Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Side là gì

*
*
*

side
*

side /said/ danh từ mặt, bêna cube has six sides: hình khối tất cả sáu mặttwo sides of house: hai kề bên nhàtwo sides of sheet of paper: nhì mặt của tờ giấythe right side of cloth: mặt yêu cầu của vảithe seamy side of life: phương diện trái của cuộc đời (toán học) bề, cạnhopposite sides of a parallelogram: nhị cạnh đối nhau của một hình bình hành triền núi; bìa rừng sườn, lườnside of mutton: sườn cừuto fight side by side: sát cánh chiến đấu phía, bênthe right side: phía mặt phảithe debit side: bên nợthe credit side: bên có phần viền cạnh, phần phụside of road: cạnh bên đường khía cạnhto study all sides of the question: nghiên cứu mọi chu đáo của vấn đề phe, phái, phíato take sides with somebody; to lớn take the sides of somebody: về phe với aijustice is on our side: bọn họ có bao gồm nghĩathere is much to be said on both sides: cả hai phe đều có tương đối nhiều vấn đề phải nóithe winning side: phe thắng mặt (nội, ngoại)on the maternal side: mặt ngoạiborn on the wrong side of the blanket (xem) blanketto be on the right side of forty dưới tứ mươi tuổito be on the wrong side of forty trên tư mươi tuổito be on this side of grave hãy còn sốngto be on the wrong side of the door bị nhốt nghỉ ngơi ngoàito look on the bright side of everything lạc quanto put on side lên mặt, làm bộ làm tịchprices are on the high side giá chỉ vẫn caoto shake one"s side cười vỡ bụng nội động từ (+ with) đứng về phe, đứng về phía; ủng hộ
bênassets side (of balance sheet): bên có (của bảng tổng kết tài sản)assets side (of balance sheet): bên tất cả (của bảng kế toán)cash receipt side: mặt thu tiền mặtcharge side: mặt cócredit side: bên códebit side: bên cóexport side: mặt xuất khẩuput on the liabilities side (to...): ghi vào bên nợ (trên bảng tổng kết tài sản)side door container: công-ten-nơ cửa ngõ bênside effect: hiệu ứng phụ, bênside scrubbing: sự chải rửa bên ngoài con thịttrading on the left hand side: marketing bên tay tráitrading on the left hand side: kinh doanh bên tráitrading on the right hand side: kinh doanh bên tay phảiphíaback side: phía saudischarge side: phía đến vàohigh (pressure) side: phía áp lực đè nén caolong rib side: phía sườn con thịt lợnlow (pressure) side: phía áp lực nặng nề thấpreduction side: phía nghiềnrib side: phía sườnside shaving: cạo lông phía sườn bé lợnsuction side: phía húttrading on the left hand side: sale phía tay tráitrading on the right hand side: kinh doanh phía tay phảisườnlong rib side: phía sườn bé thịt lợnrib side: phía sườnside shaving: cạo lông phía sườn bé lợntriềnbacon sidenửa nhỏ thịtbeef sidenửa con thịt bòbelly sidephần bụng nhỏ thịtclear sidephần giết thịt lợn không xươngdelivery at the ship"s sidegiao cạnh tàueye catching sidemặt bày ngoàieye catching sidemặt biểu hiện rõ (của bao bì)eye catching sidemặt thu hútflip sidemặt tiêu cựcham cushion sideđùi sau. Mê say flank sideđùi trướclong clear sidenửa nhỏ thịt không có xươngoperation side of industrymặt vận hành công nghiệpreverse sidebề lưngreverse sidemặt sống lưng danh từ o phía, bên, cánh (đứt gãy), cạnh, mặt gương lò § down (cast) side : cánh sụt § dropped side : cánh sụt § edge side : đầu mút § lee side : phía khuất gió § lifted side : cánh nâng § lowered side : cánh hạ thấp, cánh trụt § overhanging side : cánh nhô ra § thrown side : cánh biên § thrust side : cánh chờm § up side : cánh nâng § uplifted side : cánh nâng § upper side : cánh trên, cánh thượng § side of shaft : thành giếng (mỏ) § side of working : thành giếng (mỏ) § side bed : lớp bên cạnh § side track : đường lệch § side tracking : thao tác khoan lệch § side-boom : trang bị đặt ống (có cần nâng một bên) § side-door back-off sub : dụng cụ cứu kẹt gồm cửa mặt § side-door elevators : cơ cấu nâng tất cả cửa bên § side-door junk basket : giỏ gom vụn gồm cửa bên § side-door mandrel : trục gá bao gồm cửa mặt § side-door overshot : chuông cứu kẹt có cửa bên § side-door overshot method : phương pháp cần sử dụng chuông cứu kẹt § side-pocket mandrel : trục gá có túi bên § side-scan sonar : sona quét sườn
*

*

*

n.

a place within a region identified relative lớn a center or reference location

they always sat on the right side of the church

he never left my side

one of two or more contesting groups

the Confederate side was prepared to lớn attack

either the left or right half of a body

he had a pain in his side

an extended outer surface of an object

he turned the box over to lớn examine the bottom side

they painted all four sides of the house

a line segment forming part of the perimeter of a plane figure

the hypotenuse of a right triangle is always the longest side

an aspect of something (as contrasted with some other implied aspect)

he was on the heavy side

he is on the purchasing side of the business

it brought out his better side

a family line of descent

he gets his brains from his father"s side

v.

adj.
Xem thêm: Trung Tâm Thuế Dành Cho Nền Kinh Tế Gig Economy Là Gì, Ưu Điểm Và Hạn Chế Của Nền Kinh Tế Gig

English Synonym & Antonym Dictionary

sides|sided|sidingsyn.: English face go with incline position pull root side of meat side(a) slope