Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Puncture là gì

*
*
*

puncture
*

puncture /"pʌɳktʃə/ danh từ sự đâm, sự châm, sự chích; lỗ đâm, lỗ châm, lỗ chích, lỗ thủng (điện học) sự đánh thủngelectric puncture: sự đánh thủng điện ngoại rượu cồn từ đam thủng, châm thủng, chích thủng (nghĩa bóng) tạo nên xì hơi, làm cho tịt ngòihis ppride is punctured: tính tự cao tự đắc của nó bị có tác dụng xì rồi nội động từ bị đâm thủng (lốp xe...); bị chích
lỗpuncture resistance: mức độ cản đục lỗlỗ giùi, lỗ chíchGiải yêu thích EN: A hole made with or as if with a sharp, pointed object.Giải phù hợp VN: Một lỗ được tạo vị một trang bị nhọn sắc.lỗ thủngsự đâm thủngsự tấn công xuyênsự đục lỗsự có tác dụng thủngsự nổ lốp xesự thủng lỗxuyên thủngpuncture strength: cường độ phòng xuyên thủngLĩnh vực: y họcđâm chọcLĩnh vực: điệnđiểm chọc thủngđiểm xuyên thủngsự tấn công thủngGiải say mê VN: Sự tấn công thủng chất phương pháp điện có đienẹ vậy vượt mức quy định.Lĩnh vực: ô tôlỗ thủng lốp xeLĩnh vực: toán & tinsự chấm thủngLĩnh vực: điện lạnhsự chọc thủng (qua vật phương pháp điện rắn)Lĩnh vực: năng lượng điện tử và viễn thôngsự đánh thủng (cuộn tụ điện)Lĩnh vực: cơ khí và công trìnhsự lủng bánh xeexploratomy puncturechọc dòinsulator puncturechỗ rò điện của sứlumbar puncturechọc đốt sống thắt lưngpuncture pointđiểm thủngpuncture resistancekhả năng bị thủngpuncture resistancesức cản đâm thủngpuncture sealing tirelốp ko nổ vỡ vạc đượcpuncture sealing tires & tuberuột xe vá tự độngpuncture testsự thử đánh xuyên điệnpuncture testerbộ kiểm trapuncture voltageđiện áp chọc thủngpuncture voltageđiện áp đánh thủngpuncture wormvết chích dung dịch (ma túy)ventricular puncturechọc não thất o lỗ, sự đục lỗ
*

*

*

puncture

Từ điển Collocation

puncture noun

ADJ. slow The tyre had a slow puncture và had to be pumped up every day. | bicycle

VERB + PUNCTURE get, have, suffer She suffered a puncture in the fifth lap. | fix, mend, repair

Từ điển WordNet


n.

loss of air pressure in a tire when a hole is made by some sharp objecta small hole made by a sharp objectthe act of puncturing or perforating

v.

pierce with a pointed object; make a hole into

puncture a tire

make by piercing

puncture a hole

cause to lose air pressure or collapse by piercing

puncture an air balloon

be pierced or punctured

The tire punctured
Xem thêm: ' Squeeze Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

English Synonym và Antonym Dictionary

punctures|punctured|puncturingsyn.: bore impale penetrate perforate pierce stab