Loạt bài học này nói đến những từ với thành ngữ thường xuyên được áp dụng trong giờ đồng hồ Anh Mỹ. Shop chúng tôi sẽ giải thích nghĩa, xuất phát và những từ cùng thành ngữ này hiện đang được sử dụng như vậy nào.

Bạn đang xem: Renaissance là gì

Trong công tác kỳ này, chúng ta sẽ nói về những người có khá nhiều khả năng, rất có thể làm được không ít thứ.


*

*

Someone with many abilities often is called a “Jack-of-all-trades” or a “Renaissance person.”

A “Jack-of-all-trades” is a person who can vày many different jobs. “Jack” is an old word for a worker và a “trade” is a kind of job or skill.

Một người có rất nhiều khả năng thường được call là “Jack-of-all-trades” tuyệt “Renaissance person”.

Một “Jack-of-all-trades” là một trong người hoàn toàn có thể làm được nhiều quá trình khác nhau. “Jack” là trường đoản cú cổ dùng để làm chỉ một công nhân và “trade” là 1 loại quá trình hay kỹ năng.

Trong câu vừa rồi, bao gồm từ đáng chăm chú là Jack, nghĩa đã vừa được giải thích. Jack còn là một tên gọi thông thường của phái mạnh trong giờ Anh – Mỹ.

Trades tức là công việc, ngành nghề; renaissance tức là phục hưng, làm mới lại; skill có nghĩa là kỹ năng.

A Renaissance man or a Renaissance woman is a little different. This expression đơn hàng with a person’s education và knowledge, not so much with his or her skills.

Một người bọn ông hay là một người đàn bà gọi được điện thoại tư vấn là Renaissance thì khá khác. Thành ngữ này có liên quan lại đến trình độ chuyên môn học vấn cùng hiểu biết, chứ không cần dính dáng những đến kỹ năng của người ấy.

Education là giáo dục, tuy thế ở đây tức là trình độ học tập vấn; knowledge là loài kiến thức, cũng tức là trình độ gọi biết.

The word “Renaissance” comes from Old French and means “rebirth.”

The Renaissance is a period of European history that began in the 14th century. It’s a time when Europe began to awaken from the long period known as the Middle Ages.

Từ “Renaissance” bắt đầu từ tiếng Pháp cổ và tức là “tái sinh.”

Renaissance là một thời kỳ trong lịch sử vẻ vang Âu châu bắt đầu vào ráng kỷ sản phẩm 14. Đó là cơ hội châu Âu bước đầu thức tỉnh sau thời kỳ dài call là thời Trung Cổ.

Rebirth là từ bỏ được ghép cùng với tiếp đầu ngữ RE nhằm chỉ bài toán làm lại, lập lại một sự kiện gì, tương tự với tự “tái” trong giờ đồng hồ Việt, cùng danh tự birth có nghĩa là sự ra đời, sinh ra, rebirth thường xuyên được dịch nghĩa bởi từ Hán Việt là tái sinh; awaken có nghĩa là thức tỉnh; Middle Ages thường xuyên được điện thoại tư vấn là thời Trung Cổ.

Classical learning from Ancient Greece & Rome was reborn in many parts of Europe.

During the Renaissance, people became more interested in learning & educating themselves.

Học thuật cổ xưa từ Hy Lạp với La Mã cổ được tái sinh tại những nơi sinh hoạt châu Âu.

Trong thời kỳ Phục Hưng, mọi fan quan tâm nhiều hơn nữa đến việc giao lưu và học hỏi và giáo dục bản thân.

Classical là tính tự chỉ hồ hết gì bao gồm tính phương pháp cổ điển; Ancient cũng chính là tính trường đoản cú chỉ đều gì nằm trong về thời xưa, cổ xưa, hay đã có từ khóa lâu đời; Rome là tên thủ đô hiện thời của Italia, tuy nhiên đã bao gồm thời là một trong những đế quốc, điện thoại tư vấn là La Mã.

The word renaissance can describe anything that is experiencing a rebirth.

Arts, crafts và musical styles often undergo a renaissance. For example, you might say that currently in the U.S. Playing the ukulele is experiencing a renaissance.

Many people are learning khổng lồ play this small, Hawaiian guitar. Used in this way, “renaissance” is not capitalized.

Từ renaissance hoàn toàn có thể mô tả bất kể thứ gì đã trải qua 1 sự tái sinh, phục hồi. Các phong cách nghệ thuật, vật thủ công, và âm thanh thường trải sang 1 sự phục hưng. Chẳng hạn như ta hoàn toàn có thể nói hiện thời tại Hoa Kỳ việc chơi đàn ukulele sẽ trải qua một sự phục hưng. Nhiều người đang học đùa loại bầy guitar bé dại của Hawaii này. Dùng trong câu này, từ bỏ renaissance không viết hoa chủng loại tự đầu.

