§22. ÔN TẬP CHƯƠNG IMỐI quan lại HỆ DINH DUỠNG ngơi nghỉ THựC vậtHình 22.1 thể hiện một trong những quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quy trình gì xẩy ra trong câu trúc đặc hiệu nào và ở đâu. Nhờ vào hình 22.1, hãy viết vấn đáp vào các dòng a - c dưởi đây. B) --c) -- d) --c) —-Hình 22.1. -Mối quan lại hệ dinh dưỡng ở thực vậtTrả lời:CO2 khuếch tán qua khí khổng vào lá.Quang đúng theo trong lục lạp ngơi nghỉ lá.Dòng đi lại đường saccarôzơ từ lá xuống rỗ theo mạch libe trong thân cây.Dòng vận động nước và các ion khoáng tự rễ lên lá theo mạch gỗ từ rễ qua thân lên lá.c) Thoát khá nước qua khí khổng và cutin ở trong lớp biểu so bì lá.MÔÌ quan HỆ GIỮA quang đãng HỢP VÀ HÔ HẤP làm việc THựC vậtQuang hợpHình 22.2. -Mối quan hệ giới tính giữa quang đãng hợp với hô hấpHãy điền những chất quan trọng vào vị trí tất cả dấu hỏi (?) vào hình 22.2 mặt TrờiO2 +CôHnOr,ADP + Pi (H3PO4)Trả lời:QuanghợpTIÊU HOÁ sinh sống ĐỘNG VẬTĐiền dâu X vào những ô □ trong bảng 22 mang đến ý vấn đáp đúng về các quá trình ticu hoá cơ học hoặc hoá học ở động vật hoang dã dơn bào, động vật hoang dã có túi tiêu hoá và động vật có ông tiêu hoá.Bảng 22. Ccỉc quy trình tiêu hóaQuá trình tiêu hoáTiêu hoá sống dộng vật solo bàoTiêu hoá ở động vật hoang dã có túi tiêu hoáTiêu hoá ở động vật có ông tiêu hoáTiêu hoá cơ họcXTiêu hoá hoá họcXXXHÔ IIẤP sinh sống DỘNG VẬTCho biêt cơ quan đàm phán khí (1 thực vật với dộng vật.So sánh sự dàn xếp khí ở khung hình thực đồ vật vù khung hình động vật.Trả lời:Cơ quan trao dổi khí:+ làm việc thực vật: tế bào khí khổng+ ơ rượu cồn vật: bề mặt cơ thể, hệ thông ống khí, mang, phổi.So sánh sự dàn xếp khí ở khung người thực vật và đụng vật:Trao đổi khí ở cơ thể thực vật:+ Ớ mức tế bào tất cả hô hấp giông cùng với hô hâp nội bào của cơ thể động vật: hút ôxi và giải phóng ra khí cacbonic. Ngoài trao đổi khí qua hô hấp, sinh hoạt thực thứ còn bàn bạc khí qua quang đãng hợp ra mắt theo chiều ngược lại: hút khí cacbonic với giải phóng ra ôxi.+ ở mức cơ thể, sự trao đổi khí giữa các mô và những cơ quan tiền trong khung người thực đồ thực hiện bằng phương pháp khuếch tán qua khoảng tầm gian bào. Dàn xếp khí giữa khung người thực vật với môi trường được thực hiện thông qua những khí khổng sinh hoạt lá và tị nạnh khổng sinh hoạt thân cây.Trao thay đổi khí ở cơ thổ cồn vật:+ Ớ nút cơ thể: Động vật điều đình khí với môi trường xung quanh xung quanh các cơ quan hô hấp là mặt phẳng cơ thể, hệ thông ông khí, mang, phổi. Quá trình trao thay đổi khí giữa khung người với môi trường xung quanh dựa trên phép tắc khuếch tán tự nơi có áp suâ"t khí đảm đương nơi có áp suất khí tháp. Ôxi từ phía bên ngoài khuếch tán vào cơ the qua phòng ban hô hấp với khí cacbonic khuếch tán trường đoản cú trong cơ thể ra ngoài.+ Ở nút tế bào: Tế bào dàn xếp khí ôxi với cacbonic với huyết cũng dựa trên nguyên tắc khuếch tán tự nơi gồm áp suất khí sanh trọng nơi tất cả áp suâ"t khí thcấp. Ôxi từ tiết khuếch tán từ tiết vào tế bào với khí cacbonic khuếch tán tự tế bào vào máu.V. HỆ TUẦN HOÀN sống ĐỘNG VẬTCho biết hệ thống vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ngơi nghỉ thực vật cùng hệ thông vận chuyển máu ở đụng vật.Trả lời:+ Hộ thông di chuyển nhựa nguycn, vật liệu bằng nhựa luyện nghỉ ngơi thực vật là mạch gỗ với mạch rây.+ Hệ thông vận chuyển máu ở động vật là hộ tuần hoàn.Cho biết dộng lực chuyển vận nhựa nguyên, nhựa luyện sống cơ nỗ lực thực đồ vật và khối hệ thống vận gửi máu ở cơ thể dộng vậtTrả lời:+ Động lực đi lại nhựa nguycn là sự việc phôi thích hợp của 3 lực:Áp suất rỗ.Lực hút bởi thoát tương đối nước sinh hoạt lá.Lực lien kết thân cácphân tử nước cùng với nhau với với vách tếbàomạchgỗ.+Động lực vận chuyểnnhựa luyện là sự việc chênh lệch ápsuấtthẩm thâìigiữacơ quan đến (lá) và ban ngành nhận (rỗ).+Động lực vận chuyểnmáu ở khung người động đồ dùng là tim.-Quan tiếp giáp hình 22.3 vàtra l("fi các câu hdi sau:+ khung hình động thiết bị trao dổi chất với môi trường sống như tlĩế nào?+ Mối tương quan về tác dụng giữa các hệ cơ sở với nhau cùng giữa cúc hệ cơ qúan cùng với tế bào khung người (với chuyển hoủ nội bào).Hình 22.3. - Sơ đồ thương lượng chất giữa khung người với môi trường xung quanh sốngTrắlời:+ khung hình động vật solo bào với đa bào bậc thấp bàn bạc châì trực tiếpvới môi trường thiên nhiên bên ngoài.+ Động vật dụng bậc cao: các tế bào ở sâu trong khung người nên nên ưao đổi chất với môi trường thiên nhiên ngoài con gián tiếp thông qua môi trường xung quanh trong (là máu với dịch mô bao quanh tế bào: hệ tuần hoàn) và những hệ tiêu hóa, hô hấp và bài tiết.+ Tế bào là đơn vị chức năng câu ưúc và tính năng của cơ thể sống. Những tế bàotồn tại, luôn thay đổi thành phần, mập lên và phân chia là nhờ thường xuyên được hệ tiêu hóa cung câp những chất bổ dưỡng dưới dạng các hợp chất đơn giản và dễ dàng (nhờ hệ tuần hoàn vận chuyển).+ Trong vượt trình buổi giao lưu của tế bào yên cầu phải tiêu dùng năng lượng.


Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 sinh học 11


Xem thêm: " Xử Lý Tiếng Anh Là Gì - Phân Loại Và Xử Lý Tiếng Anh Là Gì

Nguồn năng lượng này do quá trình ôxi hóa các hợp chất tích tích điện trong tế bào cung câp (quá trình dị hóa) nhờ ôxi của không khí bên ngoài được hệ hô hấp đón nhận theo hệ tuần trả tới tận những tế bào.+ thành phầm của quá trình dị hóa không quan trọng cho khung hình được thải ra phía bên ngoài qua hệ bài tiết (thận, phổi, con đường mồ hôi).+ Sự vận chuyển các châì bồi bổ (do ban ngành tiêu hóa cung câp), ôxi từ cơ quan hô hấp tới các tế bào, bảo đảm an toàn cho quá trình đồng điệu và dị hóa ỏ tế bào, bên cạnh đó chuyển thành phầm cần thải các loại ra khỏi khung người đến hệ bài tiết đều dựa vào hệ tuần hoàn.Vậy, buổi giao lưu của các hệ cơ sở phối hợp, đồng bộ với nhau một cách nhịp nhàng để thực hiện quá trình trao đổi hóa học ở phạm vi tế bào, giữa tế bào với môi trường xung quanh trong được thực hiện liên tục.VI. Cơ CHẾ DUY TRÌ CÂN BANG NỘI MÔIHoàn thiện sơ vật dụng cơ chế gia hạn cân bằnịỉ nội mơi dưới đây: