Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài bác tập

Lớp 3

Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu

Bạn vẫn xem: giả dụ một ống mạch gỗ bị tắc mẫu mạch gỗ rất có thể tiếp tục đi lên đươc không vị sao


*

Giải bài bác tập Sinh học tập 11A - đưa hóa vật hóa học và năng lượng ở thực vậtB - gửi hóa vật hóa học và tích điện ở đụng vậtA - chạm màn hình ở thực vậtB - cảm ứng ở rượu cồn vậtA - sinh trưởng và phát triển ở thực vậtB - sinh trưởng và cải tiến và phát triển ở động vậtA - sản xuất ở thực vậtB - tạo nên ở đụng vậtNếu một ống mạch gỗ bị tắc, cái nhựa nguyên vào ống đó gồm thế liên tiếp đi lên được không? do sao Trang trướcTrang sau

Bài 2: Vận chuyển những chất vào cây

Bài 3 (trang 14 SGK Sinh 11): trường hợp một ống mạch mộc bị tắc, cái nhựa nguyên trong ống đó có thế tiếp tục đi lên được không? vị sao?

Lời giải:

ví như một ống mạch gỗ bị tắc, chiếc nhựa nguyên trong ống vẫn liên tiếp đi lên được. Vì các tế bào mạch gỗ xếp sít nhau theo cách: lỗ mặt của tế bào này sít khớp với lỗ bên của tế bào mặt cạnh. Bởi vì vậy, ví như một ống mạch mộc bị tắc thì dòng nhựa nguyên đi qua lỗ bên sang ống mặt cạnh, bảo đảm cho cái vận đưa được liên tục.