Bài 42. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT

I. KHÁI NIỆM VỀ SINH SẢN HỮU TÍNH

1. Khái niệm

- tạo nên hữu tính là bề ngoài sinh sản gồm sự phối kết hợp của giao tử đựcvà giao tử cái tạo nên hợp tử cải cách và phát triển thành thành viên mới.

Bạn đang xem: Sinh sản hữu tính ở thực vật

- Ví dụ: các loại thực vật tất cả hoa.

2. Đặc trưng của tạo thành hữu tính

- sản xuất hữu tính luôn gắn liến láu với sút phân để tạo ra giao tử và quá trình thụ tinh (hình thành và hợp nhất của giao tử đực cùng giao tử cái- sự tái tổng hợp gen trường đoản cú 2 nguồn)

- tạo ra hữu tính ưu việt hơn chế tạo vô tính do có sự tái tổ hợp vật chất di truyền từ mối cung cấp giao tử đực cùng giao tử mẫu nên:

+ Tăng kĩ năng thích nghi của nuốm hệ con cái so với môi ngôi trường sống.

Xem thêm: Cli Là Gì? Làm Thế Nào Để Khởi Động Cli Trên Máy Tính? Kết Hợp Cli Trong Quản Lý Công Việc

+ chế tạo sự đa dạng và phong phú di truyền, hỗ trợ nguồn vật dụng liệu đa dạng và phong phú cho chọn lọc và tiến hóa.

II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA

1. Kết cấu hoa

Gồm cuống hoa, đế hoa, đài hoa, tràng hoa, nhị cùng nhụy.

-->