Experiencing là lúc này phân tự của động từ experience là ghê qua, trải qua; undergo đụng từ đồng nghĩa tương quan với experience là trải qua; arts là số nhiều của danh từ bỏ art tức là nghệ thuật, cũng hoàn toàn có thể dùng nhằm chỉ riêng biệt môn hội họa; crafts là đồ thủ công mỹ nghệ; Ukulele là tên gọi một nhạc cụ; Hawaiian là tính tự chỉ phần đa gì thuộc về bang Hawaii của Hoa Kỳ; guitar là 1 trong những loại nhạc thay phổ thông mà ta vẫn phiên âm giờ Việt là đàn ghi-ta, bao gồm gốc sinh hoạt Tây Ban Nha buộc phải còn mang tên gọi là Tây ban cầm; capitalized là thừa khứ phân từ bỏ của rượu cồn từ capitalize, nghỉ ngơi đây có nghĩa là viết chữ hoa.

In the U.S, the Harlem Renaissance is an African-American cultural movement of the 1920s và 1930s.

Named after a neighborhood of new york City, this Renaissance celebrated African-American culture, traditions, and ways of life.

Tại Hoa Kỳ, Harlem Renaissance là một trào lưu văn hóa vào trong những năm 1920 cùng 1930.

Được khắc tên theo một thành phố ở thành phố New York, phong trào Renaissance này tuyên dương văn hóa, truyền thống lâu đời và lối sống của tín đồ Mỹ nơi bắt đầu Phi châu.

Harlem là tên một khu phố ở thành phố New York; movement là danh trường đoản cú của đụng từ move, nghĩa đen là việc di chuyển, nghĩa láng là phong trào; celebrated là thể thừa khứ của hễ từ celebrate, có nghĩa là vinh danh xuất xắc tuyên dương; ways of life là bí quyết sinh hoạt giỏi lối sống.

However, when talking about people, the term Renaissance man or woman refers to a person who is talented in many areas, especially the arts & sciences.

Tuy nhiên, khi nói tới người, từ Renaissance man xuất xắc woman ám có một người có tài năng trong nhiều lĩnh vực, tuyệt nhất là nghệ thuật và khoa học.

Refers hay được dùng với trạng từ to; refer to có nghĩa là ám chỉ, nói đến; talented tà tà tài năng, tất cả tài; areas nghĩa là khoanh vùng hay lĩnh vực.

Leonardo da Vinci, Michelangelo and Benjamin Franklin often are called Renaissance men.

Everyone knows about these guys. The names of Renaissance women in history may be less well known. In the past it wasn’t as easy for women lớn get a formal education, even during the “awakening.”

Leonardo da Vinci, Michelangelo, với Benjamin Franklin thường xuyên được điện thoại tư vấn là Renaissance men

Mọi tín đồ đều biết về những người này. Tên của các phụ nữ Renaissance trong lịch sử hoàn toàn có thể ít được biết đến hơn. Trước đây, không dễ gì phụ nữ được kêt nạp một nền giáo dục chính quy, ngay cả trong thời “thức tỉnh.”

Leonardo da Vinci là danh tài của Ý trong những lãnh vực phát minh, hội họa, điêu khắc, kiến trục, khoa học, toán học, kỹ thuật, văn chương, giải phẫu, địa chất, thiên văn, thảo mộc, viết văn, lịch sử hào hùng và họa đồ. Michelangelo cũng là người Ý vừa là nhà điều khắc, họa sĩ, kiến trúc sư, thi sĩ và kỹ hai họa sĩ người Ý; Benjamin Franklin là trong số những nhà lập quốc của Mỹ cũng là 1 trong những nhân vật dụng nhiều tài năng trong những lãnh vực trước tác, ấn loát, triết lý chính trị, chuyển động chính trị, khoa học, phân phát minh, chuyển động dân sự, bao gồm khách cùng ngoại giao. Cả ba nhân đồ vật vừa nói được điện thoại tư vấn là Renaissance men. đều nhà Phục hưng. Renaissance women chỉ những phụ nữ có nhiều tài năng. Well known tính từ ghép của well là xuất sắc là nhiều, cùng known là theo thông tin được biết đến; well-known là được rất nhiều người nghe biết hay nổi tiếng; formal là chấp nhận hay nói đến giáo dục ta điện thoại tư vấn là chính quy.

Also, women were often too busy at home to study up on their science.

But some women did find time.

Hơn nữa, thiếu phụ thường quá bận bịu công việc nhà nên không thể học những về khoa học. Tuy thế một số đàn bà vẫn tìm thấy được thời giờ.

To study up on là thành ngữ tức là học lên cao, học nâng cao hơn về một môn học nào.

A German woman named Maria Sibylla Merian (1647-1717) was a Renaissance woman. She spent her life investigating and drawing nature. After her husband died, she & her daughters traveled lớn Paramaribo, the capital of Suriname. For two years, they observed insects, birds, reptiles and amphibians.

Một phụ nữ người Đức tên là Maria Sibylla Merian (sinh năm 1647 và mệnh chung năm 1717) là 1 trong Renaissance woman, một phụ nữ đa tài. Bà dành riêng suốt đời để phân tích và vẽ thiên nhiên. Sau khi ông chồng bà qua đời, bà và những thiếu nữ đã cho Paramaribo, hà nội của Suriname. Vào 2 năm, bọn họ quan sát những loài côn trùng, chim muông, bò sát và động vật hoang dã lưỡng cư.

