Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Inequality là gì

*
*
*

inequality
*

Inequality (Econ) Bất đẳng thức.+ quan hệ giới tính nói lên một hàm số của một biến hóa (hay một tập hợp các biến) lớn hơn hay nhỏ hơn một số trong những nào đó.
inequality /,ini:"kwɔliti/ danh từ
sự không bằng nhau; sự không bình đẳng tính ko đều sự không giống nhau tính hay gắng đổi sự không công minh (toán học) bất đẳng thứcsự thăng giángBell"s inequalitybất đẳng thức BellClausius inequalitybất đẳng thức ClausiusClausius inequalityđịnh lý Clausiusabsolute inequalitybất đẳng thức giỏi đốibernoulli"s inequalitybất đẳng thức becnulicauchy"s inequalitybất đẳng thức côsiinequality of Clausiusbất đẳng thức Clausiusinequality of Clausiusđịnh lý Clausiusinequality operatortoán tử bất đẳng thứcinequality operatortoán tử không bằngintegral inequalitybất đẳng thức tích phânisoperimetrical inequalitybất đẳng thức đẳng cấusense of an inequalitychiều của một bất đẳng thứcstrict inequalitybất đẳng thức ngặttriangle inequalitybất đẳng thức tam giácvariational inequalitybất đẳng thức thay đổi phân

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): equality, inequality, equalize, equal, unequal, equally, unequally


*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

inequality

Từ điển Collocation

inequality noun

ADJ. considerable, great, marked, substantial Inequalities of income would lead lớn even greater inequalities in access to lớn health care. | real | growing, increased/increasing | global, regional | class, economic, educational, gender, income, pay, racial, sex/sexual, social, socio-economic, structural

VERB + INEQUALITY cause, create, lead to lớn The introduction of school fees would create inequality between schools. | maintain, perpetuate Many sociologists have regarded education as central in perpetuating inequality. | reinforce Sex inequality in pay reinforces class inequality. | increase | reduce | remove They can build a more harmonious society once inequality và exploitation are removed. | rectify, redress The country has had some success in redressing racial inequalities.

INEQUALITY + VERB exist inequalities that exist in wealth & income | arise from sth, be based on sth inequalities based on racism và social class | persist, remain Even in the age of compulsory school, inequalities in education have remained. | increase | decline

PREP. ~ between economic inequality between men and women | ~ in gender inequality in education

PHRASES inequalities of opportunity/power/wealth, a pattern of inequality

Từ điển WordNet


n.

lack of equality

the growing inequality between rich và poor
Xem thêm: Tortilla Là Gì - Tìm Hiểu 2 Món Bánh Ngon, Nổi Tiếng Của Mexico

English Synonym & Antonym Dictionary

inequalitiessyn.: imbalance irregularity unevennessant.: equality