Cùng nhận bộ tài liệu tìm hiểu thêm Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGKSinh 11 nâng caoChương 1Bài22 Ôn tập Chương Ibao có nhữngphương pháp giảibài tập sau SGK cuối bài học kinh nghiệm theo chương trình SGKSinh học 11 nâng caođược opstinacajnice.com biên soạnđể những em rất có thể luyện tập các kiến thức sau hồ hết giờ học tập trên lớp với các cách giảibài tập SGKkhác nhau. Nội dung chi tiết mời những em xem tại đây.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 sinh học 11 nâng cao


Bài 1 trang 87 SGK Sinh 11 nâng cao

Bài 2 trang 87 SGK Sinh 11 nâng cao

Bài 3 trang 87 SGK Sinh 11 nâng cao

Bài 4 trang 88 SGK Sinh 11 nâng cao

Bài 5 trang 88 SGK Sinh 11 nâng cao

Bài 6 trang 88 SGK Sinh 11 nâng cao

Câu hỏi trắc nghiệm khách hàng quan

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8


TT

Các quá trình

Các con đường
1Hấp thụ nước

- Qua bề mặt các tế bào biểu bì của cây (thực đồ vật thủy sinh)

- Qua mặt phẳng tế bào biểu so bì của rễ (thực đồ trên cạn)

2Vận chuyến nước

- Qua thành tế bào cùng gian bào bị chống trở bởi vì dải casparin ko thấm nước.

- Qua các tế bào sinh sống (qua hóa học nguyên sinh, không bào)

3

Thoát khá nước

- Qua khí khổng

- Qua mặt phẳng lá - qua cutin


Hãy điền nội dung phù vào bảng 22.2

TT

Các thừa trìnhCác con đường

1

Trao đổi hóa học khoáng
2Trao đổi nitơ

Hướng dẫn giải


TT

Các thừa trìnhCác nhỏ đường

1

Trao đổi hóa học khoáng

Qua mạch gỗ cùng qua mạch rây

2Trao thay đổi nitơ

Cố định nitơ khí quyển với sự phân giải của vi khuẩn đối với các hợp hóa học hữu cơ trong đất.


Hãy điền nội dung cân xứng điền vào bảng 22.3

TT

Vấn đềQuang hợpHô hấp

1

Khái niệm
2Phương trình tổng quát
3Bản chất
4Nơi diễn ra

Hướng dẫn giải


TT

Vấn đềQuang hợpHô hấp

1

Khái niệm

Là quy trình cây xanh hấp thu tích điện ánh sáng bởi hệ sắc đẹp tố của mình và sử dụng năng lượng này nhằm tổng hợp hóa học hữu cơ.

Là quy trình ôxi hóa các hợp hóa học hữu cơ thành C02và H20, đôi khi giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

2Phương trình tổng quát

6C02+12H20

(ás, hệ sắc tố)

⟶⟶⟶⟶⟶⟶ C6H1206+602+ 6H20

C6H1206+ 602= 6C02+ 6H20 + Q (năng lượng)
3Bản chất

Là quá trình ôxi hóa khử. Trong đó quy trình ôxi hóa trực thuộc pha sáng sủa và quy trình khử thuộc pha tối.

Là quá trình ôxi hóa các hợp chất hữu cơ nhằm giải phóng năng lượng hỗ trợ cho mọi hoạt động sống của tế bào với cơ thể.
4Nơi diễn ra

Lục lạp

Chất tế bào và ti thể của mọi tế bào sống.

Bài 4 trang 88 SGK Sinh 11 nâng cao


Hãy điền nội dung cân xứng vào bảng 22.4

Các phép tắc quang hợp với hô hấp.

