Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Subsidiary là gì

*
*
*

subsidiary
*

subsidiary /səb"saidəns/ tính từ phụ, trợ, xẻ sung thuê, mướn (quân đội) ké vốn (công ty) (bị một công ty khác bao gồm quá nửa cp kiểm soát) danh từ người phụ, vật phụ; người bổ sung, vật bổ sung doanh nghiệp lép vốn (bị một doanh nghiệp khác tất cả quá nửa cp kiểm soát)
bổ sungsubsidiary test: sự thử xẻ sungdự trữphụsubsidiary accounts: account phụsubsidiary anticline: nếp lồi phụsubsidiary beam: dầm phụsubsidiary bearer: gối phụsubsidiary building: nhà phụsubsidiary conduit: ống dẫn phụsubsidiary deduction: tóm lại phụ trợsubsidiary intake: công trình xây dựng lấy nước phụsubsidiary longitudinal beam: nhà phụsubsidiary reinforcement: cốt thép phụsubsidiary road: con đường phụsubsidiary sewer: cống phụsubsidiary stress: ứng suất phụphụ trợsubsidiary deduction: kết luận phụ trợLĩnh vực: toán & tinbổ trợsubsidiary deduction: suy diễn xẻ trợLĩnh vực: cơ khí và công trìnhsự tắt dần dần phụprincipal subsidiary lobebúp thứ cấp chínhsubsidiary buildingnhà phục vụsubsidiary damđập tiêu năngsubsidiary damđập tiểu năngsubsidiary damđê duyên hảisubsidiary drainrãnh điều chỉnhsubsidiary drainrãnh điều hòasubsidiary fundsquỹsubsidiary premisesgian sản xuấtsubsidiary roadđường máy cấpsubsidiary sewercống giảm tảisubsidiary sewerđường ống bớt tảisubsidiary stressứng suất thêmcông ty bỏ ra nhánhforeign subsidiary: công ty chi nhánh ở nước ngoàicông ty conincome from subsidiary company: các khoản thu nhập từ công ty conmajority-owned subsidiary: doanh nghiệp con tất cả cổ quyền thừa bánsubsidiary company accounting: cơ chế kế toán của khách hàng contakeover of the subsidiary: sự cài lại, sự tiếp quản lí một công ty contakeover of the subsidiary (the..): sự cài lại, sự tiếp quản ngại một doanh nghiệp concông ty phụ thuộcwholly-owned subsidiary: công ty nhờ vào toàn bộcửa hàng chi nhánhphụaccounts payable subsidiary ledger: sổ phụ các tài khoản nên trảaccounts receivable subsidiary ledger: sổ phụ những tài khoản buộc phải thuaccounts receivable subsidiary ledger: sổ phụ các khoản đề xuất thusubsidiary account: thông tin tài khoản phụ trợsubsidiary accounts: thông tin tài khoản phụ trợsubsidiary bodies: những cơ quan phụ thuộcsubsidiary books: các sổ phụsubsidiary books of account: sổ sách kế toán phụsubsidiary brand: thương hiệu phụsubsidiary business: nghề phụsubsidiary coin: phụ tệ (tiền các, tiền xu...)subsidiary coin: phụ tệ (tiền cắc, tiền xu...)subsidiary company: công ty phụ thuộcsubsidiary concerns: nhà máy sản xuất phụ thuộcsubsidiary concerns: hãng sản xuất phụ thuộcsubsidiary credit: thư tín dụng phụ thuộcsubsidiary funds: quỹ phụ trợsubsidiary insurance: bảo đảm phụ thuộcsubsidiary ledger: sổ loại phụsubsidiary material: vật liệu phụ trợsubsidiary occupation: nghề phụsubsidiary occupation: quá trình phụ trợsubsidiary organ: cơ sở phụ thuộcsubsidiary production: tiếp tế phụsubsidiary revenue ledger: sổ cái chi tiết thu nhập phụ mặt hàng nămwholly-owned subsidiary: công ty dựa vào toàn bộphụ thuộcsubsidiary bodies: những cơ quan phụ thuộcsubsidiary company: doanh nghiệp phụ thuộcsubsidiary concerns: xí nghiệp phụ thuộcsubsidiary concerns: thương hiệu phụ thuộcsubsidiary credit: thư tín dụng phụ thuộcsubsidiary insurance: bảo đảm phụ thuộcsubsidiary organ: cơ sở phụ thuộcwholly-owned subsidiary: công ty dựa vào toàn bộthứ yếubank subsidiaryngân mặt hàng conbranch và subsidiaryphân chi cơ cấubranch & subsidiaryphân đưa ra nhánh. Fellow subsidiarycông ty consales subsidiarychi nhánh bán hàng (của công ty)subsidiary L/Cthư tín dụng thanh toán giáp lưngsubsidiary accounttài khoản bửa sungsubsidiary accounttài khoản bổ trợsubsidiary accountstài khoản té sungsubsidiary accountstài khoản xẻ trợsubsidiary accountstài khoản bỏ ra tiếtsubsidiary appropriation ledgersổ cái cấp kinh phí chi tiếtsubsidiary coinđồng chi phí lẻsubsidiary companychi nhánh công tysubsidiary companycông ty trụ sở o phụ, bổ sung
*

*

*

subsidiary

Từ điển Collocation

subsidiary noun

ADJ. foreign, overseas | Spanish, Madrid-based, etc. | owned a 58%-owned subsidiary of Millennium Graphics | banking, manufacturing, software, etc.

VERB + SUBSIDIARY operate as The company operates as a wholly-owned subsidiary of a large French company. | have, own | create, establish, form, phối up | acquire | close

SUBSIDIARY + NOUN company More information about ORGANIZATION
ORGANIZATION: create, establish, form, found, set up, start ~
an association created khổng lồ promote local industry The company was founded in 1981.

dissolve ~ (often law) She sought a court order to lớn have the partnership dissolved.

run ~ He runs an accountancy firm.

manage ~ The executive committee manages the group on a day-to-day basis.

be/become a member of, join ~ She became a thành viên of the Society of Arts.

leave ~ The country plans to lớn leave the organization.


Bloomberg Financial Glossary

附属公司附属公司A wholly or partially owned company that is part of a large corporation. A foreign subsidiary is a separately incorporated entity under the host country"s law. A subsidiary"s financial results are carried on the parent company"s books.

Investopedia Financial Terms


A company whose voting stock is more than một nửa controlled byanother company, usually referred khổng lồ as the parent company.
As long as the parent company has more than một nửa of the voting stock in the subsidiary, it has control.In the case of a foreign subsidiary, the companyunder which the subsidiary isincorporated must adhere lớn thelaws of the country in which the subsidiary operates,although the parent company still carries the foreign subsidiary"s financials on its books (consolidated financial statements).
AffiliateConglomerateConglomerate DiscountConsolidated Financial StatementsMergerParent CompanySpinoffSum-of-Parts ValuationTakeoverWholly Owned Subsidiary


Xem thêm: Ở Nhiều Ao Đào Thả Cá Trai Không Thả Mà Tự Nhiên Có Tại Sao, Bài 3 Trang 64 Sgk Sinh Học 7

English Synonym and Antonym Dictionary

subsidiariessyn.: accessory adjunct adjuvant ancillary appurtenant auxiliary foot soldier subordinate subsidiary company supplemental supplementary underling