Mã số thuế giờ đồng hồ Anh là gì – Tổng vừa lòng từ vựng giờ Anh chăm ngành thuế kế toán

Như bọn họ đã biết rằng việc đóng thuế khôn cùng quan trọng, ai ai cũng phải có nhiệm vụ đóng thuế. Trong đó có khá nhiều loại thuế khác nhau như thuế thu nhập cá nhân cá nhân, thuế giá trị gia tăng… Và theo đó mỗi người, từng công ty đều sở hữu mã số thuế riêng. Cho dù ở nước ta hay ở quốc tế cũng vậy, nghỉ ngơi Việt Nam bọn họ gọi mã số thuế, vậy quốc tế mã số thuế giờ Anh hotline là gì ? Dưới đây là một số tin tức về mã số thuế tiếng Anh mang lại bạn.

Giải đáp Mã số thuế giờ Anh gọi là gì

Mã số thuế trong tiếng Anh người ta call là Tax Identification Number. Theo đó bạn cũng có thể hiểu đấy là một hàng số, vần âm hoặc ký kết tự.. Mã số thuế vì chưng cơ quan quản lý thuế cấp cho tất cả những người nộp thuế có thể là cá thể hay công ty doanh nghiệp.. Theo hình thức của Luật cai quản thuế.


Bạn đang xem: Mã số thuế trong tiếng anh là gì


Xem thêm: Giải Bài 53 : Môi Trường Và Sự Vận Động, Di Chuyển, Bài 53: Môi Trường Sống Và Sự Vận Động Di Chuyển

Mã số thuế dùng để nhận biết, khẳng định từng người nộp được thống trị thống độc nhất trên phạm vi toàn quốc. Dưới đây là một số từ vựng về thuế, mã số thuế cho những bạn.

*
Mã số thuế giờ đồng hồ Anh

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành kế toán và thuế

Mã số thuế thu nhập cá thể tiếng Anh là gì 

Mã số thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là Tax Identification Number

Mã số kê khai thuế thu nhập cá thể tiếng Anh là gì 

Mã số kê khai thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là Individual Taxpayer Identification Number

Thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là gì 

Thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là Personal income tax

Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tiếng Anh là gì 

Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp tiếng Anh là Profit tax

Thuế giờ Anh là gì

Thuế giờ đồng hồ Anh là Tax

Đăng cam kết thuế giờ Anh là gì

Đăng cam kết thuế tiếng Anh là Registrate

Ấn Định thuế tiếng Anh là gì

Ấn định thuế giờ Anh là Imposea tax

giấy tờ thủ tục hoàn thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Thủ tục hoàn thuế giờ Anh là Refund of tax

Bù trừ thuế giờ Anh là gì

Bù trừ thuế tiếng Anh là Tax offset

chất vấn thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Kiểm tra thuế giờ Anh là Examine

Khai báo thuế tiếng Anh là gì

Khai báo thuế giờ Anh là Declare

Thuế môn bài bác tiếng Anh là gì

Thuế môn bài tiếng Anh là License tax

Thuế giá bán trị gia tăng tiếng Anh là gì

Thuế giá trị gia tăng tiếng Anh là Value added tax

Thuế thu nhập tiếng Anh là gì

Thuế thu nhập tiếng Anh là Income tax

Thuế giá trị tăng thêm đầu vào giờ Anh là gì

Thuế giá chỉ trị ngày càng tăng đầu vào giờ Anh là input đầu vào sales tax

Thuế giá bán trị gia tăng đầu ra tiếng Anh là gì

Thuế giá bán trị gia tăng đầu ra tiếng Anh là output sales tax:

Thuế ủy quyền vốn tiếng Anh là gì

Thuế chuyển nhượng ủy quyền vốn tiếng Anh là Capital transfer tax

Thuế xuất, nhập vào tiếng Anh là gì

Thuế xuất, nhập khẩu tiếng Anh là Export/Import tax

Thuế trước bạ tiếng Anh là gì

Thuế trước bạ tiếng Anh là Registration tax

Thuế khôn xiết lợi nhuận tiếng Anh là gì

Thuế khôn cùng lợi nhuận giờ đồng hồ Anh là Excess profits tax

Thuế loại gián thu tiếng Anh là gì

Thuế loại gián thu giờ Anh là Indirect tax

Thuế trực thu giờ đồng hồ Anh là gì

Thuế trực thu giờ đồng hồ Anh là Direct tax

Thuế suất giờ Anh là gì

Thuế suất giờ Anh là Tax rate

chế độ thuế tiếng Anh là gì

Chính sách thuế tiếng Anh là Tax policy

sút thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Giảm thuế giờ đồng hồ Anh là Tax cut

Tiền phát thuế tiếng Anh là gì

Tiền phát thuế tiếng Anh là Tax penalty

chịu đựng thuế tiếng Anh là gì

chịu đựng thuế tiếng Anh là Taxable

ăn lận thuế tiếng Anh là gì

Gian lận thuế giờ đồng hồ Anh là Tax fraud

Trốn thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Trốn thuế giờ Anh là Tax avoidance

làm hồ sơ khai thuế bằng điện tử giờ Anh là gì

Hồ sơ khai thuế bằng điện tử giờ Anh là E – file

câu hỏi khai, nộp hồ sơ, tờ khai thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Việc khai, nộp hồ nước sơ, tờ khai thuế tiếng Anh là Filing of retur

Kỳ tính thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Kỳ tính thuế giờ Anh là Assessment period

vấn đề tính thuế giờ Anh là gì

Việc tính thuế giờ Anh là Tax computation

Kỳ hạn thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Kỳ hạn thuế tiếng Anh là Term:

Sổ thuế tiếng Anh là gì

Sổ thuế giờ Anh là Register of tax

Ưu đãi thuế giờ Anh là gì

Ưu đãi thuế tiếng Anh là Tax incentives

Trợ cấp thuế tiếng Anh là gì

Trợ cấp thuế giờ Anh là Tax allowance

fan giúp khai thuế tiếng Anh là gì

Người giúp khai thuế tiếng Anh là Tax preparer

Năm tính thuế tiếng Anh là gì

Năm tính thuế giờ Anh là Tax year

những tranh chấp về thuế giờ Anh là gì

Các tranh chấp về thuế tiếng Anh là Tax dispute