Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Induction là gì

*
*
*

induction
*

induction /in"dʌkʃn/ danh từ sự làm lễ nhậm chức (cho ai) sự bước đầu làm thân quen nghề (cho ai) sự ra mắt (vào một nhóm chức) (tôn giáo) sự xẻ nhiệm phương pháp quy nạpby induction: lý luận bằng cách thức quy nạp (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thủ tục tuyển vào quân đội (điện học) sự cảm ứng; cảm ứngnuclear induction: chạm màn hình hạt nhân
cảm ứngFaraday"s law of electromagnetic induction: định chế độ Faraday về cảm ứng điện từFaraday"s law of induction: định luật cảm ứng (điện từ) FaradaySLIM (single linear induction motor): đụng cơ cảm ứng tuyến tính đơnchannel induction furnace: lò máng cảm ứngcoefficient of induction: hệ số cảm ứngcompensated induction motor: rượu cồn cơ chạm màn hình bù phacore-type induction heater: lò nung cảm ứng kiểu lõicoreless induction furnace: lò chạm màn hình không bao gồm lõicoreless induction furnace: lò cảm ứng không lõicoreless induction heater: bộ gia nhiệt chạm màn hình không lõidomestic induction heater: bếp điện cảm ứngelectric induction: sự cảm ứng điệnelectric induction: độ cảm ứng điệnelectric induction: độ cảm ứngelectric induction furnace: lò cảm ứng điệnelectro magnetic induction: chạm màn hình điện tửelectromagnetic induction: sự chạm màn hình điện từelectromagnetic induction: cảm ứng điệnelectrostatic induction: chạm màn hình tĩnh điệnelectrostatic induction: sự cảm ứngelectrostatic induction: sự chạm màn hình tĩnh điệnfaraday"s law of electromagnetic induction: định luật chạm màn hình điện từforced induction: độ chạm màn hình cưỡng bứcheat induction seal: sự hàn bằng chạm màn hình nhiệthigh frequency induction furnace: lò chạm màn hình tần số caohigh-frequency induction brazing: hàn đồng cảm ứng cao tầnhigh-frequency induction furnace: lò cảm ứng cao tầnincremental induction: số gia cảm ứngincremental induction: cảm ứng gia tăngincremental induction: chạm màn hình tăng dầninduction (air conditioning) unit: máy điều hòa không khí cảm ứnginduction (magnetic): chạm màn hình điện (từ)induction accelerator: máy gia tốc cảm ứnginduction air conditioning unit: máy cân bằng không khí cảm ứnginduction balance: cân đối cảm ứnginduction brazing: hàn đồng bởi cảm ứnginduction brazing: hàn cứng cảm ứnginduction brazing: hàn vảy cứng cảm ứnginduction burner: sản phẩm công nghệ đốt cháy cảm ứnginduction charge: điện tích cảm ứnginduction charging: nạp điện bởi cảm ứnginduction coil: cuộn dây cảm ứnginduction coupling: ghép nối cảm ứnginduction current: mẫu cảm ứnginduction disk relay: rơle đĩa cảm ứnginduction effect: cảm giác cảm ứnginduction electricity: chiếc điện cảm ứnginduction flowmeter: lưu giữ lượng kế cảm ứnginduction flux: thông lượng cảm ứnginduction force: lực cảm ứnginduction frequency converter: cỗ đổi tần cảm ứnginduction furnace: lò cảm ứnginduction generator: vật dụng phát điện cảm ứnginduction generator: máy phát cảm ứnginduction hardening: tôi (bằng) cảm ứnginduction hardening: sự tôi cảm ứnginduction heater: bộ nung cảm ứnginduction heater: lò sưởi cảm ứnginduction heating: sự sinh nhiệt độ cảm ứnginduction heating: nung cảm ứnginduction heating: gia nhiệt cảm ứnginduction heating: hơi nóng cảm ứnginduction instrument: chính sách kiểu cảm ứnginduction instrument: qui định đo cảm ứnginduction instrument: vẻ ngoài (đo) cảm ứnginduction log: biểu vật dụng cảm ứnginduction logging: carota cảm ứnginduction logging method: phương thức carota cảm ứnginduction loop detector: máy dò vòng kiểu dáng cảm ứnginduction loss: tổn hao bởi cảm ứnginduction machine: máy năng lượng điện cảm ứnginduction meter: công tơ cảm ứnginduction method: phương thức cảm ứnginduction motor: bộ động cơ cảm ứnginduction motor: sản phẩm cảm ứnginduction of anesthesia: sự gây cảm ứng gây mêinduction period: thời gian cảm ứnginduction period: thời gian cảm ứnginduction problem: câu hỏi cảm ứnginduction pump: thứ bơm cảm ứnginduction pump: bơm năng lượng điện cảm ứnginduction radio: thứ thu thanh cảm ứnginduction ratio: hệ số cảm ứnginduction ratio: tỷ số cảm ứnginduction regulator: bộ kiểm soát và điều chỉnh cảm ứnginduction relay: rơle cảm ứnginduction salinometer: trang bị đo độ phương diện cảm ứnginduction sonde: thiết bị carota cảm ứnginduction system: hệ thống cảm ứnginduction voltage: năng lượng điện áp cảm ứnginduction voltage: sức điện hễ cảm ứnginduction voltage regulator: bộ ổn áp cảm ứnginduction watt-hour meter: trang bị đo oát giờ đồng hồ cảm ứnginduction welding: sự hàn mẫu mã cảm ứnginduction welding: sự hàn cảm ứnginduction welding: sự hàn điện cảm ứngintrinsic induction: độ cảm ứng nội tạiintrinsic induction: độ chạm màn hình riênglaw of electromagnetic induction: định luật cảm ứng điện từlinear induction motor: hễ cơ chạm màn hình tuyến tínhlow-frequency induction furnace: lò chạm màn hình thấp tầnlow-frequency induction furnace: lò chạm màn hình tần số thấpmagnetic induction: sự cảm ứng từmagnetic induction: độ cảm ứng từmagnetic induction current loop: vòng mạch chạm màn hình từmagnetic induction current loop: vòng lặp hiện thời cảm ứngmagnetic induction density: mật độ cảm ứng từmotional induction: chạm màn hình do gửi độngmutual induction: chạm màn hình (điện) hỗ tươngmutual induction: sự chạm màn hình lẫn nhaunormal induction: cảm ứng thườngphase displacement induction loop detector: cỗ dò vòng cảm ứng dịch đưa phapolyphase induction motor: cồn cơ chạm màn hình nhiều phaprophage induction: chạm màn hình thể nguyên thực thểremanent induction: độ chạm màn hình từ dưresidual induction: độ cảm ứng dưresidual induction: độ cảm ứng từ dưresidual magnetic induction: độ cảm ứng dưresidual magnetic induction: độ chạm màn hình từ dưrook induction: chạm màn hình chân răngsaturation induction: độ chạm màn hình bão hòaself-excited induction generator: lắp thêm phát (điện) chạm màn hình tự kích thíchsingle phase induction motor: cồn cơ cảm ứng một phaslip ring induction motor: động cơ chạm màn hình vành trượtsurface induction: sự chạm màn hình bề mặtsynchronous induction motor: đụng cơ cảm ứng đồng bộtelephone induction coil: cuộn cảm ứng điện thoaitelephone induction coil: cuộn chạm màn hình điện thoạithree-phase induction motor: rượu cồn cơ chạm màn hình ba phavariable induction systems: hệ thống cảm ứng biến thiênzygotle induction: chạm màn hình hợp tửcảm ứng điệnFaraday"s law of electromagnetic induction: định mức sử dụng Faraday về cảm ứng điện từelectric induction: sự chạm màn hình điệnelectric induction: độ cảm ứng điệnelectric induction furnace: lò chạm màn hình điệnelectro magnetic induction: cảm ứng điện tửelectromagnetic induction: sự chạm màn hình điện từfaraday"s law of electromagnetic induction: định luật cảm ứng điện từinduction (magnetic): chạm màn hình điện (từ)law of electromagnetic induction: định luật cảm ứng điện từtelephone induction coil: cuộn chạm màn hình điện thoaitelephone induction coil: cuộn chạm màn hình điện thoạicửa vàođộ cảm ứngelectric induction: độ cảm ứng điệnforced induction: độ chạm màn hình cưỡng bứcintrinsic induction: độ cảm ứng nội tạiintrinsic induction: độ cảm ứng riêngmagnetic induction: độ cảm ứng từmagnetic induction density: mật độ chạm màn hình từremanent induction: độ chạm màn hình từ dưresidual induction: độ chạm màn hình dưresidual induction: độ chạm màn hình từ dưresidual magnetic induction: độ cảm ứng dưresidual magnetic induction: độ chạm màn hình từ dưsaturation induction: độ chạm màn hình bão hòaphép quy nạpcomplete induction: phép quy nạp hoàn toàndescending induction: phép quy hấp thụ giảmfinite induction: phép quy nạp hữu hạninduction by simple enumeration: phép quy nạp bằng liệt kêmathematical induction: phép quy nạp toán họcsuccessive induction: phép quy nạp liên tiếptransfinite induction: phép quy nạp cực kỳ hạnquy nạpcomplete induction: phép quy nạp hoàn toàndemonstration by induction: chứng tỏ bằng quy nạpdescending induction: phép quy hấp thụ giảmfinite induction: phép quy nạp hữu hạninduction by simple enumeration: phép quy nạp bằng liệt kêinduction predicate: vị ngữ quy nạpinduction principle: nguyên lý quy nạpinduction schema: sơ thiết bị quy nạpinduction scheme: sơ đồ vật quy nạpinduction step: bước quy nạpinduction variable: trở thành quy nạpmathematical induction: quy hấp thụ toán họcmathematical induction: phép quy hấp thụ toán họcmathematical induction: sự quy hấp thụ toán họcmethod of induction: phương thức quy nạpproof by induction: chứng tỏ bằng quy nạprestricted induction scheme: sơ thiết bị quy hấp thụ thu hẹpsecond induction principle: nguyên tắc quy nạp sản phẩm công nghệ haisecond induction principle: nguyên tắc quy nạp trang bị haisuccessive induction: phép quy hấp thụ liên tiếptransfinite induction: phép quy nạp khôn xiết hạntransfinite induction: quy nạp rất hạnsự nạpsuy diễnsuy luậntừ cảmLĩnh vực: ô tôcửa hút vàosự dẫn vàoLĩnh vực: hóa học và vật liệuhiên tượng cảm ứngLĩnh vực: toán và tinphương pháp quy nạpLĩnh vực: y họcsự cảm ứngelectric induction: sự chạm màn hình điệnelectromagnetic induction: sự chạm màn hình điện từelectrostatic induction: sự cảm ứng tĩnh điệnmagnetic induction: sự cảm ứng từmutual induction: sự cảm ứng lẫn nhausurface induction: sự chạm màn hình bề mặtLĩnh vực: xây dựngsự không khí vàothúc tiếnFaraday"s law of electromagnetic inductionđịnh điều khoản Faraday về cảm ừng từcoefficient of inductionhệ số rò rỉcoefficient of mutual inductionhệ số hỗ cảmelectric inductionđộ dịch điện môielectric inductionđộ điện dịchelectric inductionmật độ điện dịchelectric inductionmật độ thông lượng điệnelectrification by inductionnhiễm điện (bằng) tận hưởng ứnghọc nghề vỡ lẽ lònginduction courselớp bồi dưỡng cho nhân viên mới vào làminduction courselớp dự bị hội nhậpinduction smoke channelống dẫn khói danh từ o cảm ứng - Cảm ứng điện từ là sự phạt ra chiếc điện vào dây dẫn đặt trong từ trường biến đổi hoặc một dây dẫn dịch chuyển qua một trường từ. - Cảm ứng từ là mật độ từ thông hoặc trường từ với cũng là quá trình từ hoá một vật bằng cách cho tác dụng trường từ. o sự cảm ứng, hiện tượng cảm ứng; độ cảm ứng § electric induction : độ cảm ứng điện § forced induction : độ cảm ứng cưỡng bức § mutual induction : sự hỗ cảm, sự cảm ứng lẫn nhau § induction log : log cảm ứng hoặc log điện cảm ứng Một kiểu log điện dùng cho các giếng khoan với chất lỏng ko dẫn điện như dung dịch khoan gốc dầu.

Xem thêm: Sinh Học 11 Bài 9: Quang Hợp Ở Thực Vật C3 C4 Cam Là Gì? Gồm Những Loại Nào?

§ induction sonde : đầu dò cảm ứng § induction tool : đầu dò cảm ứng Thiết bị log tạo cần những chiếc điện vòng đồng trung khu theo chiều thẳng đứng với lan vào vỉa kề mặt thành giếng khoan. § induction-electric log : log cảm ứng hoặc log điện cảm ứng § induction-electrolog : log điện-cảm ứng Phương pháp tổ hợp của log cảm ứng với log sườn.