tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

nêu số đông đặc điểm khác biệt về cấu tạo giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực theo bảng sau:

dấu hiệu ssTế bào nhân sơTế bào nhân thực
cấu trúc của nhân
Riboxom
Các bào quan tiền khác


*

*

Điểm khác hoàn toàn về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực:

Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực
 
Thành tế bào, vỏ nhày, lông, roi Không
Nhân Là vùng nhân đựng ADN, chưa có màng bao bọc.

Bạn đang xem: Nêu các điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và nhân thực

Có màng bao bọc, phía bên trong chứa dịch nhân, nhân nhỏ và chất nhiễm sắc. Bên trên màng có tương đối nhiều lỗ nhỏ.
Tế bào chất Không có hệ thống nội màng, không tồn tại khung tế bào và không có bào quan bao gồm màng bao bọc. Có hệ thống nội màng, gồm khung tế bào và bào quan bao gồm màng bao bọc.
Bào quan Ribôxôm Đa dạng: ribôxôm, lưới nội chất, thể gôngi, ty thể,…

Đúng 0
comment (0)

Nêu những điểm biệt lập về cấu tạo giữa tế bào nhân sơ và nhân thực.

 


Lớp 8 Sinh học tập
4
0
Gửi hủy

Tham khảo:

 

Điểm biệt lập về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực:

Tế bào nhân sơTế bào nhân thực

 
Thành tế bào, vỏ nhày, lông, roiKhông
NhânLà vùng nhân đựng ADN, chưa xuất hiện màng bao bọc.Có màng bao bọc, bên phía trong chứa dịch nhân, nhân bé và chất nhiễm sắc. Bên trên màng có khá nhiều lỗ nhỏ.
Tế bào chấtKhông có hệ thống nội màng, không có khung tế bào và không có bào quan có màng bao bọc.Có hệ thống nội màng, gồm khung tế bào với bào quan gồm màng bao bọc.
Bào quanRibôxômĐa dạng: ribôxôm, lưới nội chất, thể gôngi, ty thể,…

Đúng 1
comment (0)

 

Tế bào nhân sơTế bào nhân thực
Thành tế bào, vỏ nhày, lông, roiKhông
NhânLà vùng nhân chứa ADN, chưa tồn tại màng bao bọc.Có màng bao bọc, bên phía trong chứa dịch nhân, nhân con và hóa học nhiễm sắc. Bên trên màng có tương đối nhiều lỗ nhỏ.
Tế bào chấtKhông có hệ thống nội màng, không có khung tế bào và không tồn tại bào quan có màng bao bọc.Có khối hệ thống nội màng, có khung tế bào cùng bào quan tất cả màng bao bọc.
Bào quanRibôxômĐa dạng: ribôxôm, lưới nội chất, thể gôngi, ty thể,…

Đúng 1
comment (0)

Tế bào nhân sơTế bào nhân thực

 
Thành tế bào, vỏ nhày, lông, roiKhông
NhânLà vùng nhân chứa ADN, chưa xuất hiện màng bao bọc.Có màng bao bọc, bên phía trong chứa dịch nhân, nhân bé và hóa học nhiễm sắc. Trên màng có không ít lỗ nhỏ.
Tế bào chấtKhông có hệ thống nội màng, không tồn tại khung tế bào và không có bào quan có màng bao bọc.Có hệ thống nội màng, tất cả khung tế bào và bào quan có màng bao bọc.
Bào quanRibôxômĐa dạng: ribôxôm, lưới nội chất, thể gôngi, ty thể,…

Đúng 0
bình luận (0)
SGK trang 39

Câu 6: Nêu những đặc điểm khác hoàn toàn về kết cấu giữa tế bào nhân sơ cùng nhân thực.


3
0
Gửi diệt

Điểm biệt lập về cấu tạo giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là:

- Nhân:- Tế bào nhân sơ nhân không phân hóa, chưa tồn tại màng nhân.- Tế bào nhân thực đã có màng nhân cùng nhân đã phân hóa.- Bào quan:- Tế bào nhân sơ chưa tồn tại bào quan.- Tế bào nhân thực đã có khá nhiều bào quan.


Đúng 0

bình luận (0)

Điểm khác biệt về kết cấu giữa tế bào nhân sơ cùng tế bào nhân thực là:

- Nhân:- Tế bào nhân sơ nhân chưa phân hóa, chưa có màng nhân.- Tế bào nhân thực đã bao gồm màng nhân cùng nhân đã phân hóa.- Bào quan:- Tế bào nhân sơ chưa có bào quan.- Tế bào nhân thực đã có tương đối nhiều bào quan.


