Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Spade là gì

*
*
*

spade
*

spade /speid/ danh từ (đánh bài) con pích cái mai, chiếc thuổng dao lạng mỡ cá voi (quân sự) phần đuôi (để kháng xuống đất) của cỗ pháoto hotline a spade a spade nói trực tiếp nói thật, nói toạc móng heo móng heo, nói trắng ngoại động từ đào bởi mai yên ổn mỡ (cá voi)
cái maispade hand: bàn tay hình dòng maicon píchmaibig spade: loại maispade hand: bàn tay hình dòng maixẻnground-pointed spade: xẻng gồm mũi nhọnsquare spade: chiếc xẻng vuôngtriangular spade: xẻng hình tam giácLĩnh vực: xây dựngđào đất (bằng mai)xúc bằng xẻng (bê tông)big spadecái thuổnggrab spadelưỡi gầu ngoạmspade boltbulông định vịspade connectorđầu kẹp càng cuaspade drilllưỡi xà beng bẹtspade ruddermái chèo láispade with narrow và long bladecái thuổng lưỡi dài và hẹpspade with narrow & long bladeđào bằng thuổng bé và dàidao lạng ta mỡ cá voicanned spademì ống đóng góp góilard spadedao lạng mỡrib blade spadecái đục xương sườnshoulder blade spadecái đục xương vai
*

*

*

spade

Từ điển Collocation

spade noun

1 tool for digging

ADJ. garden There was a garden spade in the shed.

VERB + SPADE dig sth with, use He dug a deep hole in the lawn with his spade.

PHRASES bucket & spade children playing in the sand with their buckets và spades

2 playing card More information about PLAYING card
PLAYING CARD: cards two, three, etc. Of ~s
the four of hearts

jack, queen, king, ace of ~s the ace of spades

high, low ~ a low club

black, red ~ You can"t put a red five on a red six.

pick up, take ~ Why didn"t you pick up the king?

have, hold ~ He knew his opponents held only spades and diamonds.

lay/put down, play ~ She put down a joker.

lead ~ You should have led a high spade.

draw ~ Use your ace & king lớn draw the trumps.

trump ~ He trumped my ace!

~ be trumps/wild/high Spades are trumps. Let"s play again. This time twos are wild, aces high.

~ trick (in games lượt thích bridge và whist) We needed khổng lồ take three more spade tricks.

on a/the ~ You can play either a nine or a jack on a ten.


n.

a playing thẻ in the major suit that has one or more black figures on it

she led a low spade

spades were trumps

a sturdy hand shovel that can be pushed into the earth with the foot

v.

dig (up) with a spade

I spade compost into the flower beds
Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Height Là Gì ? (Từ Điển Anh Height Là Gì, Nghĩa Của Từ Height

File Extension Dictionary

Snort File

English Synonym & Antonym Dictionary

spades|spaded|spadingsyn.: coon jigaboo nigga nigger nigra