Trùng biến hóa hình là đại diện của lớp trùng chân mang còn trùng giày thay mặt cho lớp trùng cỏ.

Bạn đang xem: So sánh trùng giày và trùng biến hình

- Trùng đổi mới hình sống ở phương diện bùn trong các ao phạm nhân còn trùng giầy ở trong số váng cống rãnh.

- Trùng trở thành hình luôn luôn luôn chuyển đổi hình dạng còn trùng giày thì ko.

- kết cấu của trùng biến đổi hình rất đơn giản còn của trùng giầy rất phức tạp.

- Trùng đổi thay hình di chuyển nhờ chân giả còn trùng giày di chuyển nhờ lông bơi.

- Trùng đổi mới hình đem thức nạp năng lượng nhờ chân mang còn trùng giày nhờ lông bơi lội đưa vào miệng.

- Trùng vươn lên là hình tiêu hoá thức nạp năng lượng nhờ dịch tiêu hoá còn trùng giày nhờ ko bào tiêu hoá và enzim.

- Trùng trở thành hình bài tiết ở bất kì phần tử nào trên khung hình còn trùng giày bài huyết qua lỗ thoát sống thành cơ thể.

- Trùng phát triển thành hình chế tạo ra vô tính theo bề ngoài phân song còn trùng giầy thì có thêm một cách sinh sản nữa là chế tạo tiếp hợp.

-

Giải thích quá trình giải:


Hãy góp mọi fan biết câu trả lời này ráng nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
3 vote
GửiHủy
Đăng nhập để hỏi bỏ ra tiết


Chưa có nhómTrả lời175

Điểm

1797

Cám ơn

116


*

Đáp án:

Giải thích các bước giải: trùng giày có kết cấu phức tạp, trùng đổi thay hình có cấu trúc đơn giản

trùng giày còn có cách sản hữu tính: tiếp hợp

trùng giày thải buồn bực qua lỗ thoát, trùng trở thành hình thải buồn chán ở vị trí bất cứ trên cơ thể

trùng biến đổi hình thuộc lớp Chân giả, trùng giầy thuộc lớp Chân cỏ.

Có thể bạn quan tâm

- Trùng đổi thay hình là đại diện của lớp trùng chân trả còn trùng giày thay mặt đại diện cho lớp trùng cỏ.

- Trùng trở thành hình sống ở khía cạnh bùn trong những ao tội nhân còn trùng giày ở trong số váng cống rãnh.

- Trùng biến đổi hình luôn luôn biến đổi hình dạng còn trùng giày thì ko.

- kết cấu của trùng đổi thay hình rất dễ dàng và đơn giản còn của trùng giày rất phức tạp.

- Trùng biến chuyển hình dịch chuyển nhờ chân đưa còn trùng giày dịch chuyển nhờ lông bơi.

- Trùng trở nên hình mang thức ăn uống nhờ chân giả còn trùng giầy nhờ lông bơi lội đưa vào miệng.

- Trùng thay đổi hình tiêu hoá thức nạp năng lượng nhờ dịch tiêu hoá còn trùng giầy nhờ ko bào tiêu hoá và enzim.

- Trùng biến chuyển hình bài trừ ở bất kì thành phần nào trên khung người còn trùng giày bài tiết qua lỗ thoát ngơi nghỉ thành cơ thể.

Xem thêm: Cảm Ứng Ở Đông Vật Bài 27 - Lý Thuyết Cảm Ứng Ở Động Vật (Tiếp Theo)

- Trùng trở thành hình chế tạo ra vô tính theo bề ngoài phân đôi còn trùng giầy thì tất cả thêm một cách sinh sản nữa là chế tác tiếp hợp.