Đúng 0

bình luận (0)

- Nhân:- Tế bào nhân sơ nhân chưa phân hóa, chưa có màng nhân.- Tế bào nhân thực đã bao gồm màng nhân cùng nhân đang phân hóa.- Bào quan:- Tế bào nhân sơ chưa tồn tại bào quan.- Tế bào nhân thực đã có khá nhiều bào quan.


Đúng 0

phản hồi (0)

Lập bảng các điểm lưu ý giống nhau và khác biệt về kết cấu giữa tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực.

 


Lớp 6 Sinh học
2
0
giữ hộ Hủy

Tham khảo:

 

Tế bào nhân sơ

Tế bào nhân thực

Giống nhau

Tế bào nhân sơ cùng tế bào nhân thực hầu hết được cấu tạo từ 3 nguyên tố là: vùng nhân hoặc nhân, màng sinh chất, tế bào chất

Khác nhau

Vùng nhân chưa tồn tại màng bao bọc

Vùng nhân gồm màng bao bọc


Đúng 2
comment (0)
Đúng 0
comment (0)
nguyên nhân nói cấu trúc lưới nội chất là sự phân biệt cơ bạn dạng giữa tế bào nhân thực với tế bào nhân sơ
1
0
Gửi hủy

Vì làm việc tế bào nhân thực thì cấu trúc lưới nội chất là một khối hệ thống các xoang cùng túi màng ở trong tế bào nhân thực còn vào tế bào nhân sơ thì ko được xác định rõ điều này .


Đúng 0

comment (0)

Câu 1. Đơn vị cấu trúc cơ thể là

A. Tế bào

B. Mô

C. Cơ quan

D. Hệ cơ quan

Câu 2. Đặc điểm tách biệt tế bào nhân thực với tế bào nhân sơ là

A. Màng tế bào

B. Hóa học tế bào

C. Những bào quan 

D. Nhân có màng nhân bao bọc

Câu 3 Thành phần chính kết cấu nên tế bào là

A. Màng tế bào, chất tế bào, nhân hoặc vùng nhân

B. Vách tế bào, màng tế bào, hóa học tế bào, nhân

C. Màng tế bào, chất tế bào, lục lạp, nhân

Câu 4. Quan gần cạnh tế bào sau đây và cho biết thêm vị trí làm sao là màng tế bào?

 

A. (4) B. (1) C. (2) D. (3)

Câu 5. Tế bào Nhân sơ có cấu trúc gồm:

A. Màng tế bào, chất tế bào cùng nhân tế bào

B. Màng tế bào, chất tế bào và vùng nhân

C. Màng tế bào, hóa học tế bào, những bào quan tiền

D. Lông, chất tế bào cùng vùng nhân

Câu 6. Tế bào Nhân thực có kết cấu gồm:

A. Màng tế bào, chất tế bào và nhân tế bào

B. Màng tế bào, hóa học tế bào với vùng nhân

C. Màng tế bào, hóa học tế bào, lục lạp

D. Vách tế bào, hóa học tế bào và vùng nhân

Câu 7. Quan ngay cạnh tế bào sau đây và cho biết thêm vị trí như thế nào là nhân tế bào?

 

A.

Xem thêm: Thực Hành: Quan Sát Và Mô Tả Cơ Thể Đơn Bào Cơ Thể Đa Bào Cơ Thể Đa Bào

 (4) B. (1) C. (2) D. (3)

Câu 8. Nơi tinh chỉnh mọi vận động sống vào tế bào là

A. Màng tế bào B. Nhân hoặc vùng nhân

C. Hóa học tế bào D. Những bào quan trong tế bào chất

Câu 9. Thành phần bảo đảm an toàn và điều hành và kiểm soát các hóa học ra vào tế bào là

A. Màng tế bào B. Hóa học tế bào C. Các bào quan D. Nhân hoặc vùng nhân

Câu 10. Đặc điểm cơ bạn dạng để riêng biệt tế bào thực vật dụng với tế bào động vật hoang dã là

A. Màng tế bào B. Hóa học tế bào C. Bào quan lại lục lạp D. Nhân hoặc vùng nhân

Câu 11. Tế bào tất cả chức năng

A. đảm bảo an toàn và kiểm soát và điều hành các chất

B. Điều khiển mọi chuyển động sống

C. Kết cấu cơ thể và tiến hành các vận động sống

D. Ra mắt các chuyển động sống

Câu 12. Gồm 10 tế bào ở mô phân sinh ngọn thâm nhập sinh sản liên tục 4 lần, số tế bào nhỏ là