opstinacajnice.com reviews đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Sinh học 12 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và kỹ năng và ngôn từ chương trình SGK Sinh học tập 12.

Mục lục Sách giáo khoa Sinh học tập 12:Lời nói đầu.Phần NĂM. DI TRUYỀN HỌC.Chương I. Phép tắc di truyền và đổi thay dị.Bài 1. Gen, mã dt và quá trình nhân đôi ADN.Bài 2. Phiên mã cùng dịch mã.Bài 3. Điều hoà chuyển động gen.Bài 4. Đột thay đổi gen.Bài 5. Nhiễm dung nhan thể và bất chợt biến kết cấu nhiễm sắc đẹp thể.Bài 6. Đột biến con số nhiễm nhan sắc thể.Bài 7. Thực hành: quan lại sát những dạng chợt biến số lượng nhiễm nhan sắc thể bên trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời.Chương II. Tính quy qui định của hiện tượng lạ di truyền.Bài 8. Quy vẻ ngoài Menđen: Quy lý lẽ phân li.Bài 9. Quy phương tiện Menđen: Quy điều khoản phân li độc lập.Bài 10. Liên tưởng gen và ảnh hưởng tác động đa hiệu của gen.Bài 11. Link gen với hoán vị gen.Bài 12. Di truyền link với giới tính với di truyền xung quanh nhân.Bài 13. Ảnh tận hưởng của môi trường lên sự thể hiện của gen.Bài 14. Thực hành: Lai giống.Bài 15. Bài tập chương I với chương II.Chương III. Dt học quần thể.Bài 16. Cấu tạo di truyền của quần thể.Bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo).Chương IV. Ứng dụng dt học.Bài 18. Lựa chọn giống vật dụng nuôi và cây cối dựa bên trên nguồn biến dị tổ hợp.Bài 19. Tạo ra giống bằng phương thức gây chợt biến và technology tế bào.Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen.Chương V. Dt học người.Bài 21. Dt y học.Bài 22. đảm bảo an toàn vốn ren của loài fan và một số vấn đề thôn hội của dt học.Bài 23. Ôn tập phần dt học.Phần SÁU. TIẾN HOÁ.Chương I. Vật chứng và bề ngoài tiến hoá.Bài 24. Các bằng chứng tiến hoá.Bài 25. Lý thuyết Lamac cùng học thuyết Đacuyn.Bài 26. đạo giáo tiến hoá tổng phù hợp hiện đại.Bài 27. Quá trình hình thành quần thể yêu thích nghi.Bài 28. Loài.Bài 29. Quá trình hình thành loài.Bài 30. Quy trình hình thành loài (tiếp theo).Bài 31. Tiến hoá lớn.Chương II. Sự tạo nên và trở nên tân tiến của cuộc đời trên Trái Đất.Bài 32. Bắt đầu sự sống.Bài 33. Sự cải cách và phát triển của sinh giới qua những đại địa chất.Bài 34. Sự tạo ra loài người.Phần BẢY. SINH THÁI HỌC.Chương I. Thành viên và quần thể sinh vật.Bài 35. Môi trường thiên nhiên sống và các nhân tố sinh thái.Bài 36. Quần thể sinh thứ và quan hệ giữa những cá thể vào quần thể.Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật.Bài 38. Các đặc trưng cơ phiên bản của quần thể sinh trang bị (tiếp theo).Bài 39. Biến đổi động con số cá thể của quần thể sinh vật.Chương II. Quần làng sinh vật.Bài 40. Quần xóm sinh đồ vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã.Bài 41. Diễn nuốm sinh thái.Chương III. Hệ sinh thái, sinh quyển và đảm bảo môi trường.Bài 42. Hệ sinh thái.Bài 43. đàm phán vật hóa học trong hệ sinh thái.Bài 44. Chu trình sinh địa hoá cùng sinh quyển.Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và công suất sinh thái.Bài 46. Thực hành: quản ngại lí với sử dụng bền bỉ tài nguyên thiên nhiên.Bài 47.


Bạn đang xem: Sách giáo khoa sinh học 12


Xem thêm: Codecs Là Gì - Codec Formats And Reasons For Use

Ôn tập phần Tiến hoá và sinh thái học.Bài 48. Ôn tập lịch trình Sinh học cung cấp Trung học phổ thông.