TT

Quá trìnhCơ chế

1

Quang hợp

2

Hô hấp

Hướng dẫn giải


TT

Quá trìnhCơ chế

1

Quang hợp

Pha sáng ra mắt trên cấu trúc hạt của lục lạp. Ôxi hóa nước để áp dụng H+và e-tạo ATP và NADPH, giải tỏa 02, bao hàm các bội nghịch ứng theo trang bị tự sau:Kích đam mê clorophyl vì chưng phôtôn ánh sáng.Quang phân li nước nhờ năng lượng hấp phụ từ những phôtôn.Quang hóa hiện ra ATP và NADPH.Pha tối ra mắt sự khử CO2bằng ATP và NADPH tạo những hợp hóa học hữu cơ (đường C6H1206) bên trên thể nền với theo chu trình khớp ứng với mỗi nhóm thực vật:Nhóm C3- chu trình CanvinNhóm C4- quy trình Hatch - SlackNhóm CAM - chu trình riêng biệt

2

Hô hấpGiai đoạn phân giải đường: Glucôzơ -> 2axit piruvicĐường phân diễn ra ở hóa học tế bào trong điều kiện yếm khí.Hô hấp yếm khí (lên men) diễn ra ở chất tế bào:Axit piruvic -> Rượu êtilicAxit piruvic -> Axit lacticHô hấp hiếu khí diễn ra ở ti thể:Chu trình Crep: Axit piruvic -> C02+ H20Chuỗi chuyền điện tử và quy trình phôtphorin hóa tạo nên 30 ATP

Bài 5 trang 88 SGK Sinh 11 nâng cao


Hãy điền nội dung cân xứng và bảng 22.5

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở rượu cồn vật.

TT

Quá trìnhĐặc điểm và cốt truyện cơ bản

1

Tiêu hóa
2Hô hấp

3

Tuần hoàn

4Cân bởi nội môi

Hướng dẫn giải


TT

Quá trìnhĐặc điểm và tình tiết cơ bản

1

Tiêu hóa

- Đặc điểm: quy trình tiêu hóa hầu hết là những biến hóa cơ học và kế tiếp là những biến đổi hóa học được thực hiên nhờ những enzim do những tuyến tiêu hóa ngày tiết ra.

- cốt truyện cơ bản: hấp thụ cơ học: đa số nhờ răng với thành cơ ống hấp thụ nghiền nhỏ tuổi thức ăn, có tác dụng tăng bề mặt tiếp xúc của thức ăn kèm enzim. Tiêu hóa hóa học: nhờ các enzim trong con đường nước bọt và các tuyến hấp thụ khác đổi khác các hóa học hữu cơ phức hợp thành những chất đơn giản có thể hấp thụ được vào máu để mang tới những cơ quan, tế bào của cơ thể.

2Hô hấp

- Đặc điểm: quá trình hô hấp được thực hiện nhờ sự ôxi hóa những chất dinh dưỡng bao gồm trong tế bào, tạo ra thành phầm là C02và H20, đôi khi giải phóng ra năng lượng.

- tình tiết cơ bản: 02+ Hb (tự do hoặc vào hồng cầu) -> Hb02hoặc 02hòa tan đi vào trong tiết tương theo đường máu mang lại tế bào. Ngược lại, C02được chuyên chở dưới dạng NaHC03, HbC02và tổng hợp trong nước mô, ngày tiết tương để chuyển mang lại phổi.

3

Tuần hoàn

- Đặc điểm: Hệ vận chuyển đón nhận các chất dinh dưỡng và ôxi tự máu cùng dịch mô vận động liên tục từ đầu đến chân nhờ tim với hệ mạch.

- tình tiết cơ bản: buổi giao lưu của hệ vận chuyển bao gồm hoạt động co bóp của tim đẩy tiết vào trong hệ mạch và buổi giao lưu của hệ mạch di chuyển máu vận chuyển trong toàn thể cơ thể.

4Cân bằng nội môi

- Đặc điểm: cân đối nội môi là đảm bảo an toàn sự cân bằng và bình ổn pH, áp suất thẩm thấu, nhiệt độ độ...

- diễn biến cơ bản: Thận cân bằng nước với khoáng, hệ đệm trong máu ổn định pH của nội môi, gan tham gia điều hòa glucôzơ trong máu cùng prôtêin trong huyết tương.


Bài 6 trang 88 SGK Sinh 11 nâng cao


Điền vào các ô trống trong sơ đồ sau giúp thấy mối liên quan giữa công dụng của hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa và nội bào.

Xem thêm: Soạn Sinh 9 Bài 45 - Giải Vở Bài Tập Sinh Học 9

*

Hướng dẫn giải


Sơ đồ vật mối liên quan giữachức năng của hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa với nội bào.