Sách Giáo Khoa Sinh học tập Lớp 10 được bộ giáo dục và Đào Tạo soạn và phạt hành. Sách gồm tía phần: ra mắt chung về thế giới sống, Sinh học tập tế bào cùng Sinh học tập vi sinh vật hỗ trợ đầy đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, siêng đề sinh học tập …
Bạn đang xem: Sách giáo khoa sinh học 10

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU chung VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Các cấp tổ chức của quả đât sốngBài 2. Các giới sinh vật

PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀOBài 3. Các nguyên tố hóa học cùng nướcBài 4. Cacbohiđrat với lipitBài 5. PrôtêinBài 6. Axit nuclêicĐề soát sổ 15 phút – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀOBài 7. Tế bào nhân sơBài 8. Tế bào nhân thựcBài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chấtBài 12. Thực hành: Thí nghiệm teo và phản co nguyên sinhĐề đánh giá 15 phút – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG trong TẾ BÀOBài 13. Tổng quan về tích điện và gửi hóa đồ chấtBài 14. Enzim với vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa đồ dùng chấtBài 15. Thực hành: một vài thí nghiệm về enzimBài 16. Hô hấp tế bàoBài 17. Quang hợpĐề bình chọn 15 phút – Chương III – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG IV. PHÂN BÀOBài 18. Chu kì tế bào và quy trình nguyên phânBài 19. Sút phânBài 20. Thực hành: quan tiền sát các kì của nguyên phân bên trên tiêu bản rễ hànhBài 21. Ôn tập phần sinh học tế bàoĐề kiểm soát 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Phần 2 – Sinh học tập 10


Xem thêm: Sjc Là Gì & Vàng Sjc Có Phải Là Vàng Miếng Không? Please Wait

PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬTBài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật hóa học và năng lượng ở vi sinh vậtBài 23. Quá trình tổng hợp với phân giải các chất sinh sống vi sinh vậtBài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lacticĐề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 3 – Sinh học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 3 – Sinh học tập 10CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬTBài 25. Sinh trưởng của vi sinh vậtBài 26. Sinh sản của vi sinh vậtBài 27. Các yếu tố tác động đến sinh trưởng của vi sinh vậtBài 28. Thực hành: quan liêu sát một trong những vi sinh vậtĐề khám nghiệm 15 phút – Chương II – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10CHƯƠNG III. Virus VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄMBài 29. Cấu trúc các các loại virutBài 30. Sự nhân lên của virut vào tế bào chủBài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễnBài 32. Căn bệnh truyền nhiễm với miễn dịchBài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vậtĐề bình chọn 15 phút – Chương III – Phần 3 – Sinh học 10Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 3 – Sinh học tập 10