Sách Giáo Khoa Sinh học Lớp 9 được bộ giáo dục đào tạo và Đào Tạo soạn và sản xuất .Sách tất cả hai phần:Di truyền và biến dạng Và Sinh vật cùng Môi trường đầy đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học tập …

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐENBài 1: Menđen và di truyền họcBài 2: Lai một cặp tính trạngBài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)Bài 4: Lai nhì cặp tính trạngBài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)Bài 6: Thực hành: Tính xác suất mở ra các phương diện của đồng kim loạiBài 7: Ôn tập chương IĐề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Sinh học 9Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương 1- Sinh học tập 9CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂBài 8: Nhiễm dung nhan thểBài 9: Nguyên phânBài 10: giảm phânBài 11: tạo nên giao tử và thụ tinhBài 12: Cơ chế khẳng định giới tínhBài 13: dt liên kếtBài 14: Thực hành: Quan gần cạnh hình thái nhiễm nhan sắc thểĐề bình chọn 15 phút – Chương 2 – Sinh học 9Đề khám nghiệm 45 phút (1tiết) – Chương 2 – Sinh học tập 9CHƯƠNG III: ADN VÀ GENBài 15: ADNBài 16: ADN và thực chất của genBài 17: mối quan hệ giữa gen với ARNBài 18: PrôtêinBài 19: quan hệ giữa gen và tính trạngBài 20: Thực hành: Quan ngay cạnh và lắp mô hình ADNĐề kiểm soát 15 phút – Chương 3 – Sinh học tập 9Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Sinh học 9CHƯƠNG IV: BIẾN DỊBài 21: Đột đổi thay genBài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm nhan sắc thểBài 23: Đột biến số lượng nhiễm nhan sắc thểBài 24: Đột đổi thay nhiễm nhan sắc thể ( tiếp theo)Bài 25: thường biếnBài 26: Thực hành: nhận biết một vài dạng đột nhiên biếnBài 27: Thực hành: Quan gần kề thường biếnĐề bình chọn 15 phút – Chương 4 – Sinh học 9Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Sinh học tập 9CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜIBài 28: phương thức nghiên cứu vãn di truyền ngườiBài 29: bệnh dịch và tật dt ở ngườiBài 30: di truyền học với nhỏ ngườiĐề đánh giá 15 phút – Chương 5 – Sinh học tập 9Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Sinh học tập 9CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌCBài 31: công nghệ tế bàoBài 32: technology genBài 33: Gây đột nhiên biến tự tạo trong chọn giốngBài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và vị giao phối gầnBài 35: Ưu cố gắng laiBài 36: Các phương thức chọn lọcBài 37: thành quả chọn tương đương ở Việt NamBài 38: Thực hành: Tập dượt làm việc giao phấnBài 39: Thực hành: khám phá thành tựu lựa chọn giống vật dụng nuôi cùng cây trồngBài 40: Ôn tập phần di truyền và đổi thay dịĐề bình chọn 15 phút – Chương 6 – Sinh học 9Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Sinh học tập 9Đề khám nghiệm 15 phút – học kì 1- Sinh học 9Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – học kì 1 – Sinh học tập 9Đề bình chọn học kì – học tập kì 1 – Sinh học tập 9

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNGBài 41: môi trường xung quanh và các yếu tố sinh tháiBài 42: Ảnh hưởng của tia nắng lên đời sống sinh vậtBài 43: Ảnh hưởng của ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vậtBài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vậtBài 45 – 46: Thực hành: mày mò môi trường và tác động của một số trong những nhân tố sinh thái xanh lên đời sống sinh vậtCHƯƠNG II: HỆ SINH THÁIBài 47: Quần thể sinh vậtBài 48: Quần thể ngườiBài 49: Quần làng mạc sinh vậtBài 50: Hệ sinh tháiBài 51 – 52: Thực hành: Hệ sinh tháiĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 7 – Sinh học tập 9Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – Sinh học 9CHƯƠNG III: nhỏ NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNGBài 53: ảnh hưởng tác động của con người đối với môi trườngBài 54: Ô nhiễm môi trườngBài 55: Ô nhiễm môi trường xung quanh (tiếp theo)Bài 56 – 57: Thực hành: mày mò tình hình môi trường ở địa phươngĐề kiểm tra 15 phút – Chương 8 – Sinh học 9Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 8 – Sinh học 9CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGBài 58: Sử dụng phù hợp tài nguyên thiên nhiênBài 59: Khôi phục môi trường thiên nhiên và giữ lại gìn thiên nhiên hoang dãBài 60: đảm bảo an toàn đa dạng những hệ sinh tháiBài 61: Luật bảo vệ môi trườngBài 62: Thực hành: áp dụng luật đảm bảo môi ngôi trường vào việc bảo vệ môi trường làm việc địa phươngBài 63: Ôn tập phần sinh vật với môi trườngBài 64: Tổng kết công tác toàn cấpBài 65: Tổng kết chương trình toàn cung cấp (tiếp theo)Bài 66: Tổng kết lịch trình toàn cung cấp (tiếp theo)Đề bình chọn 15 phút – Chương 9 – Sinh học 9Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 9 – Sinh học tập 9Đề bình chọn 15 phút – học kì 2- Sinh học 9Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – học tập kì 2 – Sinh học 9Đề kiểm soát học kì – học tập kì 2 – Sinh học tập 9