Investigating là lúc này phân từ của investigate là vấn đề tra, nghiên cứu, drawing là bây giờ phân tự của draw là vẽ; Paramaribo là tên thủ đô hà nội của nước Suriname -- một quốc gia nhỏ dại bé sinh hoạt Nam Mỹ; amphibians là số nhiều của amphibian, chỉ loài động vật sống cả bên trên cạn cả bên dưới nước, ta điện thoại tư vấn là lưỡng cư tốt lưỡng thê.

Her book titled “The Metamorphosis of the Insects of Suriname,” showed Europeans for the first time the great diversity of the South American rain forest.

Cuốn sách của bà có tựa là “Sự hóa thân của các loài côn trùng của Suriname” cho tất cả những người Âu châu thấy lần thứ nhất sự nhiều chủng loại to khủng của rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ.

Metamorphosis là sự hóa thân, sự trở nên thái; diversity là danh tự của diverse, tức là sự đa dạng; rain forest là rừng mưa nhiệt đới.

A more recent example of a Renaissance woman is the Austrian Hedy Lamar.

During the 1930s and 1940s, Lamar was one of Hollywood’s biggest movie stars. She was also an inventor.

Một thí dụ gần đây hơn về một thiếu phụ đa tài là bà Hedy Lamar người Áo. Trong những năm 1930 với 1940, Lamar là một trong những ngôi sao điện hình ảnh lớn tốt nhất của Hollywood. Bà còn là 1 trong nhà vạc minh.

Hollywood, là một trong những địa danh của Hoa Kỳ sống bang California, được hiểu kinh đô điện ảnh thế giới; movie star là ngôi sao, tuyệt tài tử năng lượng điện ảnh; inventor là danh từ của cồn từ invent là phạt minh; inventor là người phát minh.

During the Second World War, she created a way to lớn protect radio communications from enemy troops. Her method switched radio frequencies in a preprogrammed pattern.

Trong thời nạm chiến thiết bị hai, bà đã sáng tạo ra một bí quyết để bảo đảm an toàn thông tin truyền thanh trước quân đội địch. Phương pháp của bà gửi tần số phân phát thanh theo một chủng loại đã được định trước.

Second World War là Chiến tranh quả đât lần trang bị hai, ta còn được gọi tắt là gắng chiến thiết bị hai; troops hay sử dụng ở số nhiều, tức là quân team hay binh sĩ; method là phương pháp; switched là chuyển đổi; frequencies có nghĩa là tần số; preprogrammed là tính từ bỏ ghép có tiếp đầu ngữ pre, thường dùng làm chỉ trước, hay sẵn gồm program là chương trình; preprogrammed là đã định sẵn chương trình; pattern là khuôn thức, chủng loại mực.

While the Navy did not use the technology, other inventors built upon her idea. Eventually, the U.S. Government did use frequency hopping as vì chưng many telecommunications companies today.

Mặc dầu thủy quân không áp dụng kỹ thuật này, các nhà phát minh sáng tạo khác đã khai triển tư tưởng của bà. Cuối cùng, chính phủ Hoa Kỳ đã áp dụng việc khiêu vũ tần số cũng như nhiều công ty viễn thông ngày nay.

Technology là kỹ thuật, hay công nghệ; to build upon, nghĩa black là sản xuất trên, nghĩa nhẵn là khai triển; hopping là hiện tại phân từ của đụng từ hop, có nghĩa là nhảy; telecommunications, danh từ hay sử dụng ở số nhiều tức là viễn thông;

Lamar once said she hated being known for her beauty and not her mind – a problem Renaissance men lượt thích da Vinci và Franklin most likely did not have to face.

Bà Lamar đã từng có lần nói là bà không thích được biết đến vì sắc chứ không phải vì trí thông minh - một sự việc mà những người dân đa tài như da Vinci với Franklin có khá nhiều phần chắc sẽ không vấp phải.

Xem thêm: Tiểu Luận: Tập Tính Bảo Vệ Lãnh Thổ Diễn Ra Giữa? Lãnh Thổ Động Vật

Beauty là dung nhan hay sắc đẹp; mind danh từ có nghĩa là đầu óc hay trí tuệ; likely là bao gồm thể, gồm phần chắc là như thế; face dùng như cồn từ làm việc đây có nghĩa là đối mặt; face a problem cũng tức là đối phương diện với một vần đề, giờ Việt còn nói là vấp phải một vấn đề.

Đến đây xong bài học Words and Their Stories kỳ này. Quý vị hoàn toàn có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của ban Việt ngữ ở địa chỉ opstinacajnice.com

Các bạn thử nghĩ về xem nhân ái vật nào trong lịch sử dân tộc Việt ta có thể được gọi là Renaissance man giỏi Renaissance woman về sự việc đa tài đa chức năng hay không?