Bài 37. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT.

Bạn đang xem: Sinh trưởng và phát triển ở đông vật

1. Các khái niệm

- Sinh trưởng: là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào

- Phát triển: là quá trình biến đổi bao gồm Sinh trưởng, Phân hóa (Biệt hóa) tế bào và Phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

- Biến thái: là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra. Ví dụ: Ếch đẻ trứng, trứng nở thành nòng nọc có đuôi, nòng nọc phát triển, đứt đuôi thành ếch.

2. Các kiểu phát triển ở động vật

- Phát triển không qua biến thái.

- Phát triển qua biến thái gồm:

+ Phát triển qua biến thái hoàn toàn.

+ Phát triển qua biến thái không hoàn toàn.

II. PHÁT TRIỂN KHÔNG QUA BIẾN THÁI

- Ở đa số động vật có xương sống và nhiều loài động vật không xương sống.

- VD: Phát triển ở người - gồm 2 giai đoạn:

1. Giai đoạn phôi thai

- Diễn ra trong tử cung người mẹ.

- Hợp tử phân chia nhiều lần hình thành phôi.

- Các tế bào của phôi phân hóa và tạo thành các cơ quan kết quả là hình thành thai nhi.

2. Giai đoạn sau khi sinh

- Cơ thể con sinh ra có đặc điểm hình thái và cấu tạo tương tự như người trưởng thành.

Xem thêm: 1 Ngày Làm Analytic: Đo Lường Ccu Là Gì Và Tầm Quan Trọng Với Game Mobile Online

- Cơ thể con lớn lên không qua lột xác.