Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ opstinacajnice.com.Học các từ các bạn cần giao tiếp một cách tự tin.
Bạn đang xem: Rid là gì

By 1961 he had rid himself of his intellectual, bespectacled look, cultivating instead a more friendly look in order to lớn find a wider "^ " audience.
Seeking to get rid of a corrupt & inefficient political class, the estancieros organised their own political parties on two occasions.
It"s true, no doubt, that an omnipotent being would have the power khổng lồ rid itself of all such inclinations.
This modified emulation theory can conceptually integrate simulation theory và also get rid of some problematic philosophical implications.
Thus, it becomes desirable khổng lồ get rid of the kernel, of course, without affecting the approximation of eigenvectors and eigenvalues.
You yourself should know what difficulties lice provide aboard a ship & what a giant work is needed to get rid of them.
những quan điểm của những ví dụ cần thiết hiện cách nhìn của các biên tập viên opstinacajnice.com opstinacajnice.com hoặc của opstinacajnice.com University Press hay của những nhà cung cấp phép.
*

a room or building that is used for showing works of art, sometimes so that they can be sold

Về bài toán này

*

*

cải cách và phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột các tiện ích tìm kiếm kiếm tài liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu kỹ năng truy cập opstinacajnice.com English opstinacajnice.com University Press thống trị Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng bố Lan Tiếng bố Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Ứng Dụng Của Hoocmon Thực Vật Trong Nông Nghiệp, Bài 3 Trang 142 Sgk Sinh Học 11

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message