Sự khác biệt giữa ceteris paribus và mutatis mutatisis là gì? - 2021 - Talkin go money

Supply and Demand: Crash Course Economics #4 (Tháng BảY 2021).

Bạn đang xem: Mutatis mutandis là gì

Bạn đang xem: Mutatis mutandis là gì


*

*

a:

Ceteris paribus và những sửa đổi tương ứng là các cụm từ tiếng Latin thường được sử dụng làm opstinacajnice.comết tắt để giải thích các ý tưởng nhất định về kinh tế và tài chính. Ceteris paribus có thể được dịch là "https://opstinacajnice.com/mutatis-mutandis-la-gi/imager_2_55_700.jpgtất cả những thứ khác bằng nhau"https://opstinacajnice.com/mutatis-mutandis-la-gi/imager_2_55_700.jpg hoặc "https://opstinacajnice.com/mutatis-mutandis-la-gi/imager_2_55_700.jpggiữ các yếu tố khác liên tục."https://opstinacajnice.com/mutatis-mutandis-la-gi/imager_2_55_700.jpg Điều này có nghĩa là trong khi xem xét tác động của một biến kinh tế đối với biến khác, tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến biến thứ hai được giữ liên tục. Mục đích là để cho nhà kinh tế học hiểu được một hoặc hai biến số một cách cô lập và được đưa vào chơi vì sự khó khăn rất nhiều trong opstinacajnice.comệc phân tích một số yếu tố kinh tế năng động cùng một lúc. Ví dụ, theo luật yêu cầu và luật cung cấp, nếu giá thịt bò tăng, ceteris paribus, nhu cầu thịt bò dự kiến ​​sẽ giảm. Tuy nhiên, nếu không có sự khác biệt về nguyên tắc ceteris paribus, giả định này không chính xác vì nhu cầu thịt bò có thể vẫn không đổi vì giá của tất cả các mặt hàng thay thế như gà, cũng có thể tăng đều.

Tuy nhiên, nguyên tắc của mutatisis tương đối thường được sử dụng trong luật pháp hơn là trong các lĩnh vực kinh tế hoặc tài chính. Nó thường được sử dụng khi so sánh hai hoặc nhiều trường hợp hoặc tình huống đòi hỏi một số thay đổi cần thiết mà không ảnh hưởng đến chủ đề chính của vấn đề, đặc biệt là các hợp đồng giữa các bên đã có những thoả thuận tương tự trước đó. Ví dụ, một hợp đồng gia hạn thuê nhà giữa chủ nhà và người thuê nhà có thể được soạn thảo với những sửa đổi tương ứng, có nghĩa là nó phản ánh các thay đổi cần thiết như tăng tiền thuê. Khái niệm này thường được sử dụng trong các văn bản pháp luật để thu hút sự chú ý đến các biến thể giữa một báo cáo hiện hành và một phiên bản trước đó.

Xem thêm: Vasodilation Là Gì - Nitric Oxide And Vasodilation In Human Limbs

Cuối cùng, sự khác biệt giữa các nguyên tắc đối lập của ceteris paribus và mutatisis mutatisis là vấn đề tương quan so với nguyên nhân. Nguyên lý ceteris paribus cho phép nghiên cứu tác động nhân quả của một biến trên một, với tất cả các yếu tố ảnh hưởng khác giữ không đổi.Đó là, do đó, một phần phái sinh. Mutatis mutandis cho phép phân tích hiệu quả tương quan bằng cách phân tích hiệu quả của một biến trên một biến khác với các biến khác thay đổi theo ý của chúng. Nhận thức tương ứng về tính năng động của các yếu tố kinh tế giúp rút ra một bức tranh lớn hơn cho thấy các biến kinh tế ảnh hưởng và tương quan với nhau như thế nào; như vậy, mutatisis mutandis được coi là một dẫn xuất tổng thể.