lúc nhúng vào nước, khoảng chừng vân bớt $n$ lần so với lúc để ngoài không khí: (i" = dfracin) ($n$ tách suất tuyệt vời nhất của nước)

Video mô rộp về vân giao thoa


Sơ đồ tứ duy về giao thoa tia nắng - đồ dùng lí 12

*


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Sinh Học 10 Bài 7 Tế Bào Nhân Sơ, Sinh Học 10 Bài 7: Tế Bào Nhân Sơ

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp opstinacajnice.com


Cảm ơn các bạn đã thực hiện opstinacajnice.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?