Soạn Sinh 9 bài 3: Lai một cặp tính trạng (Tiếp theo) giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức về phép lai phân tích, ý nghĩa sâu sắc tương quan trội lặn. Đồng thời giải cấp tốc được những bài tập Sinh 9 trang 13.

Bạn đang xem: Lai một cặp tính trạng tiếp theo

Giải Sinh 9 bài 3 là tài liệu cực kì hữu ích giành cho giáo viên và các em học sinh tham khảo, so sánh với lời giải hay, đúng đắn nhằm nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi và tải tại đây.


Soạn Sinh 9 bài 3: Lai một cặp tính trạng (Tiếp theo)

Lý thuyết Lai một cặp tính trạng (Tiếp theo)Giải bài bác tập SGK Sinh 9 bài 3 trang 13

Lý thuyết Lai một cặp tính trạng (Tiếp theo)

I. Phép lai phân tích

- mỗi phép lai bên trên được điện thoại tư vấn là phép lai phân tích.

- Khái niệm: Phép lai đối chiếu là phép lai giữa khung hình mang tính trạng trạng trội cần khẳng định kiểu ren với khung hình mang tính trạng lặn.

- Kết quả:

Nếu hiệu quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội tất cả kiểu gene đồng thích hợp (AA).Nếu hiệu quả của phép lai là phân tính thì cá thể mang tính chất trạng trội có kiểu gene dị đúng theo (Aa).

II. Ý nghĩa của đối sánh trội - lặn

- đối sánh trội – lặn là hiện tại tượng phổ biến ở các tính trạng trên cơ thể thực vật, động vật hoang dã và người.

- Ví dụ: Ở quả cà chua tính trạng trái đỏ, nhẵn, thân cao là tính trạng trội. Tính trạng trái vàng, tất cả lông tơ, thân tốt là tính trạng lặn. Ở chuột: tính trạng lông đen, ngắn là trội, lông trắng, nhiều năm là lặn.

- Để xác định được đối sánh trội lặn người ta thực hiện phép lai phân tích:

Ví dụ:


P: AA × aa

F1: Aa

F1 × F1: Aa × Aa

F2 có tỷ lệ KG: 1AA : 2Aa : 1aa

KH: 3 trội : 1 lặn

- Ý nghĩa của tương quan trội – lặn:

+ Trong chọn giống nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu: xác minh các tính trạng ước muốn và tập trung nhiều ren quý vào 1 dạng hình gen để tạo nên giống có mức giá trị cao. Fan ta dựa vào tương quan trội – lặn.

+ Để né sự phân li tính trạng diễn ra (ở F1) làm mở ra tính trạng xấu (tính trạng lặn) ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất vật dụng nuôi, cây cỏ người ta đề nghị kiểm tra độ thuần chủng của giống phụ thuộc vào phép lai phân tích.

Giải bài tập SGK Sinh 9 bài 3 trang 13

Câu 1

Muốn xác minh được thứ hạng gen của cá thể mang ý nghĩa trạng trội rất cần được làm gì?

Gợi ý đáp án

Cá thể có kiểu hình trội có thể là thuần chủng (thể đồng hợp trội) hoặc không thuần chủng (thể dị hợp). Bởi vậy để xác minh được hình dạng gen của khung người mang tính trạng trội cần triển khai phép lai phân tích. Lai phân tích là phép lai thân cá thể mang tính trạng trội cần xác minh kiểu gen với cá thể mang ý nghĩa trạng lặn.

Xem thêm: Fame Là Gì? Giải Thích Bú Fame Có Nghĩa Là Gì ? Hám Fame Có Nghĩa Là Gì?

Câu 2

Tương quan liêu trội – lặn của những tính trạng có chân thành và ý nghĩa gì trong trong thực tiễn sản xuất?

Gợi ý đáp án

Tương quan liêu trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở quả đât sinh vật, trong những số đó tính trạng trội thông thường có lợi. Do vậy trong chọn giống đề nghị phát hiện những tính trạng trội nhằm tập trung các gen trội về và một kiểu gen nhằm tạo ra tương đương có ý nghĩa sâu sắc kinh tế cao.


Câu 3

Điền nội dung phù hợp với đa số ô trống sinh sống bảng 3

Bảng 3. đối chiếu di truyền trội trọn vẹn và không hoàn toàn

Đặc điểm

Trội trả toàn

Trội không trả toàn

Kiểu hình F1 (Aa)
Tỉ lệ hình trạng hình ngơi nghỉ F2
Phép lai phân tích được sử dụng trong ngôi trường hợp

Gợi ý đáp án

Đặc điểm

Trội hoàn toàn

Trội không hoàn toàn

Kiểu hình F1 (Aa)Đồng tính (trội át lặn)Biểu hiện tính trạng trung gian giữa ba và mẹ
Tỉ lệ hình dạng hình sinh hoạt F2Phân li: 3 trội, 1 lặnPhân li: 1 trội, 2 trung gian, 1 lặn
Phép lai phân tích được sử dụng trong trường hợp

Câu 4

Khi mang lại cây quả cà chua quả đỏ thuần chủng lai đối chiếu thì ta thu được: